Novada mācības ieviešana un jaunu iestāžu būvniecība – solījumi izglītībā

Akmenī kalts gaiļa piemineklis, 'kaķu mājas' un bēgļu izsūtīšana – partiju solījumi Vidzemē
Foto: Shutterstock

Arī Vidzemē partijas sola izglītības iestādes apgādāt ar Latvijā audzētiem dārzeņiem un augļiem, kā arī ieviest brīvpusdienas un nodrošināt bezmaksas transportu uz izglītības iestādēm. Papildus partijas sekmēs skolēnu sasniegumus, kā arī finansiāli atbalstīs talantīgākos un tos skolēnus, kuriem būs labas sekmes mācībās. Dažas no partijām jauniešu brīvā laika pavadīšanai veidos jauniešu centrus, mūzikas skolas un mākslas skolas, savukārt pedagogiem partijas apmaksās pilnveides kursus, kā arī sola palielināt atalgojumu.

Jūrmala

Partija "Progresīvie" piedāvās jaunatnei vasarā bezmaksas mākslas, sporta, mūzikas nodarbības.

"Eiroskeptiķu Rīcības partija" skolotājiem, augstskolu un koledžu pasniedzējiem, pirmsskolas bērnu iestāžu audzinātājiem ieviesīs tiesības uz pirmstermiņa izdienas pensiju.

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!" – "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" atvērs jaunus bērnudārzus Dzintaros un Kauguros. Partija sola veidot skolas kā Jūrmalas rajonu vietējos kultūrizglītības, profesionālās tālākizglītības, sporta un atpūtas centrus ar baseiniem, sporta zālēm un ledus hallēm. Politiskais spēks sola modernizēt skolas ar pieejamību bērniem ar īpašām vajadzībām, kā arī dotēt trešo fakultatīvo sporta stundu skolās.

"Zaļo un Zemnieku savienība" veicinās Paula Stradiņa medicīnas koledžas mācību programmu konkurētspēju un jaunu programmu izveidi.

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija atvērs mūzikas skolas filiāli Kauguros.

Alojas novads

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!" – "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" nodrošinās katram bērnam vietu novada bērnudārzos ar mūsdienīgu un modernu aprīkojumu.

Politiskā partija "KPV LV" līdz 2018. gada decembrim Staicelē un Puikulē izveidos jaunas bērnu dārza telpas, kā arī veicinās vides zinību apguvi.

Alojā uzcelt PII Auseklītis piebūvi sola politiskā partija "Reģionu alianse".

Amatas novads

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!" – "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" veidos mūsdienīgus sporta laukumus novada skolās, kā arī labiekārtos esošās un izveidos jaunas skolu autobusu pieturas.

Partiju apvienība "Zaļo un Zemnieku savienība", partija "Vienotība" nodrošinās katram bērnam vietu novada pirmsskolas izglītības iestādē.

Ādažu novadā

"Latvijas Zemnieku savienība" rūpēsies par rindu samazinājumu bērnudārzos. Politiskais spēks izveidos tehniskās jaunrades namu, lai attīstītu skolēnos un jauniešos radošo, tehnisko un pētniecisko domāšanu.

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija sola atjaunot observatoriju, bet "Latvijas Reģionu apvienība" uzbūvēs jaunu sākumskolu 800 bērniem

Baldones novads

Partiju apvienība Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!" – "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", partija "Vienotība" palielinās atalgojuma budžetu izglītības iestāžu personālam divas reizes, kā arī likvidēs rindas uz bērnudārziem, nosakot pašvaldības līdzmaksājumu 250 eiro par bērnu vecākiem privātajos bērnudārzos. Politiskais spēks atbalstīs 4. klašu skolēnu veloapmācības kursu norisi, kā arī atcels vecāku līdzmaksājumus par bērnu interešu izglītību. Partija atbalstīs mācību uzņēmumu izveidi.

Politiskā partija "Reģionu alianse" atbalstīs dabaszinātņu ievirzes programmas īstenošanu vidusskolā, kā arī skolas sadarbību ar LU observatoriju.

Burtnieku novadā

"Gods kalpot mūsu Latvijai" ierosinās veikt auklīšu apmaksu novadā deklarētiem bērniem, kuriem pašvaldība nav nodrošinājusi vietas novada bērnudārzos. Partija "Vienotība" Rencēnu pamatskolai iegādāsies skolas autobusu.

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!" – "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" sola gādāt, lai bērnudārzos nebūtu rindu, kā arī realizēt novada mācību skolās.

Gulbenes novadā

Politiskā partija "Reģionu Alianse" organizēs atbalstu novada vēstures izzināšanai un popularizēšanai, bet "Zaļo un Zemnieku savienība" atbalstīs pagarinātās dienas grupas darbību izglītības iestādēs līdz pulksten 17 (1.- 9.klašu skolēniem), rodot papildus atalgojumu pedagogiem, ēdināšanas izdevumiem – launaga nodrošināšanai.

Inčukalna novadā

Partiju apvienība "Vienotība", "Latvijas attīstībai" turpinās strādāt pie bērnu rindu samazināšanas pirmskolas izglītības iestādēs, bet "Latvijas Zemnieku savienība" uzbūvēs jaunu pirmskolas izglītības iestādi.

Savukārt "Vidzemes partija" būvēs jaunus bērnu dārzus novadā, kā arī nodrošinās novada bērniem bezmaksas baseina apmeklējumu.

Kocēnu novadā

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!" – "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" atbalstīs jaunas pirmskolas izglītības iestādes un sākumskolas ēkas būvniecību.

Ķeguma novadā

Politiskā partija "Reģionu alianse" sola vietu bērnudārzā visiem novada bērniem, izbūvējot pirmskolas izglītības iestādes "Gaismiņa" piebūvi, rekonstruējot pirmskolas izglītības iestādes "Birztaliņa" telpas un paplašinot diennakts grupas darbību. Politiskais spēks sola arī izveidot Biznesa un tehnoloģiju vidusskolu Ķegumā. Tāpat partija atbalstīs peldētprasmes apguvi visiem novada skolēniem un finansiālu atbalstu tiem skolotājiem, kuri mācību procesā izmanto daudzveidīgas, progresīvas un radošas mācību metodes. Partija sola pašvaldības finansētu mākslas un mūzikas skolu Ķegumā un Birzgalē atbilstošās telpās.

Savukārt "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija atbalstīs Ķeguma bērnudārza piebūves uzcelšanu un audzēkņu piesaisti no citām pašvaldībām, bet "No sirds Latvijai" nodrošinās bērnudārza vietas Rembatē.

Tikmēr "Latvijas Zaļā partija" izbūvēs bērnudārza "Gaismiņa" piebūvi, nodrošinot nepieciešamo bērnudārza vietu skaitu un speciālas telpas skolas stadiona darbības aktivizēšanai, kā arī izveidos bērnudārza "Gaismiņa" filiāli Rembates centrā.

"Latvijas Zemnieku savienība" atbalstīs bērnudārza piebūves celtniecību Ķegumā, kā arī izveidos mākslas skolas filiāli Birzgalē, bet "Vidzemes partija" pabeigs Ķeguma bērnudārza piebūvi. "Vidzemes partija" arī atbalstīs Ķeguma mūzikas un mākslas skolas izveidošanu.

Partija "Progresīvie" īstenos autonomās apkures izveidi pirmskolas izglītības iestādē "Gaismiņa" un Ķeguma komercnovirziena vidusskolā.

Lielvārdes novadā

"Latvijas Zemnieku savienība" īstenos atbalsta pasākumus skolēnu talantu izkopšanai, kā arī uzlabos atbalstu skolēniem ar mācīšanās grūtībām. Partija sola izveidot sporta laukumu pie Lielvārdes pamatskolas.

Savukārt politiskā partija "Reģionu alianse" sola sporta laukumus pie Lielvārdes skolām, kā arī aktu zāli un peldbaseinu E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolā.

Partija "Vienotība" organizēs stadionu būvniecību pie Lielvārdes vidusskolas un pamatskolas.

Madonas novadā

Partija "Vienotība" sola, ka izvirzīs mērķi iegūt "Jauniešu galvaspilsētas" titulu. Tāpat tā sola apvienot Bērzaunes izglītības iestādes vienā ēkā.

Savukārt "Vidzemes partija" optimizēs deviņgadīgo skolu skaitu atbilstoši audzēkņu skaitam un izveidos vienu vidusskolu un ģimnāziju.

Olaines novadā

"Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija" uzsāks daudzfunkcionāla centra projektēšanu un būvniecību Olainē, lai nodrošinātu ar mūsdienu prasībām atbilstošām telpām bibliotēku, Olaines Mūzikas un mākslas skolu un izveidotu tehniskās jaunrades namu. Tāpat partija sola veikt ēkas Veselības ielā 7 renovāciju un izveidot jaunas pirmskolas izglītības grupas, lai nodrošinātu vietu bērnudārzā visiem bērniem no 1,5 gadu vecuma.

Savukārt "No sirds Latvijai" uzbūvēs tehniskās jaunrades centru bērniem, dažādos un uzlabos ārpusskolas izglītības kvalitāti, lai katrs bērns atrastu nodarbošanos atbilstoši savām interesēm.

Priekuļu novadā

Partija "Vienotība" palielinās vietu skaitu bērnudārzos Priekuļos, Liepā, Mārsnēnos un Veselavā.

Ropažu novadā

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!" – "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" paplašinās pirmskolas izglītības iestādi "Auseklītis" Zaķumuižā.

Savukārt partija "Vienotība" uzbūvēs jaunu pirmsskolas izglītības iestādi Silakrogā, bet "Latvijas Zemnieku savienība" nodrošinās bērnudārza grupas Muceniekos.

Tikmēr "Latvijas Reģionu apvienība" atbalstīs Zaķumuižas pamatskolas paplašināšanas darbus.

Saulkrastu novadā

"Latvijas Zemnieku savienība" atbalstīs privāto bērnudārzu izveidi un darbību, rūpēsies par rindu samazinājumu pašvaldības bērnudārzā, izbūvējot jaunu korpusu.

Savukārt Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!" – "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" līdz šī gada beigām paplašinās Saulkrastu vidusskolas ēdamzāli, atbilstoši skolēnu skaitam, kā arī pakāpeniski nodrošinās peldētprasmes apmācību visu vecumu bērniem.

Tajā pašā laikā partija "Vienotība" Zvejniekciemā izveidos jaunu bērnudārzu, kā arī paplašinās Saulkrastu vidusskolu, nodrošinot telpas ēdnīcas, garderobes un dabaszinātņu studijas izveidei.

Politiskā partija "Alternative" mazinās rindas bērnudārzā.

Stopiņu novadā

Partiju apvienība "Latvijas Reģionu apvienība", partija "Vienotība" izbūvēs piebūvi Stopiņu pamatskolai Sauriešos, kur būs sporta halle, virtuve, ēdamzāle. Tāpat partija sola paplašināt pirmskolas izglītības iestāde "Pienenīte" āra teritoriju un izbūvēt sporta laukumu, bet Upeslejās atvērt jaunas pirmskolas izglītības iestādes grupas.

"Eiroskeptiķu Rīcības partija" skolotājiem, augstskolu un koledžu pasniedzējiem, pirmsskolas bērnu iestāžu audzinātājiem ieviesīs tiesības uz pirmstermiņa izdienas pensiju.

Alūksnē

"Zaļo un Zemnieku savienība" uzsāks veidot datu bāzi par Alūksnes novada skolu absolventu mācību un darba gaitām.

Apes novadā

Partija "Vireši" pirmsskolas izglītības iestādi "Vāverīte" izveidos par metodiskā atbalsta iestādi Apes novada pirmskolas grupām, bet partija "Mēs savam novadam" Apes bērnudārzu "Vāverīte" arī izveidots par metodisko bāzi visām novada pirmskolas grupām.

Savukārt partija "Gaujiena" veicinās mazpulku, gaidu un skautu darbību novadā, lai veicinātu patriotisko audzināšanu.

Babītes novadā

"Latvijas Zemnieku savienība" izveidos Interešu izglītības attīstības atbalsta un informācijas centru, kā arī cels jaunas izglītības un pirmskolas iestādes. Partija sola arī paplašināt Babītes Mūzikas skolu, nodalot profesionālo izglītību un interešu izglītību, padarot to pieejamu plašākam interesentu skaitam. Tāpat politiskais spēks sola Babītes izglītības iestāžu audzēkņiem bezmaksas peldēšanas apmācības līdz 3. klasei.

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija sola celt jaunas izglītības iestādes.

Smiltenes novadā

ZZS plāno risināt jautājumu par modernas, mūsdienīgas novada centrālās bibliotēkas izveidi Smiltenē, arī Nacionālā apvienība un Latvijas Reģionu apvienība/Vidzemes partija vēlas mūsdienīgas telpas bibliotēkai.

Nacionālā apvienība vēlas ieviest trešo sporta stundu vispārizglītojošo skolu programmās.

Salaspils novadā

Nacionālā apvienība vēlas sadarbībā ar Latvijas Universitāti izveidot Salaspils ģimnāziju, piesaistot Salaspilī dzīvojošos augstākās izglītības mācībspēkus un zinātnes institūtu darbiniekus.

Ogres novadā

Nacionālā apvienība uzbūvēs jaunu, mūsdienīgu ēku Ogres valsts ģimnāzijas vajadzībām ar multifunkcionālu sporta halli, kā arī bibliotēku. Arī "Apvienība iedzīvotāji" vēlas jaunu ģimnāziju.