Cīņa ar zilaļģēm un mītnes vietnes kaķiem – solījumi vides jomā

Akmenī kalts gaiļa piemineklis, 'kaķu mājas' un bēgļu izsūtīšana – partiju solījumi Vidzemē
Foto: Shutterstock

Vidzemē partijas liek uzsvaru uz šķirošanas vietu ierīkošanu visā novadā, kā arī veloceliņu un gājēju celiņu izveidošanu. Tāpat tās piedāvā veidot dabas takas, kā arī labiekārtot novadu parkus un skvērus. Partijas arī sola izveidot bērnu rotaļu un atpūtas laukumus, kā arī savest kārtībā novadu ceļus un ūdenstilpnes.

Jūrmala

Partija "Jūrmala - mūsu mājas" atjaunos Ķemeru parku un veicinās "Jūrmalas kā kūrortpilsētas atdzimšanu". Partija arī sola attīstīt Lielupes ūdens teritoriju un krastus, veidot jaunas piestātnes, ūdens transportu un peldvietas, kā arī pievērsīst uzmanību degradēto teritoriju sakārtošanai, īpaši bijušās Slokas papīrfabrikas teritorijai.

Partija "Progresīvie", lai novērstu plūdus, inventarizēs un turpinās atjaunot Jūrmalas meliorācijas sistēmu. Tāpat tā sola sakopt Lielupes palieņu pļavas un krastus, izmantojot dabiskas un videi saudzīgas metodes un saglabāt kāpas un dabas zonas.

"Gods kalpot mūsu Latvijai" uzstādīs atkritumu konteineros sensorus, kas nosaka to pilnumu, veicinot efektīvāku atkritumu savākšanu. Tāpat partija veiks pētījumu par saules baterijām kā alternatīvo enerģiju, lai samazinātu iedzīvotāju izmaksas, kā arī veikt pētījumu par individuālo siltuma skaitītāju uzstādīšanu dzīvokļos, lai samazinātu apkures izmaksas. Politiskais spēks sola taupīt enerģiju, izstrādājot gudro enerģijas tīklu, kas samazina ielu apgaismojumu, ja tur neatrodas cilvēki, kā arī Izveidot elektronisko sūdzību aplikāciju, kuros iedzīvotāji varēs ziņot par infrastruktūras bojājumiem.

Partija "Vienotība" sola brīvu pieeju Lielupes krastam, bet Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!" – "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" labiekārtos taku uz jūru, kā arī nodrošinās biomasas atkritumu savākšanu, kā arī izveidos aktīvās atpūtās vietu Slokas dolomīta karjerā veikbordam, niršanai un peldēšanai, bet Majoru muižā izveidos ģimeņu atpūtas tēmu parku.

"Latvijas attīstībai" uzsver – Lielupes krastos ir jāizveido promenādes, ir jāattīsta jahtu osta, jānodrošina krastu pieejamība un mūsdienām atbilstoša atpūtas un peldvietu izveide. Tāpat partija informē, ka no namu īpašniekiem piedzīs maksu par graustu nojaukšanu. Tāpat namus, kas ir arhitektūras vai vēstures pieminekļi, dome atjaunos un izmaksas piedzīs no to īpašniekiem.

Partiju apvienība "Tev, Jūrmalai" un Jaunā konservatīvā partija izveidos jaunu Jūrmalas logotipu. Partija sola jaunu mūsdienīgu minerālūdens dzeršanas vietu ierīkošanu un veco atjaunošanu. Tāpat tiks uzstādīti vides telpiskie objekti – pilsētas apvidu zīmes. Savukārt Ķemeros tiks izveidots dabas izglītības centrs un minerālūdens baseinu komplekss. Tajā pašā laikā politikais spēks sola labiekārtot Lielupes krastus – ierīkot peldvietas, promenādes, kā arī izbūvēt jahtu, laivu un kuģīšu piestātnes pilsētas centrā.

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija Kauguros izveidos bērnu izklaides parku.

Amatas novads

"No sirds Latvijai" noorganizēs centralizētu lapu utilizāciju ciematu centros, novēršot to dedzināšanu, kā arī noorganizēs ruļļu plēves utilizāciju.

Amatas novadā partija "No sirds Latvijai" sakārtos derīgo izrakteņu atradnes, lai katrs novada iedzīvotājs varētu legāli, par saprātīgu cenu iegādāties smilti un granti, tādējādi dodot iedzīvotājiem iespēju uzlabot piebraucamos ceļus uz savām mājām.

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!" – "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" strādās, pie zaļā kurināmā mūsdienīgas izmantošanas ēku apkurei, kā arī ieviest zaļās domāšanas principus izglītības un pašvaldības iestādēs atkritumu šķirošanā un savākšanā, mazdārziņu izveidē.

Partiju apvienība "Zaļo un Zemnieku savienība", partija "Vienotība" sola dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumus – atdzelžotavu izbūvi novada ciemos.

Ādažu novadā

"Latvijas Zemnieku savienība" atbalstīs sporta un bērnu laukumu izbūvi visos Ādažu novada ciemos, kā arī labiekārtojumu publiskajām peldvietām. Tāpat partija sola paplašināt bezmaksas "Wi-Fi" piekļuves punktu pieejamību novadā, kā arī cīnīties par tīru un sakoptu Vējupi un Gaujas-Baltezera kanālu.

"Saskaņa" sakārtos Vējupes pludmali. Tur sola ierīkot videi pieskaņotu krasta stiprinājumu, promenādes un terases.

"Latvijas Reģionu apvienība" turpinās dambja izbūvi gar Gauju posmā no Kadagas tilta līdz Gaujas – Mazā Baltezera kanālam, kā arī sadarbībā ar Zemkopības ministriju rekonstruēs Gaujas-Baltezera kanālu. Politiskais spēks upmalās izbūvēs aizsargdambi.

"Latvijas Zaļā partija" sola atjaunot Gaujas-Baltezera kanālu. Partija arī sola aizliegt kailcirtes ciematu tuvumā, kā arī tās ierobežot, ievērojot Pierīgas mežu rekreācijas vajadzības.

Baldones novadā

Politiskā partija "Reģionu alianse" izveidos Saules parku kā novada vizītkarti, kā arī pabeigt Ceriņu parka vēsturisko skulptūru atjaunošanu, Baltās pils un Mercendarbes muižas teritoriju labiekārtošanu.

Burtnieku novadā

"Gods kalpot mūsu Latvijai" rosinās samazināt rūpniecisko zveju Burtnieka ezerā, kā arī izstrādās un ieviesīs zinātniski pamatotu Burtnieka ezera apsaimniekošanas plānu, veicinot ezera atveseļošanu.

"Latvijas Zaļā partija" uzsāks praktiskas darbības balto, mazvērtīgo zivju skaita regulēšanā, tā pakāpeniski sakārtojot mūsu ezera ekoloģiju, bet Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!" – "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" izveidos dabas takas Burtnieka ezeram pieguļošajās teritorijās.

Ērgļu novadā

Partija "Kopā ir spēks" izveidos infrastruktūru Ogres upes kvalitatīvai laivošanai un pārgājienu veikšanai.

Gulbenes novadā

Politiskā partija "Reģionu alianse" izveidos atkritumu uzglabāšanas laukumus novada teritorijā ar iespēju nodot lielgabarīta atkritumus.

Inčukalna novadā

Partiju apvienība "Vienotība", "Latvijas attīstībai" atbalstīs mājdzīvnieku aprūpētājus Vangažos, ierīkojot speciālas pastaigu vietas, kā arī uzstādot mītnes vietas kaķiem.

"Latvijas Zemnieku savienība" Inčukalnā uzstādīs vides laikrādi, kā arī izstrādās kopējo redzējumu, rīcību ar zemes īpašniekiem un speciālistiem par Atmodas ielas veco koku sakopšanu.

Ķeguma novadā

Politiskā partija "Reģionu alianse" izveidos Daugavas pastaigu un velo taku Ķegumā lejpus HES, bet "No sirds Latvijai" nodrošinās iespēju katrā pagastā divreiz gadā nodot utilizācijai lielgabarīta priekšmetus, bet apdzīvoto vietu centru apzaļumošanu nodos ainavu arhitekta pārziņā. Partija sola tehnikas parku atjaunot ar modernu tehniku pļaušanai un ceļu un ielu uzturēšanai.

"Latvijas Zaļā partija" sadarbībā ar Satiksmes ministriju panāks Ķeguma prospekta (valsts autoceļa P8 Ķegums – Inciems posma) rekonstrukciju, tajā skaitā izveidojot gājēju celiņus HES dambja zonā. Tāpat partija sola atjaunot licencētās makšķerēšanas iespēju Ķeguma HES lejas bjefā un nodrošināt Daugavas krastu sakopšanu pašvaldības teritorijā.

Pastaigu taku gar Daugavu lejpus HES sola arī "Vidzemes partija". Tāpat šī partija veidos mazās arhitektūras formas un ziedu kompozīcijas, uzlabojot novada vizuālo tēlu.

Lielvārdes novadā

Partija "Reģionu alianse" norāda, ka Daugavas tauvas josla būs pieejama iedzīvotājiem.

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!" – "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" Lāčplēša parkā izveidos pastaigu takas, atpūtas vietas un bērnu pilsētiņu, bet likteņupes Daugavas krastos izveidos pastaigu promenādi ar atpūtas vietām. Partija stiprinās Daugavas krastus un atjaunos zivju resursus.

"Vidzemes partija" sakops novada parku un upju – Daugavas un Ogres – tauvas joslu, nodrošinās peldvietas.

Līgatnes novadā

Partija "Par Labklājību Līgatnes Novadā!" sola Augšlīgatnē izveidot aktīvās atpūtas parku "Laivene". Arī partija "Savam novadam" īstenos Laivenes atpūtas parka projekta idejas realizāciju Augšlīgatnē.

Savukārt partija "Mēs Līgatnei" nepļautās pļavas vietā, kas atrodas Līgatnes pilsētas centrā, ierīkos skvēru.

Mālpils novadā

Partija "Mēs Mālpilij" novērsīs Sudas upes piesārņošanu ar ražošanas notekūdeņiem, krastmalas piesārņošanu ar sadzīves atkritumiem. Tāpat partija sola novērst malu zvejniecību Mālpils ciema ūdenskrātuvēs, kā arī ūdenskrātuvju aizaugšanu ar ūdenszālēm. Politiskais spēks veicinās zivju resursu palielināšanu centra ūdenskrātuvēs, Sudā un Mergupē.

Olaines novadā

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija panāks parka teritorijas labiekārtošanu Zeiferta ielā 10a, Olainē.

Ropažu noavadā

"Latvijas Zemnieku savienība" sadarbībā ar vēstures un rekonstrukcijas klubu Rodenpois, attīstīs Ropažu pilsdrupu kompleksu. Savukārt "Latvijas Reģionu apvienība" iedzīvotājiem piedāvās iespēju veikt aizaugušos notekgrāvjus un/vai citu teritoriju apstrādi, tā rodot iespēju sagādāt kurināmo.

Salacgrīvas novadā

"Zaļo un Zemnieku savienība" veiks Salacgrīvas jahtu ostas laukuma profesionālu labiekārtošanu, kā arī izveidos Krasta ielu par gājēju promenādi.

Tikmēr "Latvijas Reģionu apvienība" kopā ar jahtotāju servisa ēkas būvniecību, līdz 2018. gadam noslēgs Salacgrīvas jahtu laukuma labiekārtošanu.

Savukārt Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!" – "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" atjaunos "Zvejnieka parka" infrastruktūru.

Saulkrastu novadā

"Latvijas Zemnieku savienība" iztīrīs un labiekārtos lietus un sniega ūdens novadgrāvjus Bērzu alejā un Zvejniekciemā. Partija sola uzbūvēt zaļo atkritumu kompostēšanas novietni, kurā zaļos atkritumus bez maksas varēs nodot novadā deklarētie iedzīvotāji. Tāpat politiskais spēks sekmēs novada upju sakopšanu, zivju mazuļu ielaišanu upēs populācijas palielināšanai, piesaistot dažādu fondu līdzfinansējumu, kā arī pilnvarot VVD reģionālos inspektorus un brīvprātīgos inspektorus upju regulārai apsekošanai maluzvejniecības un upju piesārņojuma novēršanai.

Savukārt Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!" – "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" uzsāks atpūtas parka izveidi mežā starp Saulkrastu staciju un Bīriņu ielu. Partija sola ierīkot "meža kaķi", āra trenažierus, rotaļu pilsētiņu, kā arī pastaigu takas.

Partija "Vienotība" izveidos laivu nolaišanas vietas jūrā pie Katrīnbādes, Vidrižu ielas stāvlaukuma un Aģes upē. Partija arī sola izveidot jahtu piestātni un nostiprināt Aģes upes labo krastu.

Politiskā partija "Alternative" sola nepieļaut nepamatotu koku izciršanu.

Valmierā

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!" – "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" uzlabos Gaujas krastu vizuālo skatu, veidojot atpazīstamu pilsētas panorāmu.

Alūksnes novadā

Partija "Alūksne un novads – mūsu zeme" tehnisko palīglīdzekļu iegādi un vides pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, bet partija "Vienotība" sola piesaistīt finansējumu Alūksnes iekšezera attīrīšanai.

Beverīnas novadā

Partija "Kaugurieši" atjaunos zivju resursus upēs un ezeros, izstrādājot vienotu dabas resursu apsaimniekošanas plānu visā novadā.

Rūjienas novadā

"Vienotība" nodrošinās regulāru ceļu tīrīšanu novadā, lai mazinātu putekļus, un ārpus pilsētas lauku ceļu apstrādāšanu ar pretputekļu līdzekļiem pie tām mājām, kuras atrodas pie grants ceļiem.

Ķekavas novadā

"Jaunā konservatīvā partija" izvērtēs iespēju attīstīt upes tramvaju.

Garkalnes novads

"Latvijas Zaļā partija" uzsāks attīrīt Langstiņu ezeru un Baltezeru no bioloģiskā piesārņojumu un tā sekām – zilaļģēm.

Cēsu novadā

"Latvijas zemnieku savienība" un "Vienotība" apkaros latvāņu invāziju Vaives pagastā.

Carnikavas novads

"Reģionu alianse" sola iztīrīt Langas upi.