200 un vairāk eiro uz cilvēku: Garkalne, Saulkrasti, Mārupe

Īpašuma nodoklis pašvaldību maciņos: Pierīgā dāļā atlaides; pierobežā ķersta parādniekus
Foto: Publicitātes foto

Vislielākie NĪN ieņēmumi 2015. gadā uz vienu iedzīvotāju bijuši Garkalnes novadā, sasniedzot teju 220 eiro. Salīdzinot ar 2010. gadu, NĪN ieņēmumu apjoms audzis par vairāk nekā 30%. Sīkāk datus par Garkalni iespējams skatīt šeit.

"Lielākās NĪN atlaides tiek piešķirtas uzņēmējiem un tas veicina iedzīvotāju skaita pieaugumu un līdz ar to Garkalnes novada ekonomiku," portālam "Delfi" atbildēja Garkalnes novada domes sabiedrisko attiecību daļas vadītājs Mārcis Bauze-Krastiņš.

Bauze-Krastiņš norādīja, ka "apgalvojumam, ka Garkalnes novads ir Rīgas guļamrajons nepiekrītam, jo Garkalnes novadā cilvēki ne tikai guļ, bet arī strādā un dzīvo".

Savukārt otrajā vietā pēc NĪN ieņēmumu apjoma ierindojas Saulkrastu novads, kas, lai arī tālāk no Rīgas, tomēr 2015. gadā iekasējis aptuveni 218 eiro, rēķinot uz vienu iedzīvotāju. Salīdzinot ar 2010. gadu, ieņēmumi auguši par vairāk nekā 16%. Vairāk par Saulkrastu novadu iespējams izpētīt portāla "Delfi" sadaļā "Domā, spried, sver".

Lielāko NĪN atlaidi, proti, 90%, Saulkrastu novadā piemēro personām, kurām pašvaldība piešķīrusi trūcīgas personas vai ģimenes statusu, savukārt 70% atlaidi piemēro komersantiem, kuru dzīvojamās mājas ir sadalītas dzīvokļu īpašumos, un īrnieks, kurš ir Latvijas rezidents, deklarējis savu dzīvesvietu šajā īpašumā, portālam "Delfi" apliecināja Saulkrastu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Marika Grasmane.

"Nevar piekrist apgalvojumam, ka Saulkrastu novads ir guļamrajons. Saulkrastu novadā ir aktīva uzņēmējdarbība, vairākas pašvaldības iestādes un uzņēmumi," domes vārdā apgalvoja Grasmane. Saulkrastos ir bērnudārzs, skolas, bibliotēka, slimnīca, poliklīnika un citas iestādes, ko izmanto novada pastāvīgie iedzīvotāji. "Tāpat norisinās aktīva kultūras un sporta dzīve," piebilda domes pārstāve.

Gandrīz 200 eiro NĪN ieņēmumi uz vienu cilvēku 2015. gadā bijuši arī Mārupes novadā. Salīdzinot ar 2010. gadu, tas ir vairāk nekā 35% pieaugums, un pašlaik novads ierindojas trešajā vietā valstī pēc NĪN ieņēmumu apmēra uz vienu cilvēku. Citus novadu raksturojošos datus iespējams aplūkot pašvaldību vēlēšanu sadaļā.

Mārupes novadā ir samērā daudz cilvēku, kas bauda 90% NĪN atlaidi. Kā portālam "Delfi" apliecināja Mārupes novada domes priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiģe, 90% atlaide piemērota 37 politiski represētajām personām, 26 personu kontiem, kas piedalījušies Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanā, Afganistānas kara dalībniekiem vai arī nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem.

Vēl lielākās NĪN atlaides piešķirtas trūcīgām vai maznodrošinātām personām, to ģimenes locekļiem, kā arī vientuļajiem pensionāriem. Novadā ir 57 maznodrošinātas vai trūcīgas personas, kā arī 17 vientuļo pensionāru, minēja Kadiģe.

90% NĪN atlaidi saņem arī pirmās, otrās un trešās grupas invalīdi. "Pavisam šādas atlaides ir piemērotas 506 fiziskām personām par kopējo summu ēkām un zemei 53 695 eiro," teica Mārupes novada domes pārstāve.

NĪN atlaides saņem arī daudzbērnu ģimenes, un pašlaik novadā ir 558 personas, kurām ir trīs vai vairāk bērni līdz 18 gadiem. Vēl 90% atlaides ir bāreņiem un vienīgajai juridiskajai personai, kuras pamatkapitāls 100% apmērā pieder pašvaldībai – AS "Mārupes komunālie pakalpojumi".

"Mārupes novadu nevar uzskatīt par Rīgas guļamvagonu, jo Mārupē reģistrētajos uzņēmumos nodarbināto skaits ir lielāks par Mārupē deklarēto iedzīvotāju skaitu," norādīja Kadiģe, piebilstot, ka saskaņā ar "Lursoft" datiem Mārupē reģistrētajos uzņēmumos 2017. gada 1. janvārī bija nodarbināti 21 858 cilvēki, bet Mārupē deklarēto iedzīvotāju skaits bija 19 716.