Datus par trūcīgo iedzīvotāju īpatsvaru un bezdarba līmeni Skrundas novadā portāls "Delfi" ieguva no tā saucamā Reģionālās attīstības indikatoru moduļa jeb RAIM. LM datus par trūcīgajiem iedzīvotājiem aprēķina, skatoties personu skaitu, kam konstatēta atbilstība trūcīgas ģimenes statusam, un attiecinot pret iedzīvotāju skaitu pārskata gada sākumā.

Pēc "Delfi" intereses par šiem datiem, iesaistītās puses noskaidrojušas, ka trūcīgo iedzīvotāju īpatsvars novadā līdz šim aprēķināts, balstoties uz kļūdainiem datiem, un faktiski trūcīgo statusā 2015. gada sākumā bijuši 8,38% iedzīvotāju.

Lai gan dati par trūcīgo personu īpatsvaru, pēc iesaistīto secinātā, izrādījušies kļūdaini, arī citi novada ekonomiskie rādītāji nav iepriecinoši – bezdarba līmenis ir viens no augstākajiem valstī un augstākais Kurzemē, kā arī teritoriālās attīstības indekss ir viens no zemākajiem Latvijā, lai gan novadā reģistrēti vieni no lielākajiem pašvaldības ieņēmumiem uz vienu iedzīvotāju 2015. gadā.

Portāls "Delfi" pētīja, kāpēc Skrundas novadā izveidojusies šāda situācija un kādi ir tās iespējamie risinājumi.