Saturs turpināsies pēc reklāmas

No 'Left Behind' līdz sarunai ar kristieti – baptistu mācītājs Pandars iesaka iedvesmai adventē

No 'Left Behind' līdz sarunai ar kristieti – baptistu mācītājs Pandars iesaka iedvesmai adventē
Foto: F64

Turpinot iepriekšējās adventes svētdienās aizsākto rakstu sēriju ar garīdznieku pārdomām un ieteikumiem, kur smelt iedvesmu adventē, "Delfi" piedāvā Ogres Trīsvienības baptistu draudzes mācītāja Daiņa Pandara pārdomas un ieteikumus iedvesmai adventes laikā.

Adventes laiks saistās ar "atnākšanu" (no lat.val. -adventus). Par kādu atnākšanu ir runa? Vai par ziemas atnākšanu, svētku akciju atnākšanu lielveikalos, jaunā gada atnākšanu vai salaveča atnākšanu? Nē, šie svētki nav par to.

Divas adventes vēstis

Šie svētki mums atgādina par diva veida adventēm jeb atnākšanām - viena, kas jau notikusi, un otra, kas vēl notiks. Pirmā atnākšana ir saistīta ar populārāko dzimšanas dienu pasaulē - Jēzus Kristus dzimšanu. Lai to neaizmirstu, mēs kopš šī brīža esam sākuši pat skaitīt laiku - 2015.gadus atpakaļ (iespējams, ka kādus gadus ātrāk, jo tajā laikā dzimtsarakstu nodaļā nebija pārāk precīza reģistrācija). Tikai jautājums paliek - ja jau Viņš piedzima, kāpēc mēs sakām, ka Viņš "atnāca"? Tāpēc, ka Jēzus Kristus pats tā teica. Bībelē, kurā atrodami ļoti daudzi Jēzus Kristus izteicieni un pamācības, lasāmi Viņa vārdi "Jo Es nerunāju no Sevis, bet Tēvs, kas Mani sūtījis, Tas Man ir pavēlējis, ko lai saku un ko lai runāju" (Jāņa evaņģēlijs 12:49). Tas, ko Jēzus Kristus mēģināja pateikt ir tas, ka Viņš ir nevis radies Marijas miesās, bet gan iemiesojies jeb atnācis no Debesīm, lai pateiktu cilvēkiem to, ko Dievs ir licis.

Vai Jēzus Kristus atnāca virs zemes atnest jaunu reliģiju, radīt kādu politisku varas sistēmu vai pateikt, ka Dievam mēs visi "krītam uz nerviem"? Nē! Viņš atnāca, lai cilvēki var atkal atjaunot tuvas attiecības ar Dievu, kā tās bija Ēdenes dārzā. Jēzus Kristus "atnāca", lai kļūtu pat starpnieku starp Dievu un cilvēkiem. Ļaujot sevi piesist pie krusta, Jēzus uzņēmās sodu un lāstu, kas ienāca cilvēcē pēc tam, ka Ādams un Ieva bija sadumpojušies pret Dievs. Šī pirmo cilvēku nepaklausība izveidoja garīgus "stikla griestus" starp cilvēkiem un Radītāju, ko saucpar grēka lāstu. Taču Jēzus Kristus trešajā dienā augšāmcēlās sadauzot šos "stikla griestus" un uzvarot nāvi. Kopš tā laika ikviens, kurš izvēlas nožēlot savu nepaklausību Dievam un izvēlas ticēt Jēzum Kristum, var atjaunot tuvas attiecības ar Radītāju. Katram ir iespēja šo izvēli izdarīt pašam, jo tas nenotiek automātiski. Mēs sasmērējamies automātiski, taču, lai nomazgātos, mums ir jāizdara apzināta izvēle to darīt.

Otrā atnākšana

Pēc tam, kad Jēzus Kristus bija izpildījis savu misiju virs zemes, Viņš tika paņemts atpakaļ Debesīs. Bet Jēzus arī teica, ka Viņš nākšot vēlreiz uz zemes, bet šoreiz ne kā Glābējs, bet kā Tiesnesis. Viņš spriedīs tiesu par to, kā mēs cilvēki esam attiekušies pret to, ko Viņš mūsu labā ir darījis pie krusta. Bībelē ir teikts: Kas tic Viņam, netiek tiesāts, bet, kas netic, ir jau spriedumu dabūjis, tāpēc ka nav ticējis Dieva vienpiedzimušā Dēla Vārdam (Jāņa evaņģēlijs 3:18). Kamēr Jēzus Kristus otreiz vēl nav nācis vai kamēr vēl esam dzīvi, mums ir jāatbild uz jautājumu - "Ko es darīšu ar Jēzu?". Jo kad Viņš būs atnācis, tad mums paliks tikai jautājums "ko Viņš darīs ar mums?"

Attiecības ar Jubilāru

Mēs varam degt adventas vainagus, lietot adventas kalendārus, baudīt svētku sajūtu, taču, ja mēs nesaprotam svētku būtību, tad tas ir tāpat kā taisīt bez jubilāra dzimšanas dienas ballīti uz grimstoša kuģa! Pienāks diena, kad šī ballīte beigsies un ieradies pats Jubilārs! Un tos viesus, kuri būs gaidījuši Jubilāra atnākšanu, tos Viņš pieņems uz Sava kuģa, kas tos aizvedīs uz Debesu mājām. Pārējos "ballētājus", kuriem svarīgāk ir "tusēt", Viņš atstās uz grimstošā kuģa...

Kāds Jēzus Kristus dzimšanas dienas svinētājs tu gribi būt? Vai tas, kurš varētu bez Viņa iztikt un vēlas "pasvinēt" adventu un Ziemassvētkus? Vai tomēr tu gribi būt tas, kurš ar cieņu un patiesu prieku grib, lai svētku centrā ir Jubilārs Jēzus Kristus? Mums katram ir jāizdara šī izvēle jau šodien.

Adventes iedvesmai

Ja tu gribi būt tas otrais viesis, tad adventes noskaņai tev iesaku:

  • Aizej decembrī uz kādu sev pieņemamas baznīcas dievkalpojumu
  • Atrodi kādu patiesu kristieti un paprasi, kā izveidot attiecības ar Jēzu Kristu
  • Izlasi no Bībeles Lūkasa vai Jāņa evaņģēliju (vari lasī internetā - bibele.lv)
  • Noskaties kādu no šīm filmām (internetā var atrast visu): "Left Behind" (2014 - drāma), "Fireproof" (2008 - par ģimenes attiecībām), "Son of God" (2014 - jauna filma par Jēzu Kristu), "The Nativity Story" (2006 - par Jēzus Kristus piedzimšanu), "Grāmatu grāmata" (multfilma bērniem par Bībeles stāstiem)

Source info

www.DELFI.lv


Lasi vēl