Fotoklubs "Rīga"
1962–1991

No amatieru kluba līdz pasaules līmeņa māksliniekiem – fotokluba “Rīga” attīstība. 

1957

Rīgā tiek rīkota PSRS dibināšanas 40. gadadienai veltīta izstāde. Saistībā ar izstādi 120 Latvijas fotogrāfus saaicina uz sapulci, kurā tika izvirzīts uzdevums – izveidot fotogrāfu organizāciju. Tiešas sekas sapulcei nav, taču skaidri parādās fotokluba nepieciešamība.

1962

27. februārī piecpadsmit Poligrāfiķu centrālā kluba Tautas universitātes Žurnālistikas fakultātes klausītāji nodibina fotoamatieru klubu. Par valdes priekšsēdētāju ievēl Vilni Folkmani (1931–1999). Maijā notiek pirmā kluba izstāde, rudenī – otrā. 

1965

Gunārs Binde (1933) par Eduarda Smiļģa portretu saņem zelta medaļu starptautiskā izstādē Argentīnā. Tā bija pirmā saņemtā starptautiskā zelta medaļa klubā. 

1967

Rīgā, Latvijas PSR Valsts mākslas muzejā notiek starptautiska fotoizstāde “Interpress-Foto 66”.  

1967

Fotokluba septītās izstādes plakāts.

1975

Aivars Āķis (1934–2012) kļūst par kluba māksliniecisko vadītāju, Imants Puriņš (1930–2007) – par valdes priekšsēdētāju.

1976

Uz kuģa "Mihail Somov" notiek fotokluba izstāde polārpētniekiem Antarktīdā.

1977

Piešķirts tautas fotostudijas “Rīga” (TFS) nosaukums. Tautas kolektīva, tostarp fotostudijas, nosaukums kopš 20. gadsimta 50. gadu beigām Padomju Savienībā bija goda nosaukums, ko valdība piešķīra mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem par augstu meistarību, aktīvu un sistemātisku darbu.

1978

Valdis Brauns iegūst "World Press Photo" balvu par fotogrāfiju “Laimes lietus”.

1979

Janvārī darbu sāk Rīgas Kirova rajona tautas kultūras universitātes Fotomākslas fakultāte, kas organizēta ar TFS “Rīga” iniciatīvu.

1979

Fotostudija pārceļas uz Blaumaņa ielu 21, kur tai ir sava laboratorija, izstāžu zāle un pagalmā vasaras ekspozīcija.

1979

TFS "Rīga" izstādes plakāts 1979. gadā

1979

Vilhelms Mihailovskis (1942) pirmais Padomju Savienībā saņem EFIAP (Starptautiskās fotomākslas federācijas piešķirts tituls - ekselence – izcils mākslinieks) titulu.

1981

Gunārs Binde saņem LPSR Nopelniem bagātā mākslas darbinieka goda nosaukumu, kas Latvijā fotogrāfam tika piešķirts pirmo reizi. To piešķīra Latvijas PSR Augstākās Padomes prezidijs par izciliem sasniegumiem un augstu meistarību.

1982

Ar Latvijas PSR Augstākās Padomes 1982. gada 24. marta dekrētu tautas fotostudijai “Rīga” piešķirts LPSR Nopelniem bagātā kolektīva goda nosaukums.

1986

TFS “Rīga” pirmā Padomju Savienībā saņem FIAP (Starptautiskā fotomākslas federācija (Fédération Internationalle de l’Art Photographiqe)) atļauju piešķirt federācijas vārdā zelta, sudraba un bronzas medaļas.

1991

Kluba telpās atver salonveikalu “Fokuss”. Tajā var iegādāties gleznas, akvareļus, fotogrāfijas, fototehniku, fotomateriālus, rāmjus, grāmatas u. c., salonā tiek rīkotas izstādes ar darbu izpārdošanu, 1994. gadā turpat atvērts arī foto preču komisijas veikals.

Avots:

Attēli:

CITI LEKCIJAS MATERIĀLI

Eksperimenti ar realitāti

Fotomākslinieku vidū vienmēr ir bijusi interese par eksperimentiem. Arī fotokluba “Rīga” dalībnieki labprāt izmantoja dažādas fototehnikas.

Rīgas fotoacs

Kluba biedri dalās atmiņās par pirmajiem soļiem fotomākslā.

Fotomākslas rēbuss

Atrodi simbolus, kas veido fotogrāfa Gunāra Bindes teikto par fotomākslas īpatnībām un vilinājumu.