Domas un darbi

Oļģerts Kroders allaž ir bijis trāpīgs un tiešs, tāpēc – pieprasīts intervējamais. Daži citāti no viņa sacītā un fakti par viņa darbu teātrī.

Avoti:

“Dzīves izrādē”, O. Krodera intervija žurnālam “Rīgas Laiks”, 2006. g. februāris.

Oļģerts Kroders. Mēģinu būt atklāts. Zvaigzne ABC, 2011.

Evita Sniedzes sniegtā informācija.

Valmieras teātra arhīvs.

CITI LEKCIJAS MATERIĀLI

Apģērbt Hamletu

Mākslinieces Annas Heinrihsones skices tērpiem Oļģerta Krodera ceturtajam “Hamletam” (2008. g.).

Režijas virsotnes

1972–2012: 16 spilgtākās Oļģerta Krodera izrādes.

Lomas un lietas

Rīgā, Sibīrijā, Valmierā, Liepājā – Oļģerta Krodera 56 gadi teātrī.

Četri “Hamleti”

Ik pēc 12 gadiem Oļģerts Kroders dažādos Latvijas teātros atgriežas pie “Hamleta” iestudējuma. Kas vieno un atšķir šos iestudējumus?