Evita Lune: Latvijas prezidenta kandidāta atlases kritēriji un meklēšanas stratēģija, ņemot vērā Latvijas patreizējo politisko un ekonomisko situāciju
Foto: DELFI

Esmu starptautiskas augsta līmeņa vadītāju meklēšanas kompānijas "Pedersen & Partners" vadītāja Latijā. Savā ikdienas darbā tiekos ar uzņēmumu īpašniekiem, reģionālajiem un globālajiem lēmumu pieņēmējiem. Mans uzdevums ir saprast šo uzņēmumu attīstības prioritātes, sagatavot kritērijus kandidātiem, kas varētu pretendēt uz šo uzņēmumu vadītāju amatiem, atrast šos kandidātus, novērtēt viņus un nodrošināt, lai viens no viņiem veiksmīgi integrētos jaunajā uzņēmumā. Mani pārsteidza, ka Latvijas prezidenta amata kandidāti "uzrodas" sabiedrībai neizprotamā veidā (Zooloģiskā dārzā un tamlīdzīgi), kanditātu skaits ir ārkārtīgi ierobežots un kvalifikācija ir tālu no ideālā. Metodoloģija, ko izmantojam, ir sistemātiska, loģiska un starptautiski aprobēta, tāpēc gribu īsti iepazīstināt ar to, lai publiski būtu pieejama informācija, ka profesionāli atrast augsta līmeņa vadītāju ir iespējams un procesā tiek izmantotas padziļinātas zināšanas dažādās jomās.

close-ad
Saturs turpināsies pēc reklāmas
Reklāma

Prioritātes: ārpolitiskā drošība, iekšpolitiskā stabilitāte, tautas labklājības pieaugums, Latvijas kā valsts ilgtspējīga attīstība.

Meklēšanas stratēģija:

Latvijas Prezidenta amata iespējamos kandidātus iespējams identificēt un uzrunāt ar sistemātiskām metodēm. Prezidenta kandidātiem nevajadzētu spontāti "uzrasties" vai tikt atlasītiem tikai no konkrētu politisku spēku ieteikumiem. Lai arī pastāv iespēja, ka šādā veidā var atrast labu prezidentu, nevar būt pārliecība, ka bez dziļas un sistemātiskas pieejas tiek atrasts VISLABĀKAIS prezidenta amata kandidāts. Ja tiek izskatīts ļoti ierobežots kandidātu loks, ir ļoti liela iespēja, ka nākas atteikties no būtiskiem atlases kritērijiem, kas aprakstīti zemāk, jo jāizvēlas "labākais no sliktākajiem". Tādā gadījumā nāktos atteikties no kādas no valsts attīstības prioritātēm.

Misija 1: Ņemot vērā situāciju Latvijas ekonomikā, Latvijai dotajā brīdī ir vajadzīgs vadītājs, kas spēj dot iedvesmu tautai, parādīt perspektīvas, veicināt cilvēkus atgriezties Latvijā un celt tās labklājību.

Prasības: Lai izpildītu šo uzdevumu, ir vajadzīgs spēcīgs, harizmātisks līderis ar izcilām oratora dotībām un spēju iespaidot lielas tautas masas. Piemērota būtu dinamiska personība ar augstu enerģijas līmeni, "stingru mugurkaulu", labu veselību un labu izskatu, kas vieš uzticību un iedvesmo cilvēkus. Dotajā brīdī ir vajadzīgs patriotisks vadītājs, kas cels Latvijas kā valsts prestižu tieši Latvijas tagadējo un bijuši iedzīvotāju acīs.

Vērtēšanas metodes:

Spēcīgs, harizmātisks līderis - personības spēku, ietekmi, harizmu izvērtē, personīgi tiekoties ar kandidātu. Harizmātiska personība astāj spēcīgu iespaidu, iedvesmo, aizrauj, liek noticēt saviem vārdiem, rada vēlešanos līdzināties un sekot, uzlādē ar pozitīvu enerģiju.

Izcilas oratora dotības - oratora dotības un iemaņas novērtē, lūdzot kandidātam konkrētā laika posmā izteikties par kādu jautājumu, vislabāk bez iepriekšējas sagatavošanās (vienlaicīgi varēs novērtēt arī zināšanas, spēku operēt ar faktiem, atmiņu, spēju analizēt, intelekta līmeni). Izcils orators runās skaidri, iespaidīgi, liekot pareizos uzsvarus, lietojot plašu vārdu krājumu, izmantojot interesantus izteiksmes līdzekļus, nodrošinot, lai auditorija atceras būtiskāko un notic teiktajam. Būtisku lomu spēlē arī oratora izskats, stāja, veselības stāvoklis, manieres.

Spēja iespaidot lielas tautas masas - simulēt lielu tautas masu iespaidošanu atlases procesa nebūtu lietderīgi, tā vietā šis jautājums būtu jāiekļauj neformālo un formālo atsauksmju iegūšanas procesā. Vadītājam jāspēj pielāgoties, jāsaprot konkrētā auditorija, jāpārzin masu ietekmēšanas psiholoģiskie instrumenti un jabūt apveltītam ar šo reto, dabas doto talantu.

Dinamiska personība - gan fiziski redzamā uzvedība, gan domāšanas un argumentu pasniegšanas ātrums ir pietiekami augsts, lai iespaidotu sarunu biedru vai auditoriju. Šo kvalifikāciju novēro netieši, pārspriežot citus jautājumus. Būtiski pārbaudīt ne tikai runāšanas un domāšanas, bet arī darīšanas ātrumu. To dara, pārbaudot kandidāta sniegto informāciju par personīgajiem sasniegumiem formālo atsauksmju ceļā.

Augsts enerģijas līmenis - kandidāts "piepilda" telpu ar savu klātbūtni, izstaro enerģiju, demonstrē neizsīkstošas darba spējas. Svarīgi ir atšķirt kandidātu, kas koncentrējas uz enerģijas izrādīšanu īstermiņā no kandidāta, kas ir enerģisks ilgtermiņa skatījumā.

"Stings mugurkauls" - personības spēks, uzskatu noturība, stabilitāte, spēja sasniegt mērķus, nepamatoti nemainīt viedokļus, nesvārstīties citu spēcīgu personību klātbūtnē. Šo kvalitāti atklāj intervijas gaitā, svarīgi to nesajaukt ar nepamatotu stūrgalvību.

Laba veselība - kandidātam jābūt spējīgam strādāt garas darba stundas, ilgstoši atrasties paaugstināta stresa apstākļos, jābut fiziski un psiholoģiski spēcīgam un noturīgam. Kandidāts nedrīkst ciest no atkarībām un hroniskām slimībām.

Labs izskats - stalts augums, fiziskie dotumi, higiēna, atbilstošs ģērbšanās stils un labas manieres. Izskats, kinētiskā inteliģence, spēja izmantot neverbālos signālus ir būtiska līdera pozīcijai un var spēlēt būtisku lomu uzticības ieviešanā un cilvēku ietekmēšanā.

Vieš uzticību - runā skaidrā, saprotamā, tiešā veidā. Neverbālie signāli saskaņoti ar runas saturu, un pats būtiskākais - rīcība un darbi atbilst teiktajam. Par Prezidentu var būt godīgs cilvēks ar spēju saglabāt šo kvalitāti vidē, kas var radīt lielu pretēju spiedienu. Intervijas laikā izmanto fenotipoloģiju, sniegto faktu patiesumu pārbauda atsauksmju ceļā.

Iedvesmo cilvēkus - pēc tikšanās ar šo cilvēku auditorija ir pilna enerģijas un vēlmes darboties runātāja norādītajā virzienā. Ar interesi gaida turpmāko iespēju šo cilvēku redzēt, dzirdēt, izlasīt viņa rakstīto.

Patriotisks - mīl Latvijuas valsti un tautu, to ir pierādījis ar darbiem. Ciena tradīcijas, proaktīvi rūpējas par valsts un tās iedzīvotāju labklājību ar sev pieejamiem līdzekļiem un atbilstoši savai situācijai. Šo jautājumu pārrunā intervijas laikā kā arī formālo atsauksmju iegūšanas laikā.

Misija 2. Nodrošināt iekšpolitisko stabilitāti un ārpolitisko drošību.

2.1 Lai veiksmīgi darbotos ārpolitikā, vadītājam jābūt ar tekošām svešvalodu zināšanām (vismaz angļu, vēlamas vēl vairāku svešvalodu zināšanas - krievu, vācu, franču, spāņu), augstu izglītības līmeni (ne zemāks par maģistra līmeni), izcili augstu intelektu (šis talants būtu ļoti svarīgs arī citu mērķu sasniegšanai, no harizma un līdera dotības kombinācijā ar zemu intelektu ir ļoti bīstamas dotības), labām manierēm, starpkultūru saziņas un starptautisko pieredzi, plašu redzesloku, globālo procesu izpratni. Intelekta un inteliģences līmenim ir jābūt izcili augstā līmenī, kandidātam brīvi jāoperē ar faktiem, dažādu valstu pieredzi, jābūt spējai ātri analizēt un skaidri pasniegt informāciju un savas zināšanas, argumentēt, racionāli nevis demagoģiski aizstāvēt savu viedokli, jabūt labai atmiņai, plašām vispārīgām zināšanām par dažādām tēmām.

Vērtēšanas metodes:

Svešvalodu zināšanas - tekošas valodas zināšanas nozīmē, ka kandidāts var brīvi, plūstoši un pārliecinoši izteikties, rakstīt un lasīt, bez aizķeršanās un dinamiski izmantojot plašu vārdu krājumu, pastiprināt argumentus ar interesantiem izteiksmes līdzekļiem, pielāgoties neparedzētiem sarunas pavērsieniem, jokot.

Izglītības līmenis - maģistra vai doktora grāds iegūts, vēlams kāda no pasaules labākajām augstkolām. Piemēram, izglītībai vadībzinībās un ekonomikā, var izmantot "Financial Times" sastādīto labāko augstskolu sarakstu (kura augšgalā vienīgā no Latvijas ir Rīgas Ekonomikas augstskola).

Izcili augsts intelekts - izcilas zināšanas par dažādām tēmām kombinācijā ar spēju ātri izanalizēt faktus un informāciju un radīt jaunus argumentus. Nosaka ne tikai ar intervijas metodi (kur intervētājam pašam jābūt ar intelekta līmeni vismaz virs vidējā), bet arī ar IQ, loģikas un citu testu palīdzību. Izmanto arī oficiāli pieejamo informāciju - piemēram gala atzīmju sarakstu no augstskolas, vērtējumu no darba devēja, apbalvojumus par sasniegumiem, kas var liecināt par izcilu intelektu.

Labas manieres - jāpārzin etiķete, uzvedības normas, atšķirības starp dažādām kultūrām. Kandidātam ir jānāk no vides, kurā labas manieres un ģērbšanās ir ikdienas norma.

Starpkultūru saziņas pieredze - kandidātam jānodemonstrē dziļa un ilgstoša saskarsme ar pēc iespējas dažādākām kultūrām. Vēlams, lai kandidāts kādu laiku būtu dzīvojis ārzemēs, viņam būtu dabiska interese un cieņa pret dažādām kultūrām. Intervijas laikā var noskaidrot, cik dziļa un analītiska ir bijusi kandiāta izpratne par kultūrām, ar kurām viņš ir saskāries. Būtu svarīgi arī saņemt atsauksmes par spēju sazināties un saprasties starptautiskā līmenī. Sevišķi svarīgi to būtu pārrunāt ar tās paaudzes kandidātiem, kas savu bērnību un jaunību pavadījuši tikai saskarsmē ar bijušajām padomju republikām.

Plašs redzesloks, vispārīgas zināšanas par dažādām tēmām - intervijas laikā noskaidro, cik plašas ir kandidāta zināšanas par tēmām, kas nav tieši saistītas ar viņa profesiju. Noskaidro, vai zināšanas ir tikai lokālas, vai kandidāts nav provinciāls un orientēts tikai uz norisēm konkrētā ģeogrāfiskā teritorijā, sabiedrības daļā vai nozarē.

Globālo procesu izpratne - noskaidro, vai kandidāts saprot globālās ģeopolitiskās norises, vai orientējas starptautiskajā ekonomikā un politikā, vai pārzin būtiskus pasaules vēstures faktus.

Inteliģences līmenis - izvērtē smalkjūtību, spēju pielāgoties dažādiem sarunu parnteriem (arī dažādām paaudzēm, tautībām, kultūrām), atstāt patīkamu iespaidu, spēju likt justies citiem novērtētiem savā klātbūtnē, neaizskart un neaizvainot, spēja nepiesavināties citu sasniegumus, būt līdzsvarotam, nezaudēt savaldīšanos. Novēro intervijas laikā, pārbauda ar formālām atsauksmēm.

Spēja operēt ar faktiem un dažādu valstu pieredzi - intervijas laikā noskaidro, vai kandidāts ir zināšanas par dažādu valstu pieredzi dažādos attīstības posmos, vai kandidāts šīs zināšanas spēj elastīgi izmanotot, argumentējot ar konkrētiem faktiem.

Spēja ātri analizēt informāciju - nestrukturētas vai daļēji strukturētas intervijas gaitā kandidāts izmantos maz laika, lai sakopotu un pasniegtu informāciju tieši tā, lai atbildētu uz intervētāja jautājumu.

Spēja skaidri pasniegt informāciju un zināšanas - uz jautājumiem atbild konkrēti, tieši, pēc būtības, sniedzot pamatojumu ar faktiem, kas ir kandidāta zināšanu krājumā.

Argumentācijas prasmes - kandidāts intervijas laika spēj atbildēt uz jautājumiem un diskutēt ar intervētāju tieši tik gari un tik iespaidīgi, cik tas ir nepieciešams konkrētā situācijā, lai pārliecinātu sarunu biedru. Argumentējot izmanto dažādus konkrētus faktus, akadēmiskās zināšanas, dažādu valstu pieredzi un tā tālāk.

Spēja racionāli aizstāvēt savu viedokli - uz jautājumu atbild skaidri, tieši, argumentējot ar faktiem, zināšanām, pieredzi. Nav pieņemamas demagoģiskas, emocionāla rakstura, izvairīgas, netiešas, pārlieku garas vai pārlieku īsas atbildes.

Laba atmiņa - kandidāts brīvi operē ar faktiem par dažādām tēmām, pārstāsta notikumus, demonstrē dziļas zināšanas par dažādām tēmām.

2.2. Lai nodrošinātu iekšpolitisko stabilitāti, kandidātam jābut no Latvijas, ar tekošām latviešu un krievu valodu zināšanām, jāsaprot Latvijas iekšpolitiskos procesus parlamentāra republikas kontekstā, jādemonstrē briedums un izpratne par patreizējo situāciju, jābūt pacietīgam, noturīgam, izlēmīgam, spēcīgam, labi savienotam un labi informētam.

Vērtēšanas metodes:

Latviešu un krievu valodas zināšanas - prasības ir pietiekami augstas, vēl augstākas nekā svešvalodu zināšanu pārbaudes gadījumā.

Latvijas iekšpolitisko procesu izpratne parlamentāras republikas kontekstā - jāsaprot valsts pārvaldes forma, demokrātiskas sabiedrības un parlamentāras republikas pamatprincipi. Konkrētus jautājumus par izpratnes un piemērotību lūgtu novērtēt politoloģijas ekspertam. Svarīgi, lai kandidāts konkrēti saprastu, kā notiek valsts pārvalde un kādas ir Prezidenta pilvaras un misija. Briedums un dziļa izpratne.

Iekšpolitiskais briedums - kandidātam jāsaprot, kādi konkrēti politiskie spēki Latvijā darbojas, kāda ir atšķirība starp šķietamo, plašai publikai pieejamo un reālo, kas par ko maksā, kas ko iespaido, kas slēpjas aiz konkrēta politiķa darbības konkrētā situācijā.

Pacietība, noturība - pārbauda spēju neatkāpties no uzstādītajiem mērķiem ilgstošu grūtību, pretdarbības un dažādu spiedienu rezultātā.

Izlēmība - nepieciešamības gadījumā jabūt spējīgam izmantot Prezidenta pilnvaras, neuztraucoties par personiskā amata saglabāšanu. Pārbauda, kā kandidāts ir rīkosies situācijās, kad cīņā par ideju un pārliecību ir apdraudējusi personīgo amatu.

Kontakti un informācijas pieejamība - noskaidro, cik zvanu attāluma atrodas no būtiskiem spēlētājiem Latvijas politikā un ekonomikā, kādā veidā iegūtu būtisku informāciju, ja pašam nav tieša kontakta. Noskaidro, cik plašs ir paziņo loks, kādas ir ģimenes saites, draugu un paziņu loks, vaļasprieki.

Misija 3. Valsts ilgstpējīgaa pastāvēšāna un labklājības uzplaukuma veicināšana. Latvijas galvenie traucēkļi dotajā brīdī ir zemas ētikas normas, zema darba kultūra un lokāla, provinciāla, neprofesionāla domāšana dažādos valsts pārvaldes līmeņos.

Latvijai ir vajadzīgs līderis ar nevainojamu reputāciju, augstām ētikas normām, starptautisku pierdzei, globālu, tirgus ekonomikai atbilstošu domāšanu un attieksmi.

Nevainojama reputācija - nav pieļaujams, ka par Valsts Prezidentu tiek izvirzīts vadītājs, kas ir bijis iesaistīts kukuļņemšanā, zagšanā, valsts un privātā īpašuma izsaimniekošanā, ģimenes merkantilo interešu stādīšanā augstāk par darba devēja interesēm un tā tālāk. Protams, nav pieļaujama krimināla pagātne un jebkāda veida skandaloza personība.

Augstas ētikas normas - intervijas laikā pārrunā, ko kandidāts uzskata par pieņemamu, ko nē. Ka ētikas normu paraugu var izmantot Skandināvijas kultūru gan valsts, gan uzņēmumu pārvaldē.

Piemērs, uz ko tiekties - interesē kandidāts ar augstu darba kultūru. Vadītājs, kas vada ar savu labo piemēru, tur solījumus, ir taisnīgs, godīgs, uzticams, stiprs, labvēlīgs, čakls, lojāls. Nav pieļaujams vadītājs ar zemu brieduma līmeni, kas demonstratīvi un nepamatoti izmanto iegūtās priekšrocības. Latvijai ir vajadzīgs piemērs, uz ko tiekties, nevis vājš ieliktenis, kas netraucē Parlamentam un cenšas izmantot savu laiku personīgo ambīciju apmierināšanai.

Personīgā motivācija veikt šo darbu - noskaidro, vai kandidāts nav savtīgs un vai spēs pretoties kārdinājumam savtīgi izmantot sev piešķirtās privilēģijas. Izmanto formālās atsauksmes, kā vadītājs rīkojies situācijās, kurās ir bijis kārdinājums ar varu vai naudu, padziļināti pārrunā kandidāta motivāciju ieņemt šo pozīciju, izprot kandidāta vērtību sistēmu, atšķiro formālas, demagoģiskas atbildes no atbildēm pēc būtības.

Meklēšanas stratēģija:

1) Informācijas avotu uzrunāšana, kuri varētu ieteikt kādu kandidātu. Jo vairāk kvalificētu informācijas avotu, jo labāk;

2) Vadošo personību identifikācija un uzrunāšana katrā nozarē (uzņēmumu un organizāciju atlasei izmanto veiksmes rādītājus, profesionālās asociācijas);

3) Brīva pieteikšanās (nokomunicē kritērijus, precizē kā un kur jāpiesakās);

4) Kvalificēti Latvijas pilsoņi, kas atrodas ārzemēs, ārzemju latvieši (identificē izmantojot informācijas avotus, sabiedriskas organizācijas, sociālās saziņas tīklus un citus avotus).

Šis ir autora viedoklis, kas var nesakrist ar "Delfi" redakcijas nostāju.
Seko Delfi arī Instagram vai Telegram profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit.

Comment Form