Rīgas domes saistošo noteikumu projektu par vienreizējā pārtikas pabalsta piešķiršanu 30 latu apmērā otrdien akceptēja Sociālo jautājumu komiteja. Komitejas priekšsēdētāja Olga Veidiņa uzsvēra, ka vēl aizvien Rīgā ir liels to cilvēku loks, kuru ienākumi ir zemi, kuriem ir dažādas sociālas problēmas un ir nepieciešama palīdzība pamatvajadzību nodrošināšanai. Noteikumi precizēs to cilvēku loku, kuri ir tiesīgi šo pašvaldības pabalstu saņemt. 

Tiesības saņemt pabalstu paredzētas bērnam invalīdam vai ar celiakiju slimam bērnam, kuram nav noteikta invaliditāte un kurš saņem valsts atbalstu, atsevišķi dzīvojošam vai ģimenē, kurā nav nevienas personas darbspējīgā vecumā, dzīvojošam valsts vecuma pensijas saņēmējam, invaliditātes pensijas saņēmējam  vai sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam, ja ģimenes jeb personas pēdējo trīs mēnešu vidējie ienākumi nepārsniedz 180 latus katram ģimenes loceklim mēnesī.

-Tāpat tiesības saņemt pabalstu būs valsts vecuma pensijas saņēmējam, invaliditātes pensijas saņēmējam vai sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam, kas dzīvo ģimenē, kura normatīvo aktu noteiktā kārtībā atzīta par trūcīgu.

 Lai saņemtu pabalstu, personai vai tās likumīgajam pārstāvim līdz 2013. gada 31. martam jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedzot iesniegumu par pabalsta piešķiršanu un aizpildot iztikas līdzekļu deklarāciju. Pabalsts bērnam invalīdam vai ar celiakiju slimam bērnam tiek piešķirts bez ģimenes ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas.

Lēmums par saistošo noteikumu spēkā stāšanos gan vēl  jāpieņem Rīgas domei.

Tavs novads vēl nav "Delfi" Novadu sarakstā? Sūti foto, raksti un informē par sava novada, pagasta jaunumiem - novados@delfi.lv! Apzināsim mūsu Latvijas novadu dzīvi kopā!