Mierīgi un bez steigas tev šodien izdosies ritināt ierasto darbu kamolīti, nevienam neienāks prātā tevi traucēt. Ja arī ilgosies pēc kāda straujāka izrāviena, apkārtējiem par to nebūs lemts uzzināt.