Šodien nebūs viegli izsekot līdzi visām savstarpējo attiecību peripetijām. Ja gribi atvieglot dzīvi ne tikai sev, bet arī apkārtējiem, neuztver nopietni visu, ko par sevi dzirdi stāstām vai rakstām. Nelauzi galvu, izklaidējies!