Teiču dabas rezervāta klusais šarms: putni, augi un dabas takas
Foto: Dabas aizsardzības pārvalde

6. jūnijā savu 34. dzimšanas dienu svin Teiču dabas rezervāts, kas izveidots 1982. gada 26. maijā ar LPSR Ministru padomes lēmums Nr. 284 par rezervāta dibināšanu Mežsaimniecības un mežrūpniecības ministrijas pakļautībā. Ar minētās ministrijas pavēli tas oficiāli tika nodibināts 1982. gada 6. Jūnijā, pastāstīja Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāve Inese Pabērza. Kāpēc tas ir tik īpašs un kā to apskatīt?

Teiču purva masīvs kopā ar Lielo Pelečāres purvu kopš 1995. gada ir iekļauts Ramsāres konvencijas starptautiski nozīmīgo mitrāju un Eiropā putniem nozīmīgo vietu sarakstā.

Teiču dabas rezervāta platība ir 19779 hektāri. Lielāko daļu jeb 69% no kopējās teritorijas platības aizņem sūnu purva masīvs, kas ir viens no lielākajiem un neskartākajiem šāda veida purviem Baltijā. Tas sācis veidoties pirms 10000 – 12000 gadiem. Tas ir tā sauktais augstais jeb sūnu purvs ar daudziem kupolveida pacēlumiem, kuri pār pārējo teritoriju paceļas pat līdz septiņiem metriem. Purvā ir 18 ezeri, kas lielāki par hektāru. Tie pārsvarā atrodas kupolu nogāzēs. Vairāk par vienu no salām, kas atrodas purva ezerā – Sīksolu – lasiet šeit.

Nelielās platībās sastopami arī pārejas un zāļu purvi.

Pateicoties tam, ka kopš rezervāta dibināšanas teritorijā nenotiek saimnieciskā darbība, un apmeklējumi tiek ierobežoti, te atrodamas daudzas retas un aizsargājamas sugas.

Tags

Dabas aizsardzības pārvalde Latvija Eiropa

Comment Form