Turismagids.lv
Projektas sukurtas remiant „Live Riga“
ru lv ee
Turismagids.lv Projektas sukurtas
remiant „Live Riga“

Torniakalnis - tai Rygos „plaučiai", kuriuose jau daugiau kaip 100 metų rygos gyventojai ieško užuovėjos nuo siaurų gatvių, akmeninių sienų, neleidžiančių laisvai kvepuoti. Jis atsispindi Daugavos vandenyse ir stebina savo peizažais. Miestas vilioja aukštais bokštais, veiklumu ir pastoviu judėjimu, o priešais jį - žaliasis Torniakalnis, kuriame yra Arkadijaus parkas, mediniai namai, geležinkelio artėrija ir Liuterio bažnyčios bokštai. Vaikštant po Torniakalnį, reikia būti atidžiam, nes istorinės vietos ir nuostabūs vaizdai gali laukti tiesiog už kampo, belieka tik juos pastebeti.

RYGOS MARŠRUTAI: Tuorniakalnas

Tuorniakalno atgimimas

Vaizdas į Rygą iš Arkadijos parko Tuorniakalne, 1905–1910 m., pašto atvirukas. VRVM 168736

Jau XIII a., šalia vietos, kur Marupytės upelis įteka į Dauguvą, buvo riterių-kryžiuočių sargybos postas. Pirmi liudijimai apie nuolatinius gynybinius įtvirtinimus šioje vietoje datuojami 1483 m., tada šią vietą vadino Raudonuoju bokštu. Bokštas buvo keturkampis, šešiaaukštis. Nuo antro bokšto aukšto buvo langai su gotikinėmis šaulių arkomis. Reikšmingas gotikos stiliaus elementas buvo charakteringa laiptuota viršutinė dalis. Statinys sudėtas iš raudonų plytų, viršutinėje dalyje įformintas baltais tinkuotais įdėklais. Fasadas nudažytas dekoratyvinėmis juostomis, kurios vizualiai atskyrė aukštus. Įėjimas dažniausiai būdavo antro aukšto lygyje. 

Bokšto papėdėje laikui bėgant kūrėsi gyvenvietės, kurias jau XVII a. pradėjo vadinti Tornio sklypais. 

Bokštas taip pat buvo pažymėtas 1654 m. plane, vėliau duomenų apie ją vis mažėjo, žinoma, kad XVII a. antrojoje pusėje ten jau buvo plytų sandėlis. Galbūt bokštą sugriovė per apgultį caro Aleksejaus Michailovičiaus kariai 1656 m.

Tuorniakalnas, Maro malūno tvenkinys, 1905–1910 m., pašto atvirukas, VRVM 168728

Kobronščiansai

Vietoje, kur dabar yra Latvijos universiteto Akademinis gamtos mokslų centras, tuo metu buvo švedų ir lenkų karo metu pastatyti įtvirtinimai, kurie buvo vadinami Kobronščiansais. Įtvirtinimai buvo pavadinti Švedijos pulko vado – Švedijos karaliaus Gustavo II Adolfo armijos pulkininko Samuelio Kobrono garbei.

656 m. rugpjūčio 21 d. Rygą apsupo Rusijos caro Aleksejaus Michailovičiaus kariai. Jie surengė Rygos apgultį nuo Sarkandauguvos iki Kengaragio, degindami priemiesčius. Du rusų kareivių būriai buvo įkurdinti išilgai kairiojo Dauguvos kranto Kobronščiansui užimti. Tačiau tikslo jie nepasiekė, nes Rygos gynėjai užpylė Marupytės intaką į Dauguvą ir ji užtvindė apylinkes, paversdama Kobronščiansą sala-tvirtove. Тaip nieko ir nepasiekę caro kariai buvo priversti atsitraukti. Kitais metais puolė lenkai, tačiau Kobronščiansas atlaikė ir šį šturmą, neleisdamas armijai pasiekti miesto, pereinant į dešinįjį Dauguvos krantą. Tolesniu taikos metu Kobronščiansas pamažu perstatytas.

Tačiau, kaip rašo Borisas Šalfejevas savo knygoje, 1709 m. Rygą vėl apsupo rusų kariai, ir šiuo kartu įsitvirtinę Kobronščiansе švedai paliko įtvirtinimus jau po poros dienų po apšaudymo, persikeldami į Rygos miesto bastionus. Likusiame šance įsitvirtino caro kariai, pervadino jį Petro šancu – imperatoriaus Petro I garbei, ten spręsti svarbių klausimų rinkdavosi patys aukščiausi armijos vadai. Švedai bandė apšaudyti įtvirtinimus iš miesto pusės, tačiau nesėkmingai. 

Danielis Stavertas „Mūšis Dauguvoje“. Fone itin tiksliai pavaizduotas ankstesnis Pardauguvos reljefas, taip pat Dauguvos krantai. Taip pat matyti ir Kobronščiansas. Šaltinis: interneto žurnalas „Apie Agenskalną“

XIX a. strateginės Rusijos sienos driekėsi toli už Rygos ribų, todėl siekiant išplėsti miestą buvo iškasta pylimų ir pastatyta bastionų, kartu nugriautas ir Kobronščiansas, per kurio teritoriją nutiesė geležinkelį.

Petras I rašė kunigaikščiui Menšikovui apie Rygos apgultį: „Šiandien nuo penktos valandos iki vidurnakčio prasidėjo Rygos bombardavimas, ir pirmas tris bombas savo rankomis į miestą išsiunčiau, dėl ko labai dėkoju Dievui, kad šiai prakeiktai vietai leido man pačiam atkeršyti“. Z. Lancmanis „Rīgas vārtos“.

Bloko sodyba

Bloko sodyba Vienības g. XX a. 4 dešimtmetyje. Roberto Johansono nuotr. VRVM 128387

Bloko sodyba buvo pastatyta 1841–1843 m. Jelgavos plento pakraštyje smuklininko Bartelio Šeibės žemėje. Tai vienintelė Latvijoje sodyba su galerijos tipo kolonada, pastatyta klasicizmo stiliumi. Šį pastatą pastatė dailidės meistras Mendelis ir mūrininkas Neimanis. Kaip rašoma portale citariga.lv, tuo pačiu metu šalia buvo pastatytas dar vienas gyvenamasis pastatas, įveistas sodas.

1857 m. sodybą įsigijo Rusijos armijos kapitonas Eduardas Blokas, kurio vardu vėliau pradėjo vadinti šį dvarą. 1894 m. pastate įkūrė vaistinę, kuri veikė čia iki 1937 m. 

1900–1905 m. sodybos teritorijoje buvo pastatyti du gyvenamieji namukai. 1930 m. pastatas buvo labai blogos būklės, ten gyveno tik Bloko sodybos savininkas Benšonas.

Pagrindinį pastatą restauravo 1952–1954 m., o 1963 m. perdarė bibliotekos reikmėms. Bibliotekos čia nebelikus pastatas buvo tuščias ir pamažu tapo netinkamas. Pasikeitė daug jo valdytojų, ir jis iki šiol laukia savo eilės restauruoti, kai jis vėl galės džiuginti vietos gyventojus ir praeivius savo elegancija.

Tuorniakalno bažnyčia

Rygos Liuterio bažnyčia Tuorniakalne. LETA

Tuorniakalno, arba Liuterio, bažnyčia buvo pirma bažnyčia Latvijoje, pavadinta Martino Liuterio garbei. Neogotikinio stiliaus pastato projektą parengė Rygos politechnikos instituto profesorius Johanas Kochas. Pinigus bažnyčios statybai 1881 m. pradėjo rinkti Liepkalnio bendruomenės klebonas Vilhelmas Štolzau. Aukos Martino Liuterio 400-ajam jubiliejui buvo itin dosnios. Bažnyčia pradėta statyti 1888 m. spalio 19 d. Reformacijos dieną buvo padėtas būsimos šventovės pamatinis akmuo, o tai padarė architektas Vilhelmas Bokslafas. Jis taip pat buvo bažnyčios interjero autorius. Jau per metus pastatą pastatė po stogu, o dar dvejus metus tęsėsi fasado apdailos ir vidaus darbai. 1891 m. vasario 24 d. įvyko iškilminga bažnyčios atidarymo ceremonija. Ją pašventino pirmas bažnyčios klebonas Pėteris Paukšenis – tuo metu jis buvo vienintelis šventikas latvis Rygoje. Bažnyčioje 1000 sėdimų vietų ir dar 250 stovimų. Naujoji parapija surinko Tuorniakalno, Marupės, Atgazenės ir Ziepniekalno apylinkių gyventojus. 

Nuotrauka: Rygos Liuterio bendruomenė

1893 m., praėjus dvejiems metams po bažnyčios pašventinimo, įmonė „E.F. Walcker & Co“ iš Liudvigsburgo (Vokietija) pastatė vargonus, kurie veikia iki šiol, pasakoja Andris Caunė savo knygoje „Rīga laimetu griežos 1901–1918“.

Šiandien Tuorniakalno bažnyčios bendruomenė yra didžiausia liuteronų bendruomenė Latvijoje.

Tuorniakalno stotis
ir geležinkelis

LETA nuotr.

1868 m. lapkričio 21 d. buvo atidaryta Rygos–Jelgavos geležinkelio linija. Anksčiau stotis buvo kitoje vietoje, kiek arčiau Dauguvos. Joje buvo kasos pirmosios ir antrosios klasių keleiviams, atskira kasa ir salė trečiosios klasės keleiviams, damų ir vyrų kambariai, telegrafo skyrius, taip pat stoties viršininko, linijos valdytojo kabinetai ir geležinkelio linijos valdybos kanceliarija. Taip pat ten buvo pagrindinė kasa, sandėlis, kelios patalpos stoties tarnautojams. Stoties aikštėje virė prekyba, čia pardavinėjo žemės ūkio produkciją, o iš Dauguvos pusės buvo prieplauka, iš čia valtys perveždavo prekes toliau, į dešinįjį upės krantą. Atidarius tiltą per Dauguvą, aktyvi prekyba liovėsi, nes daugiau nebereikėjo perkelti prekių upe valtimis.

Senasis stoties pastatas šiandien slepiasi kieme už Latvijos geležinkelių ir gaisrinės depo istorijos muziejaus Akmeņu g. 38. 

Pašto atvirukas. Tuorniakalno geležinkelio viadukas prieš Pirmąjį pasaulinį karą. 1910–1914 m. VRVM 168752

Dabartinis stoties pastatas buvo pastatytas XIX–XX a. sandūroje, jis yra tikėjimas ir tiesa šiandien. 1994 m. pastatas buvo restauruotas ir atstatytas po gaisro.

Su Tuorniakalno geležinkelio stotimi susijęs ir vienas iš tragiškų Latvijos istorijos puslapių, nes būtent iš čia 1941 m. birželio 14 d. ir 1949 m. kovo 25 d. į Sibirą gyvuliniuose vagonuose buvo deportuoti tūkstančiai Latvijos gyventojų, iš kurių daugelis nebegrįžo namo. Šiems įvykiams atminti Tuorniakalno stotyje pastatytas vagonas – būtent į tokius grūdo žmones ir siuntė į ilgą, mirtiną kelią į šaltį, badą ir netektis. Pastatyta lentelė ir memorialas „Putenī“, sukurtas skulptoriaus Paulo Jaunzemo. 

LETA nuotr.

Gyvenimas ir
linksmybės Tuorniakalne

Pastatas Valguma g. 1932 m. Roberto Johansono nuotr. VRVM 119942

Pardauguva buvo populiari tarp Rygos biurgerių ir mažiau turtingų gyventojų kaip vakarinių pasivaikščiojimų ir išvykų vieta. Po miesto viduje išgyventų epidemijų, ankštumos, kanalo su nešvariu vandeniu artumo žmonės skubėjo ištrūkti į erdvę ir gryną orą. Turtingi Rygos gyventojai statėsi Pardauguvoje vasarnamius ir vėliau rajonas tapo jų nuolatinio gyvenimo vieta.

Viena iš populiarių pasilinksminimo vietų Tuorniakalne buvo „Jeruzaleme“ – šią įstaigą su malonia kompanija lankė daugelis to meto šviesių protų, pavyzdžiui, Garlibas Merkelis. Jis atvažiuodavo čia ilsėtis ir linksmintis. Kaip rašoma šaltiniuose, įstaiga buvo įsikūrusi Šrederio sodyboje, Ojāva Vācieša g. 19.

Kiek toliau už „Jeruzaleme“, Altonavas g. pradžioje kažkoks iniciatyvus žmogus vardu Rasmusas Mebė (kituose šaltiniuose – Rasmusas Menbo) įkūrė įstaigą, pavadintą „Altona“, kur linksmindavosi žemesnio sluoksnio žmonės. Norėdamas pritrauktų lankytojų, verslininkas visą laiką sugalvodavo naujų pramogų. „Altona“, kaip liaudies pasilinksminimų centras, išsilaikė ten apie 100 metų. Ten nuolat vykdavo daug įvairių renginių – išvažiuojamieji teatro pasirodymai, Joninės. Ten reguliariai vykdavo Umurkumuras (vok. Hunger-Kummer) arba „alkis-poreikis“. Ši šventė atsirado 1710 m., kai maro epidemijos ir miesto apgulties metu prekeivis Berencas dalydavo nepasiturintiems savo produktų atsargas. Publikos džiaugsmui į orą leisdavo oro balionus, gamindavo nedidelius šviestuvus ir net rengdavo fejerverkus.

Vasarnamis šalia Maro tvenkinio Altonavas g. 1933 m. Roberto Johansono nuotr. VRVM 120112

Savo dabartines ribas Tuorniakalnas įgijo tik XIX a. Iki tol ten buvo tik atskirai esančios gyvenvietės. Tuo metu jau buvo pastatyta keletas didelių gamyklų ir rajono gyventojai buvo daugiausiai darbininkai su savo šeimomis. Taip pat kaip ir kituose Pardauguvos rajonuose, Tuorniakalne statė vieno aukšto arba dviejų aukštų namus arba darboviečių bendrabučius. 

Tuorniakalno (vėliau — Arkadijos) parką 1852 m. ant aukštos kopos įrengė K. von Vermanas. Ten buvo ir gražių oranžerijų, ir šiltnamių su retais atogrąžų augalais. Jo įpėdiniai pardavė sodą ir vėliau jis tapo viena iš mėgstamiausių rygiečių poilsio vietų.

Tuorniakalno parką XIX a. vid. įkūrė pramonininkas ir generalinis konsulas Kristianas Henrikas von Vermanas. Šiame ypač prižiūrėtame ir prašmatniame sode su šiltnamiais ir oranžerijomis augo palmės, vynmedžiai, abrikosai ir įvairūs atogrąžų augalai. Į juos atvažiuodavo pažiūrėti ir tiesiog paprasti žmonės, kuriems šie augalai buvo įdomūs, ir to meto sodininkai specialistai. 

Po generalinio konsulo mirties jo įpėdiniai neprižiūrėjo sodo ir bėgant laikui atėjo jo nuosmukis. 1896 m. parką iš kelių savininkų išpirko miestas ir išplėtė, pridėdamas dalį Kobronšpnico esplanados, kai kurias miestui priklausančias pievas, taip pat vėliau papildomai nupirko žemės sklypą išilgai Friča Brīvzemnieka g. Parkas pradėjo driektis iki aplinkinių gatvių ir bendras jo plotas buvo 6,2 ha. 1900 m. pradėti sodinti nauji parko sodinukai ir aplinka įrengiama pagal miesto architekto Georgo Kufalto projektą. Pakeitė Marupytės vagą – ją nukreipė į centrinę parko dalį, kai kur praplatino, padarė kaskadų ir krioklių.

XX a. pirmajame dešimtmetyje Tuorniakalno parkas tapo viena iš mėgstamiausių poilsio vietų. Mažojoje estradoje savo renginius vedė ir labdaros organizacijos, ir gaisrininkų, ir muzikų, ir dainininkų bendruomenės. 1910 m. sudegusio restorano vietoje pagal Leopoldo Rimerio projektą buvo pastatytas naujas, erdvesnis ir šiuolaikiškesnis restoranas. Naujas restoranas pavadintas „Arkadija“ (kaip pažymi savo knygoje „Rīga laikmetu griežos 1901–1918“ Andris Caunė, Arkadija – tai kalnuota vietovė senovės Graikijoje, kur anksčiau kėlėsi gyventi ir gyveno gyvenimu besidžiaugiantys medžiotojai ir piemenys. Romantinėje XVIII–XIX a. poezijoje Arkadija buvo suprantama kaip bet koks vaizdingas ir idiliškas kampelis). Šis restoranas tapo viena iš mėgstamų vietų, taip netrukus pavadino ir parką.

Švedų muitinės pastatas Valguma g. 28/30. 1932 m. Roberto Johansono nuotr. VRVM 120114/2

Tuorniakalne taip pat yra ir žmonių mėgstamų poetų Ojaro Vaciečio ir Janio Akuratero muziejus. Muziejų interneto svetainėse apie Ojaro Vaciečio gyvenimą rašoma: „Čia [Pardauguvoje] sukurta didžiausia ir reikšmingiausia jo poezijos dalis. Liudmila Azorova pristato Pardauguvą kaip intelektualią poeto erdvę, jo didelį rašomąjį stalą, nes poezija „išvaikščiota kojomis“ Arkadijos parke, šalia Maro ežero, pakeliui į Agenskalno turgų, Tuorniakalno stotį ir toliau – toliau nuo miesto, kitą kartą – per Dauguvą į istorinį Rygos centrą ir dar toliau“. 

Įdomus ir tas faktas, kad poetui skyrė butą tame pačiame name, kur XVIII a. antrojoje pusėje buvo žymi užeiga „Jeruzaleme“. Muziejus iki šiol aktyviai populiarina poetų kūrybą ir nuolat rengia kūrybos vakarus, taip pat šviečiamąją medžiagą, norėdamas naujos kartos skaitytojus supažindinti su kūrybiniu poetų palikimu.

Ojārs Vācietis

Gar Mārupīti

Te sienu pļauj, te svētās Māras govs,
pret sauli sānus spīdinot, ēd zāli,
te tēlnieks akmens sejai skalda lieko nost
un ēnā brīnās neaizmirstulītes vārīgas.

Te vietām Kursa, vietām Piebalga,
te pagājušā gadusimtā griezta durvju stendere.
Ja Mārupītes vidū cirkuļsmaili liek
un apvelk riņķi – te ir Rīgas centrs.

Te pagaidām vēl dzīvības pilns viss,
vēl baltā smiltī dzidrs avots vārās,
vēl, cilvēciņ, tu esi pazudis,
ja tevi nobur Mārupītes nāras.

PROJEKTO EKSPERTĖ

Valdis Gavarsas

Pārdaugava istorijos tyrinėtojas

TEKSTO AUTORĖ

Kristina Radovica

Žurnalistė

VAIZDO AUTORIUS

Miks Siliņš

Vaizdo operatorius, “DELFI TV"