Ministrijas pārstāvis Aleksis Jarockis skaidro, ka Lielo kapu apsaimniekošana nebūtu Valsts nekustamajiem īpašumiem (VNĪ) raksturīga funkcija.

"Speciālisti secināja, ka šī nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir kapsētas teritorija un ceremoniālas ēkas. Atbilstoši likumam par pašvaldībām šādu teritoriju apsaimniekošana ir autonoma pašvaldību funkcija. Jo īpaši tas saskan arī ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. -2018. gadam. Tāpat arī visu avārijas stāvoklī esošo ēku savešanai kārtībā ir nepieciešams papildu finansējums. (..) Līdz ar to arī kapu apsaimniekošana nebūtu VNĪ raksturīga funkcija," radio teica Jarockis.

Līdz ar to FM noraida Kultūras ministrijas (KM) lūgumu piešķirt 370 tūkstošus eiro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, lai iegādātos Lielos kapus. KM gan norāda, ka lūgums tik un tā nākošnedēļ nonāks valdības darba kārtībā.

Vēstīts, ka RD plāno par 372 tūkstošiem eiro no LELB atpirkt Lielos kapus. Pirkuma līgumu dome 17. februārī iesniedza Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā (VKPAI). Taču valstij ir tiesības 60 dienu laikā izmantot savas pirmpirkuma tiesības, tādējādi iegūstot Lielos kapus savā īpašumā.

LELB paziņoja, ka kapus vairs nespēj kopt un uzturēt. Taču arī RD pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas neiesaistās Lielo kapu uzturēšanā.