LRA vērš uzmanību uz to, ka kriminālatbildība Latvijā ir paredzēta jau no 14 gadu vecuma, savukārt no 15 gadiem personu var nodarbināt patstāvīgā darbā. Tāpat 15 gados jauniešiem obligāti jau ir jābūt arī personu apliecinošam dokumentam, bet no 16 gadiem jaunietis jau ir tiesīgs noslēgt darījumus par savu brīvo mantu.

"Paplašinot vēlētāju loku, izdosies jauniešus iedrošināt daudz vairāk interesēties un iesaistīties politiskajās norisēs dzimtajos novados, kā arī palielinās politiķu interesi par jauniešiem svarīgu jautājumu risināšanu," min Liepiņš.

Turklāt arī Eiropas Padomes Parlamentārā asambleja pieņēmusi rezolūciju, kurā aicina piešķirt vēlēšanu tiesības jau no 16 gadu vecuma visās Padomes valstīs visu veidu vēlēšanās.

No Baltijas valstīm pirmā Eiropas Padomes aicinājumam ir sekojusi Igaunija, kas šā gada maijā pieņēma lēmumu par balsošanas vecuma samazināšanu pašvaldību vēlēšanās no 18 līdz 16 gadiem.

Pašlaik pilsētas un novadu domes vēlēšanās var piedalīties Latvijas un Eiropas Savienības pilsoņi, kuri ir reģistrēti iedzīvotāju reģistrā un vēlēšanu dienā ir sasnieguši 18 gadu vecumu.