1918 1928 1938 1948 1958 1968 1978 1988 1998 2008 2015

Paldies visiem, kas novērtēja #10atmiņas!

Paldies tiem vairāk nekā 50 tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju, kuri divu nedēļu laikā apskatīja DELFI dāvanu Latvijai 97. dzimšanas dienā - multimediālo darbu #10atmiņas. Esam gandarīti, ka mūsu padarītais izvērtās par skaistu notikumu Latvijas kultūras dzīvē, sniedza prieku lasītājiem un tika novērtēts daudzajos pozitīvajos viedokļos, ko #10atmiņu sakarā saņēma gan redakcija, gan DELFI darbinieki personīgi.

Kā radās ideja par #10atmiņām?

Jo tuvāk nāk Latvijas simtgade, jo nopietnāk pret 18. novembri attiecas ikviens Latvijas iedzīvotājs, tai skaitā mediju redakcijas. Sajūta, ka tuvojas Lielais Datums, ik rudeni liek redakcijām padomāt, ko vēl interesantāku un lasītājiem svinīgākas sajūtas rosinošu izdomāt. DELFI, protams, vēlas jo īpaši izcelties uz citu mediju fona, lai mūsu lojālajiem lasītājiem būtu prieks un lepnums par to, ko atkal esam jums sarūpējuši.
Pērn, kad Latvijai bija 96, DELFI piedāvāja balsojumu - "96 lietas, ar ko lepojamies". Ideja guva plašu atsaucību, piesaistīja DELFI daudz jaunu lasītāju, ar to dalījās sociālajos tīklos. Dažādas kultūras iestādes, sporta federācijas, uzņēmumi aicināja tautu balsot par sevi vai to, kas simbolizē viņu nozari. Bijām sabiedrības valodās pozitīvā nozīmē.
Šogad nevarējām palikt kaunā un spert soli atpakaļ idejas oriģinalitātes un izpildījuma kvalitātes ziņā. Sākām domāt jau augustā, līdz izkristalizējās ideja - pastāstīt par Latvijas (gandrīz) 100 gadu vēsturi ar bērna acīm. Nolēmām - jāatrod 10 ļaudis, kuri katrs būtu bijis bērns savā Latvijas valsts mūža desmitgadē, un jāveido stāsts par spilgtākajiem nedarbiem, pirmajām konfektēm un citiem bērnības piedzīvojumiem.
Jo īstā Latvija, kas ir mūsu sirdīs, ko mīlam, ne vienmēr ir politiķu lēmumi, dokumenti un svinīgas sanāksmes. Īstā Latvija ir iespēja dzīvot laimīgi un brīvi. Kā bērnībā.
Piesaistot izcilo aprakstošā žanra žurnālisti Gundegu Gauju, devāmies pie mūsu mīļajiem 10 atmiņu varoņiem. Vecākajai - vienmēr elegantajai Tamāras kundzei no Rīgas - ir 94 gadi, jaunākajam - špāsīgajam Ādamam, kurš dzīvojas starp Jūrmalu un Jaunpili - deviņi gadi.
Redaktori, dizaineri un IT speciālisti ilgstošu un radošu sanāksmju rezultātā vienojās par to, kā tieši izskatīsies 10 stāstu vēstījums. Tai skaitā - fotoattēlu un video fragmentu veidā. Tā tika izlemts par labu 10 sejām lapas augšā, kas kalpo kā satura rādītājs un ved uz katra atsevišķā varoņa stāstu.
Īstā Latvija, kas ir mūsu sirdīs, ko mīlam, ne vienmēr ir politiķu lēmumi, dokumenti un svinīgas sanāksmes. Īstā Latvija ir iespēja dzīvot laimīgi un brīvi. Kā bērnībā.
Pirmo reizi DELFI vēsturē šim darbam veidojām atsevišķu "Facebook" notikuma lapu, uz kuru ielūdzām dažādus viedokļu līderus, politiķus, radošo nozaru redzamākos pārstāvjus, savus draugus… visus, kam varētu šķist tīkams mūsu veikums. Tādējādi par mūsu dāvanu Latvijai uzzināja arī cilvēki, kas vēl nav DELFI sekotāji sociālajos tīklos. Līdz #10atmiņu publicēšanai un arī vēlāk "Facebook", "Twitter", "Instagram" un "Draugiem" publicējām saistošākos video fragmentus vai citātus no mūsu varoņu intervijām, tādējādi uzkurinot interesi "izložņāt" visu #10atmiņu saturu.
10 darba dienu rītos - no 4. līdz 17. novembrim DELFI sākumlapā galveno ziņu zonā publicēja pēc kārtas visu desmit varoņu stāstus. Statistika liecina - vairāk nekā 50 tūkstoši lasītāju ir ieskatījušies mūsu multimediālajā darbā.
Nu cikls ir noslēdzies, bet #10atmiņas paliks uz mūžiem DELFI arhīvā pieejamas jebkuram interesentam: www.delfi.lv/news/10atminas/

#10atmiņas