Fоtо: Unsplash

Ministru kabinets otrdien, 28. maijā, pieņēma Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos noteikumus par mājas (istabas) dzīvnieka atsavināšanu, nosakot obligāto norādāmo informāciju sludinājumā, kurā piedāvā atsavināšanai suni, kaķi un mājas (istabas) sesku.

ZM portālu "Delfi" informēja, ka nosacījums par obligāto norādāmo informāciju sludinājumā nepieciešams, lai uzlabotu mājdzīvnieku labturību un aizsardzību to atsavināšanas laikā, nodrošinātu dzīvnieku izsekojamību, lai aizsargātu potenciālos dzīvnieku pircējus un mazinātu ēnu ekonomiku dzīvnieku tirdzniecībā valstī.

Noteikumi paredz minimālo vecumu, kādā mājdzīvnieku var atsavināt. Piemēram, suni var atsavināt ne ātrāk kā no astoņu nedēļu vecuma, bet kaķi – ne ātrāk kā pēc 12 nedēļu vecuma sasniegšanas.

Noteiktas arī prasības, ka nedrīkst atsavināt dzīvnieku ar ektoparazītiem, kā arī noteiktas papildus prasības mājdzīvnieku ar hroniskām slimībām, kroplībām vai patoloģijām atsavināšanai. Šādos gadījumos nākamais dzīvnieka īpašnieks rakstveidā jāinformē par mājdzīvnieka veselības stāvokli.

Mājdzīvnieks atsavināms citam īpašniekam, to nododot kopā ar dokumentiem, piemēram suni vai kaķi nodod kopā ar mājdzīvnieka pasi vai dažos gadījumos – ar vakcinācijas apliecību. Atsevišķos gadījumos, atsavinot dzīvnieku, ir nepieciešama praktizējoša veterinārārsta izsniegta izziņa par mājdzīvnieka veselības stāvokli, piemēram, atsavinot dzīvnieku specializētai tirdzniecības vietai.

ZM norāda, ka pircēja interesēs ir iegādāties dzīvnieku, noformējot dokumentu, kas apliecina dzīvnieka atsavināšanas faktu. Dokumenta veids tiek izvēlēts atkarībā no katra individuālā gadījuma: tas var būt pirkšanas un pārdošanas līgums, kvīts, čeks, adopcijas līgums vai cits darījuma dokuments.

Sludinājumā par suņa, kaķa vai mājas (istabas) seska piedāvāšanu atsavināšanai obligāti jāsniedz informācija par dzīvnieka dzimšanas datumu vai vecumu; dzīvnieka šķirni, kuru drīkst norādīt tikai tiem dzīvniekiem, kuru ciltsrakstus izdevusi Lauksaimniecības datu centrā reģistrēta šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācija, norādot arī tās nosaukumu un tās sastāvā esošās audzētavas vai audzētāja nosaukumu un dzīvnieka ciltsrakstu numuru, pārējiem dzīvniekiem norāda, ka mājas (istabas) dzīvnieks ir bezšķirnes; dzīvnieka izcelsmes valsti; dzīvnieka veselības stāvokli; dzīvnieka mikroshēmas numuru.

Sludinājumu ir atļauts izvietot arī, pirms mājdzīvnieks ir sasniedzis to atsavināšanas vecumu. Šajā gadījumā jānorāda arī datums, no kura būs iespējams atsavināt attiecīgo mājdzīvnieku, un dzīvnieka mikroshēmas numura un ciltsrakstu numura vietā jānorāda tā mātes mikroshēmas numurs un ciltsrakstu numurs.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !