Fоtо: LETA

No piektdienas, 7. jūnija, Veselības inspekcija (VI) iesaka nepeldēties šādās peldvietās: Saulkrastu peldvietā "Centrs"; Jūrmalas peldvietās "Melluži" un "Pumpuri"; Liepājas Dienvidrietumu peldvietā un Liepājas peldvietā pie stadiona, portālu "Delfi" informēja VI.

Kā konstatējusi VI, šajās peldvietās peldūdens mikrobioloģiskie rādītāji pārsniedz pieļaujamās normas.

Lubānas ezera peldvietā konstatēta zilaļģu ziedēšana un noteikts aizliegums peldēties. Peldēšanās ierobežojumi ir spēkā līdz atkārtotiem laboratoriskajiem izmeklējumiem un to rezultātu paziņošanas nākamajā nedēļā.

Savukārt Rāznas ezera peldvieta Lipuški ir slēgta, kamēr peldvietas zonā norisinās būvniecības darbi.

Pārējās 52 Latvijas oficiālajās iekšzemes un jūras peldvietās ūdens mikrobioloģiskā kvalitāte atbilst prasībām un peldēties ir atļauts.

Inspekcijas speciālisti padziļinātu peldvietu ūdens kvalitāti oficiālajās peldvietās kā laboratoriski tā vizuāli peldsezonas laikā, kas sākās 15. maijā, pārbauda reizi mēnesī, līdz peldsezonas beigām 15. septembrī. Laboratorijā tiek noteikti mikrobioloģiskie rādītāji: fekālā piesārņojuma indikatori, zarnu nūjiņas (E.coli) un zarnu enterokoki, savukārt vizuāli, ūdens paraugu ņemšanas laikā tiek novērtēta ūdens krāsa, pievērsta īpaša uzmanība peldošiem atkritumiem un naftas produktiem ūdenī un zilaļģu savairošanās procesam.

Ja peldvietu ūdens paraugu analīžu rezultāti liecina, ka ūdens neatbilst prasībām, inspekcija nosaka peldēšanās ierobežojumus – ieteikumu nepeldēties vai aizliegumu peldēties, aicinot pašvaldību izvietot attiecīgu informatīvo brīdinājumu peldvietā labi redzamā vietā. Ieteikums nepeldēties ievērojams jutīgām iedzīvotāju grupām: maziem bērniem, vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām, kuru imūnā sistēma ir novājināta.

Iedzīvotāji var sekot oficiālo peldvietu ūdens paraugu kvalitātes aktuālajiem rezultātiem Veselības inspekcijas tīmekļvietnes sadaļā "Peldvietu ūdens kvalitāte", kur atrodama arī Latvijas oficiālo peldvietu karte un informācija par peldvietu drošības aspektiem.

Visu oficiālo peldvietu ūdens nākošā laboratoriskā pārbaude tiks veikta 1. un 2. jūlijā.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !