Foto: Shutterstock

Ar 1. jūliju spēkā stājas grozījumi dažādos likumos, kas paredz iespēju pie zvērināta notāra pilngadīgām personām nostiprināt viena vai dažāda dzimuma partnerattiecības, tādējādi nostiprinot šo attiecību juridisko, sociālo un ekonomisko aizsardzību.

Pāri var doties pie notāra

Ar grozījumiem Notariāta likumā noteikts, ka zvērināts notārs notariālo aktu par partnerību taisīs, ja divas pilngadīgas fiziskas personas kopā personīgi ieradīsies pie viņa un apliecinās, ka tām ir tuvas personiskas attiecības, kopīga saimniecība un nolūks rūpēties par to, kā arī gādāt un atbalstīt vienai otru. Partnerību veidot nevarēs cilvēki, kuri ir laulībā, radinieki taisnā līnijā, kā arī brāļi un māsas, pusbrāļi un pusmāsas.

Partnerība izbeigsies ar personas nāvi vai gadījumā, ja tiesa vienu no personām izsludinās par mirušu, ar vienas vai abu personu laulību, ar abu personu gribas izteikumu notāram vai ar tiesas spriedumu. Ziņas par partnerību zvērināts notārs iekļaus Fizisko personu reģistrā, līdz ar to valsts un pašvaldību iestādes varēs identificēt partnerību reģistrējušas un izbeigušas personas.

Lēmumi par ārstniecību, pensijām

Ar grozījumiem Pacientu tiesību likumā noteikts, ka partnerībā esošiem cilvēkiem būs tiesības pieņemt lēmumu par piekrišanu otra ārstniecībai, ārstniecībā izmantojamai metodei vai atteikšanos no tās.

Grozījumi likumā "Par valsts pensijām" paredz, ka partnerim būs tiesības iegūt sociālās garantijas, tostarp otra partnera nāves gadījumā saņemt aprēķināto pensijas summu, kas nav izmaksāta līdz personas nāvei. Tāpat likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteikti atvieglojumi nodokļu jomā no dažādiem īpašumu atsavināšanas darījumiem, tostarp dāvinājumiem, kā arī aizdevumiem, ja darījumi notiks starp partnerībā esošiem cilvēkiem.

Ar grozījumiem likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteikts, ka uz amatpersonas partneri attieksies tie paši ierobežojumi, kas jau šobrīd noteikti amatpersonas radiniekiem. Partnerība būs jānorāda valsts amatpersonas deklarācijā. Plašāk par grozītajiem likumiem lasāms šeit.

Dažu nodokļu atvieglojumi

Ar grozījumiem likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) noteikts, ka uz personām, kam ir partnerība, tiks attiecinātas normas par aizdevuma nepielīdzināšanu ienākumam. Šī norma attieksies uz aizdevumiem, kas izsniegts, lai segtu ārstniecības vai izglītības izdevumus, kā arī tuvinieka izsniegtu aizdevumu.

Likuma izmaiņās arī ietverti gada apliekamajā ienākumā neietveramie un ar nodokli neapliekamie ienākumu veidi, kas attiecināmi arī uz personu, ar kuru nodokļu maksātājam ir partnerība. Piemēram, papildpensijas kapitāls, kas veidojies no personas, ar kuru ir partnerība, veiktajām iemaksām privātajos pensiju fondos atbilstoši licencētiem pensiju plāniem un izmaksāts pensiju plānu dalībniekiem, arī fiziskas personas dāvanas, ja tās dāvinājusi persona, ar kuru ir partnerība.

Likuma izmaiņas paredz arī citus atvieglojumus nodokļu jomā no dažādiem īpašumu atsavināšanas darījumiem, tostarp, dāvinājumiem, ja darījumi notikuši starp personām, kas ir partnerībā. Tāpat likumā noteikts, ka atvieglojumi nodokļa maksātājam attiecināmi arī par personas, ar kuru ir partnerība, uzturēšanu.

Amatpersonas deklarācijā jānorāda partneris

Partnerības fakts ietverts arī likumā par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Tādējādi valsts amatpersonai, kas dzīvo partnerībā, deklarācijā būs jānorāda partnera vārds un uzvārds.

Likuma izmaiņas ļaus partnerim pieņemt diplomātiskās dāvanas valsts, oficiālo un darba vizīšu ietvaros Latvijā vai ārvalstīs. Ar šiem grozījumiem tiks novērsti iespējami interešu konflikta riski starp partnerībā esošām personām.

Iespējama interešu konflikta risks risināts arī Maksātnespējas likumā, tajā nosakot, ka par ieinteresēto personu attiecībā pret parādnieku atzīstama arī persona, ar kuru parādniekam ir partnerība.

Kritika – nepietiekams risinājums

Viendzimuma partnerattiecību atbalsta kustības "Dzīvesbiedri" vadītājs Kaspars Zālītis jau iepriekš paudis, ka Saeimā pieņemtais partnerības regulējums nav pietiekams viendzimuma pāru partnerattiecību jautājuma noregulēšanai valstiskā līmenī, tomēr tas būtu labs sākums.

Zālīša vērtējumā, partnerības ieviešana savā ziņā būtu gaidītais risinājums, jo tiktu ieviests regulējums kā tāds. Tomēr kopumā viņam to grūti nosaukt par cieņpilnu, jo "tad būtu nepieciešamas izmaiņas vēl 70 likumos".

Viņš norādīja, ka viendzimuma pāru jautājumā būtiski atrisināt arī mantojuma un ģimenes valsts pabalstu un bērnu jautājumus, jo arī viendzimuma attiecībās aug bērni, tādēļ ir nepieciešama arī viņu aizsardzība.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!