Foto: stock.xchng
Par spīti aizliegumam pagājušā gada nogalē valsts pārvaldē prēmijās un materiālajai stimulēšanai izmaksāts 1,051 miljons latu, secināms no valsts kontrolieres Ingunas Sudrabas vēstules premjeram Valdim Dombrovskim (JL) un ģenerālprokuroram Jānim Maizītim.

Valsts kontrole, veicot revīzijas par ministriju un centrālo valsts iestāžu 2008.gada finanšu pārskatu sagatavošanas pareizību, konstatējusi, ka astoņas ministrijas vai to padotībā esošās iestādes un divas centrālās valsts iestādes nav ievērojušas ar tiesību aktiem 2008.gada novembrī un decembrī noteiktos ierobežojumus prēmiju un materiālas stimulēšanas izmaksai un darbiniekiem izmaksātas prēmijas un veikta materiālā stimulēšana kopsummā par 1 051 133 latiem.

Aizsardzības ministrijas Aizsardzības īpašumu valsts aģentūrā nodarbinātajiem ierēdņiem un darbiniekiem atbilstoši viņu kārtējam darbības un tās rezultātu novērtējumam izmaksāti 106 783 lati.

Visiem nodarbinātajiem ierēdņiem un darbiniekiem tika izmaksātas naudas balvas 100% apmērā no tiem noteiktās mēnešalgas par kopējo summu 237 865 lati. Pēc 2008.gada 27.novembra veikta materiālā stimulēšana par kopējo summu 14 138 lati un izmaksātas naudas balvas par kopējo summu 237 865 lati.

Šie izdevumi tika uzskaitīti ekonomiskās klasifikācijas kodā "Piemaksas par vadības līgumiem un pārējās piemaksas".

Finanšu ministrijas Valsts ieņēmuma dienesta Latgales reģionālajā iestādē tika noteikts piešķirt prēmijas par kopējo summu 1063 lati.

Valsts robežsardzē tika izmaksātas prēmijas par kopējo summu 100 258 lati, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieks izdevis rīkojumus par prēmiju piešķiršanu trīs darbiniekiem par papildu veiktajiem pienākumiem un īpašu ieguldījumu nozīmīgu pasākumu īstenošanā par kopējo summu 1074 lati.

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātā (ĪUMEPLS) tika izmaksātas prēmijas ierēdņiem un darbiniekiem par darbinieku darbības un tās rezultātu novērtējumu par kopējo summu 49 893 lati.

Elektronisko iepirkumu valsts aģentūrā tika izmaksātas prēmijas darbinieku materiālai stimulēšanai par kopēju summu 7015 lati.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā amatpersonas un darbinieki tika apbalvoti ar dāvanu kartēm par kopējo summu 20 560 lati.

Kultūras ministrijas centrālais aparāts veicis maksājumus juridiskai personai par dāvanu karšu iegādi par kopējo summu 19 200 lati. Izdevumi tika uzskaitīti ekonomiskās klasifikācijas kodā "Pārējās preces".

VA "Kultūras informācijas sistēmas" darbiniekiem tika piešķirtas dāvanu kartes par kopējo summu 3360 lati. Izdevumi par dāvanu karšu iegādi tika uzskaitīti ekonomiskās klasifikācijas kodā "Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi".

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā darbiniekiem un ierēdņiem tika izmaksātas prēmijas kopsummā par 7460 latiem un vienai darbiniecei - naudas balva 200 latu apmērā.

Bērnu sociālās aprūpes centrā "Teika" darbiniecei tika izmaksāta naudas balva 60 latu apmērā. Izdevumi tika uzskaitīti ekonomiskās klasifikācijas kodā 1228 "Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina ienākuma nodokli, un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas".

Valsts asinsdonoru centrā tika veikta darbinieku materiālā stimulēšana par kopējo summu 209 124 lati. Izdevumi tika uzskaitīti ekonomiskās klasifikācijas kodā "Piemaksas par vadības līgumiem un pārējās piemaksas".

VA "Latvijas Infektoloģijas centrs" tika veikta darbinieku materiālā stimulēšana par kopējo summu 153 515 lati. Izdevumi tika uzskaitīti ekonomiskās klasifikācijas kodā "Pārējo darbinieku mēneša amatalga".

Zāļu valsts aģentūrā 2008.gada decembrī darbinieki tika materiāli stimulēti par kopējo summu 5495 lati.

Valsts kancelejā atbilstoši kārtējam darbības un tās rezultātu novērtējumam divi darbinieki tika materiāli stimulēti kopsummā par 1020 latiem.

Valsts administrācijas skolā atbilstoši kārtējam darbības un tās rezultātu novērtējumam iestādēs vadītājs tika materiāli stimulēts par 1770 un 12 darbinieki tika materiāli stimulēti par kopējo summu 9720 latiem.

VA "Eiropas Savienības informācijas aģentūra" tika veikta materiālā stimulēšana par kopējo summu 1475 lati. Izdevumi tika uzskaitīti ekonomiskās klasifikācijas kodos "Civildienesta ierēdņu mēneša amatalga" un "Pārējo darbinieku mēneša amatalga".

Valsts meža dienesta Konsultāciju pakalpojumu centrā tika izmaksātas prēmijas un naudas balvas par kopējo summu 15 008 lati. Izdevumi tika uzskaitīti ekonomiskās klasifikācijas kodā "Civildienesta ierēdņu mēneša amatalga" un "Pārējo darbinieku mēneša amatalga".

Valsts meža dienesta Sēlijas virsmežniecībā tika izmaksāta prēmija 1200 lati. Izdevumi tika uzskaitīti ekonomiskās klasifikācijas kodā "Civildienesta ierēdņu mēneša amatalga".

Valsts augu aizsardzības dienestā tika izmaksātas prēmijas par kopējo summu 89 095 lati. Izdevumi tika uzskaitīti ekonomiskās klasifikācijas kodā "Civildienesta ierēdņu mēneša amatalga" un "Pārējo darbinieku mēneša amatalga".

K.Ulmaņa piemiņas muzejā "Pikšas" tika izmaksātas prēmijas par kopējo summu 715 lati.

VA "Civilās aviācijas aģentūra" darbiniekiem tika piešķirtas dāvanu kartes par kopējo summu 8205 lati.

Izvērtējot ministriju sniegto informāciju par veiktajām pārbaudēm saistībā ar Valsts kontroles revīzijās konstatēto, secināms, ka ministrijās un to padotības iestādēs nav nodrošināta vienota pieeja tiesību aktu piemērošanā atlīdzības jomā un to nepareizas piemērošanas dēļ radīto tiesisko seku izvērtēšanā.

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, Sudraba lūdz premjeru un ģenerālprokuroru kā izpildvaras augstāko amatpersonu veikt pasākumus kompetences ietvaros, lai, nodrošinot vienotu pieeju, tiktu pārvērtēti Valsts kontroles revīzijās konstatētie pārkāpumi atlīdzības jomā.

Amatpersonas tiek aicinātas izvērtēt visus tiesību aktu neievērošanas gadījumus un atbildīgās personas saukt pie likumos noteiktās atbildības, kā arī nodrošināt, lai iekšējos normatīvajos aktos, darba koplīgumos un darba līgumos valsts pārvaldē nodarbinātajiem netiktu paredzēti tādi materiālie labumi, kas nav noteikti ārējos normatīvajos aktos.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!