Foto: F64
Alkoholisko dzērienu reklāmā nedrīkstēs iesaistīt sabiedrībā populārus cilvēkus, šādu dzērienu reklāma televīzijā jāaizliedz no plkst.8 līdz 22, tāpat jāliedz grādīgo dziru pārdošana degvielas uzpildes stacijās (DUS), atļaujot to darīt vien specializētos veikalos – šie ir daži no Veselības ministrijas (VM) piedāvātajiem pasākumiem alkohola patēriņa mazināšanas plānā, kas tiek virzīts izskatīšanai valdībā.

VM informē, ka plānā piedāvātie risinājumi alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanai un alkoholisma ierobežošanai paredz četrus galvenos rīcības virzienus - alkoholisko dzērienu piedāvājuma ierobežošanu un kontroli; pieprasījuma mazināšanu; riskantas un kaitējošas alkohola lietošanas samazināšanu un alkoholisko dzērienu lietošanas un tā radīto seku monitoringu un sabiedrības informēšanu.

Plāns liecina, ka alkoholisko dzērienu piedāvājumu iecerēts ierobežot, apkarojot nelegālā alkohola rūpalas, proti, dodot policijai lielākas pilnvaras iekļūt uz aizdomu pamata ar nelegālā alkohola tirdzniecību saistītos objektos. Iecerēts stigrāk kontrolēt tirdzniecības vietas, lai mazinātu iespēju nepilngadīgām personām iegādāties alkoholu. Vēl plānos ir informēt sabiedrību par iespēju, kur cilvēki varētu ziņot par nelegālo dzērienu tirdzniecību u.c. Šos pasākumus iecerēts ieviest līdz 2014.gada beigām.

Alkoholisko dzērienu reklāmu iecerēts ierobežot, aizliedzot reklamēt alkoholiskos dzērienus drukātajos plašsaziņas līdzekļos un vides reklāmās (izņemot specializētos izdevumus). Plānots aizliegt arī izpārdošanās vai atlaižu laikos izcelt alkoholisko dzērienu cenu pēc tās pazemināšanas. Tāpat piedāvāts aizliegt alkoholisko dzērienu reklāmā iesaistīt sabiedrībā populārus cilvēkus, sportistus un jaunus cilvēkus līdz 30 gadu vecumam. Vēl plānā rosināts aizliegt alkoholisko dzērienu reklāmu televīzijā no plkst.8 līdz 22. Šos ierobežojumus piedāvāts ieviest līdz 2013.gada beigām.

Savukārt alkoholisko dzērienu pieejamību piedāvāts ierobežot, aizliedzot grādīgo dziru pārdošanu un lietošanu valsts un pašvaldību iestāžu telpās. Piedāvāts aizliegt arī dzērienu mazumtirdzniecību teritorijās, kam piešķirts tirgus statuss (izņemot sabiedriskās ēdināšanas vietā), kā arī DUS. Šos pasākumus piedāvāts ieviest līdz 2013.gada beigām.

Savukārt vismaz līdz 2014.gada vidum VM piedāvā noteikt, ka alkoholiskos dzērienus atļauts pārdot tikai specializētos veikalos, specializētās tirdzniecības vietās vai izvietot nošķirti no citiem pārtikas produktiem, veidojot atsevišķas sekcijas un nodaļas ar atsevišķām kasēm. Tas gan neattiektos uz tādām tirgotavām, kur alkoholiskie dzērieni tiek realizēti izlejamā veidā un tiek nodrošināta to patērēšana uz vietas.

Alkoholisko dzērienu pieprasījumu piedāvāts samazināt, pēc 2014.gada palielinot akcīzes nodokli stiprinātam alum (alkohola saturs virs 5,6 tilp.%), no stiprajiem dzērieniem ražotiem kokteiļiem, kā arī sidram. Tāpat ir plāns izstrādāt ieteikumus iedzīvotājiem alkohola atkarības profilakses jomā, pilnveidot vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogu kompetenci par veselīga dzīvesveida aspektiem u.c.

Lai mazinātu alkoholisko dzērienu ietekmē izraisīto ceļu satiksmes negadījumus skaitu, piedāvāts efektivizēt pie stūres reibumā sēdošo šoferu kontroli un pilnveidot transportlīdzekļu vadītāju pirmstermiņa veselības pārbaudes. Savukārt alkoholisko dzērienu lietošanas un tās radīto seku mazināšanai VM mudina paplašināt pašvaldību uzturēto atskurbšanas telpu tīklu un ar dažādiem informatīviem pasākumiem izglītot sabiedrību par grādīgo dziru negatīvo ietekmi un rīcību problēmu gadījumā.

VM norāda, ka Alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas rīcības plāns 2012.-2014.gadam tiks realizēts iesaistītajām institūcijām piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Atsevišķi pasākumi tiks realizēti Eiropas Sociālā fonda finansējumu.

VM plānā skaidro, ka sabiedrības veselības pamatnostādņu 2011.-2017.gadam virsmērķis ir pagarināt Latvijas iedzīvotāju veselīgi nodzīvotos dzīves gadus un novērst priekšlaicīgu nāvi, saglabājot, uzlabojot un atjaunojot veselību.

Lai to sasniegtu, "Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2011.-2017.gadam" ir izvirzīts mērķis samazināt saslimstību un mirstību no neinfekcijas slimībām, mazinot riska faktoru negatīvo ietekmi uz veselību. Šī mērķa sasniegšanai saskaņā ar "Sabiedrības veselības pamatnostādnēm 2011.-2017.gadam" VM izstrādājusi Alkoholisko dzērienu lietošanas ierobežošanas rīcības plānu.

Plāna pasākumu projekta izstrādē piedalījās Nacionālā alkoholisma ierobežošanas padomes (NAIP) locekļi, valsts institūcijas, nevalstisko organizāciju pārstāvji, profesionālās asociācijas un privātpersonas.

VM atzīst, ka iepriekšējā "Sabiedrības veselības stratēģijas ieviešanas rīcības programmas 2004.-2010.gadam" noteiktie mērķi un uzdevumi sasniegti daļēji, vairāki no tiem ir novērtējami ilgtermiņā. Viens no galvenajiem programmas mērķiem bija panākt absolūtā alkohola patēriņa samazināšanu, nosakot, ka absolūtā alkohola patēriņam uz vienu iedzīvotāju nevajadzētu pārsniegt sešus litrus gadā.

Šis mērķis ir daļēji sasniegts, jo atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem reģistrētais absolūtais (100%) alkoholisko dzērienu patēriņš 2009.gadā uz vienu iedzīvotāju bija 6,1 litrs, bet rēķinot uz vienu 15 gadus vecu un vecāku iedzīvotāju, – septiņi litri. 2010.gadā reģistrētā absolūtā alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju bija seši litri, bet, rēķinot uz vienu 15 gadus vecu un vecāku iedzīvotāju, - septiņi litri.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!