Foto: LETAPersonām, kuras propagandē homoseksuālu dzīvesveidu, nevajadzētu nodarboties ar audzināšanas darbu bērnu un jaunatnes vidū, vēstulē visiem Latvijas iedzīvotājiem "Par tikumības saglabāšanu mūsdienu sabiedrībā" pauž kristīgo konfesiju līderi.

Vēstuli sagatavojuši Romas katoļu baznīcas Rīgas arhidiecēzes arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs, Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags, Rīgas un visas Latvijas pareizticīgās baznīcas metropolīts Aleksandrs, Latvijas Senpareizticīgās Pomoras Baznīcas Padomes priekšsēdētājs garīgais tēvs Aleksijs Zilko, Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps Pēteris Sproģis un Rīgas Sv. Grigorija Apgaismotāja Armēņu baznīcas pārzinis priesteris Hosrovs Stepanjans un tajā garīdznieki aicina ikvienu aizstāvēt patiesību un tikumību, īpašu uzmanību pievēršot bērnu un jaunatnes izglītošanai.

Vēstulē garīdznieki norāda, ka dažādu iemeslu dēļ sabiedrībā ir vājinājusies morāles un sabiedrības tradicionālo vērtību nozīmība, palielinājusies neveselīgu paradumu izplatība, īpaši jauniešu vidū, kritusies dzimstība, pieaug laulību šķiršanu skaits, un Latvijai draud depopulācija. „Par to satraucas ārsti, demogrāfi un pedagogi. Arī Latvijas kristīgo konfesiju vadītāji vēlas paust savas rūpes par mūsu tautas nākotni," teikts vēstulē.

„Līdztekus ekonomiskajiem cēloņiem minētās negatīvās tendences saistītas arī ar procesiem sabiedrības garīgajā dzīvē, kultūrā un publiskajā telpā, kas šīs tendences netieši un tieši veicina. Masu kultūra, daļa plašsaziņas līdzekļu, kā arī marginālas nevalstiskās organizācijas ir radījuši fonu tam, ka tikumība, uzticība laulātajam draugam, iestāšanās par atbalstu dabiskai tradicionālai ģimenei, kas izaug no valstiski aizsargātās laulību savienības (kā to nosaka Satversmes 110. pants), netiek pienācīgi novērtēta vai pat tiek nonievāta un izsmieta," norāda vēstules autori.

„Toties pozitīvā gaismā tiek parādītas ārpus laulību attiecības, dzimumdzīves partneru maiņa, notiek dažādu atkarību reklamēšana. Satrauc izglītības iestādēs bez nopietnas aprobācijas ienākušie mācību materiāli, kas faktiski pakļauj eksperimentiem bērnus, mācot tiem no zinātniskā viedokļa diskutablajā džendera (gender) teorijā balstītus priekšstatus par iespēju brīvi mainīt dzimumu," satraukumu neslēpj garīdznieki.

Tāpat viņi atzīmē, ka laiku pa laikam „tiek mākslīgi aktualizēta ideja par homoseksuālo partnerattiecību legalizāciju un to pielīdzināšanu laulībai, lai gan šādam risinājumam nav sabiedrības vairākuma atbalsta".

„Uzskatām, ka stingri jānošķir izglītošana par dzimumu attiecībām no homoseksuālisma propagandas. Pirmā ir nepieciešama un pieļaujama, tai ir vieta skolu vecākajās klasēs. Savukārt homoseksuālisma propagandai tikumiski veselā sabiedrībā nav vietas. Šādas attiecības nav auglīgas, tās degradē cilvēka cieņu un var radīt veselības problēmas," norādīts vēstulē.

Turklāt, ja par to netiek piedāvāta objektīva informācija, „bērnu izglītošana dzimumu attiecībās draud pārvērsties par netikuma un izvirtības atklātu propagandu. Dzimumaudzināšana skolās ir nepieciešama, bet tai ir jābūt atbilstošai skolēnu vecumam. Nav pieļaujama bērnu pāragra „seksualizēšana", kad tiek apsteigti viņu personības attīstības etapi un piedāvāts t.s. „drošs sekss" pirms pilngadības iestāšanās, informējot jauniešus par t.s. tiesībām uz abortu, bet nedodot informāciju par šādas rīcības postošajām sekām un tās objektīvu izvērtējumu," norāda vēstules autori.

„Mēs - kristīgo konfesiju vadītāji - brīdinām kristiešus un visu sabiedrību par šīm tendencēm, kas ir pretrunā ar Dieva doto dabas kārtību un morālajiem principiem," teikts vēstulē, kurā akcentēts, ka laulība ir vīrieša un sievietes savienība un tās "mērķis ir vienotība mīlestībā uz Dievu, mīlestības veicināšana pret ģimeni un tuvākajiem, ģimenes kā mazās mājas Baznīcas veidošana, kur vīrietis sargā savu ģimeni, sieviete ļauj piedzimt bērniem un abi vecāki par tiem rūpējas". 

Garīdznieki norāda, ka šis ģimenes modelis ir pārbaudīts gadu tūkstošos, turklāt tradicionāla ģimenes modeļa priekšrocības atzinuši arī socioloģiski pētījumi.

„Dzimumattiecības viena dzimuma personu starpā ir liels grēks. Baznīcas, balstoties uz Svētajiem Rakstiem, uzskata, ka personām, kuras propagandē homoseksuālu dzīvesveidu, nevajadzētu nodarboties ar audzināšanas darbu bērnu un jaunatnes vidū. Jo Kungs sacījis: „Bet, kas apgrēcina vienu no šiem vismazākiem, (..) tam būtu labāk, ka tam piesietu dzirnu akmeni pie kakla un to noslīcinātu jūras dziļumā. Vai pasaulei apgrēcības dēļ! Apgrēcībai gan jānāk." (Mt. 18, 6-7) Bet apustulis Pāvils ir teicis: „Nepievilieties! Ne netikli, ne elku kalpi, ne laulības pārkāpēji, ne izvirtuļi, ne vīriešu piegulētāji Debesu Valstību neiemantos." (1. Kor. 6, 9)," norāda vēstules autori.

Vēstules noslēgumā pausta cerība, ka Latvijas kristieši „cieši glabās kristīgās vērtības", „būs paklausīgi Kristum un rīkosies pēc Dieva Baušļiem, atbilstoši savai kristieša sirdsapziņai un tikumiskajam pienākumam sabiedrības priekšā", kā arī vēstules autori snieguši vairākus praktiskus ieteikumus, kā rīkoties, lai  mazinātu „bērnu un jaunatnes pavedināšanai uz netikumības ceļa". 

Vēstule publlicēta Latvijas Romas katoļu baznīcas mājas lapā internetā

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!