Foto: LETA

Augstākās tiesas (AT) priekšsēdētāja amatam izvirzīti divi kandidāti – līdzšinējais tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un kādreizējais AT vadītājs Andris Guļāns, kurš tiesu kopš 1994.gada vadīja divus termiņus pēc kārtas – līdz 2008.gadam, kad viņu amatā nomainīja Bičkovičs.

Portāls "Delfi" piedāvā abu kandidātu atbildes uz jautājumiem par piecām būtiskākajām problēmām AT darbā, lielākajiem tiesas nākotnes izaicinājumiem, pirmajiem darāmajiem darbiem pēc apstiprināšanas amatā, kā arī uzzināt, par ko abi pretendenti paši sevi uzslavētu.

Foto: LETA

Augstākās tiesas (AT) priekšsēdētāja amatam izvirzītais Andris Guļāns kā piecas problēmas AT darbā min:

1) tiesu varas nespēja efektīvi izmantot pašpārvaldes instrumentus (tiesnešu kandidātu atlases problēmas, nepietiekoša kvalifikācijas vērtēšana, disciplinārās atbildības vērtēšanas problēmas)

2) tiesu varas, likumdošanas varas un izpildvaras vienotas un mērķtiecīgas rīcības trūkums tiesu sistēmas sakārtošanai

3) garie lietu izskatīšanas termiņi, liels neizskatīto lietu daudzums, nepietiekošas prasmes efektīvi organizēt tiesas darbu apjomīgu un sarežģītu lietu izskatīšanā.

4) Zema sabiedrības uzticība tiesu varai kopumā

5) Tiesnešu un tiesas darbinieku atalgojuma vāja konkurētspēja ar valsts pārvaldē strādājošiem.

AT priekšsēdētāja amatam izvirzītais Ivars Bičkovičs par piecām problēmām AT darbā uzskata:

1)      Lielo civillietu uzkrājumu, lietu izskatīšanas termiņus un tiesnešu lielo slodzi

Viņš piebilst, ka 2014.gada beigās AT neizskatītas 3963 lietas, no tām Civillietu departamentā - 2085. Lietu izskatīšanas ilgums Civillietu departamentā - 17,2 mēneši, Administratīvo lietu departamentā - 3,1, Krimināllietu departamentā - 1,3 mēneši.

2)      Likumā noteiktajā laikā nepabeigto AT reformas pirmo posmu un neskaidrību par nākamo - Civillietu tiesu palātas likvidāciju

Viņš atzīmē, ka 2014.gada 31.decembrī beidzot pastāvēt Krimināllietu tiesu palātai, joprojām likumā nenoregulēta departamentā nepārcelto tiesnešu turpmākā karjera

3)      Kasācijas instancei neraksturīgu funkciju pildīšanu

Viņš atzīmē, ka, saskaņā ar Operatīvās darbības likumu un Kredītiestāžu likumu AT uzdots sevišķā veidā veicamo operatīvo pasākumu un kredītiestāžu rīcībā esošo ziņu pieprasījumu akceptēšana; projekts paplašināt Disciplinārtiesas kompetenci, uzdodot izskatīt ne tikai tiesnešu un prokuroru, bet arī zvērinātu advokātu, tiesu izpildītāju un notāru disciplinārlietās pieņemtos lēmumus

4)        Tiesnešu un darbinieku atalgojuma jautājumu, kas nav konkurētspējīgs valsts pārvaldes sistēmā

5)      Neizdiskutētus un nepārdomātus likumu grozījumus, kas ietekmē AT darbu. 

Foto: PantherMedia/Scanpix

AT priekšsēdētāja amatam izvirzītais Andris Guļāns kā piecus pirmos darāmos darbus gadījumā, ja viņš tiks apstiprināts tiesas vadītāja amatā, nosauc:

1)  Kārtības izstrādāšanu Civillietu tiesu palātas likvidācijas procesam, nodrošinot palātas tiesnešu karjeras saglabāšanas iespējas un atlases kritērijus

2) Sadarbībā ar Civillietu departamenta tiesnešiem pasākumu plāna izstrādāšanu neizskatīto lietu skaita samazināšanai nākamo piecu gadu laikā

3) Tieslietu padomes darbības analīzi un prioritāšu noteikšanu

4) Pasākumu plāna izstrādāšanu, kas vērsts uz tiesas kā vienotas komandas ar vienotām vērtībām veidošanu

5) Atvērtas attieksmes veicināšanu komunicējot ar sabiedrību

AT priekšsēdētāja amatam izvirzītais Ivars Bičkovičs, vaicāts par pieciem pirmajiem darāmajiem darbiem, ja tiks pārvēlēts šajā amatā, atbild, ka tā būs "aktīva iesaistīšanās savu pilnvaru ietvaros visu piecu 1.jautājuma   atbildē minēto problēmu risināšanā".

Foto: Shutterstock

Priekšsēdētāja amatam izvirzītais Andris Guļāns kā piecus lielākos izaicinājumus Augstākajai tiesai (AT) nosauc:

1)  Sabiedrības uzticēšanos tiesu varai

2) Tieslietu padomes un AT pieņemto lēmumu augsta autoritāte tiesu varai nozīmīgu jautājumu risināšanā

3) Stabila un nemainīga tiesu prakse

4) Dažādu apstākļu un pasākumu kopums, kas nodrošina godīgu, spējīgu un ar teicamām juridiskām zināšanām tiesnešu kandidātu atlasi un veicina nevainojamu tiesneša karjeru visa mūža garumā

5) Adekvāts atalgojums kā līdzeklis, lai piesaistītu un saglabātu sistēmā labākos

AT priekšsēdētāja amatam izvirzītais Ivars Bičkovičs kā piecus lielākos izaicinājumus AT nosauc:

1)      Attīstīt un padarīt AT par taisnīgu un efektīvu kasācijas instanci tīrajā trīspakāpju tiesu sistēmā

2)      AT kā vienotas tiesu prakses un judikatūras veidotāja, juridiskās domas centrs

3)      Moderna un atvērta tiesa: e-tiesvedības un jauno tehnoloģiju ieviešana un attīstība tiesas darbā

4)      AT jākļūst par līdzvērtīgu partneri trīs valsts varas atzaru sadarbībā

5)      Atgūt kasācijas instancei tās vēsturisko Senāta vārdu.  

Foto: LETA

AT priekšsēdētāja amatam izvirzītais Andris Guļāns atzīmē, ka priecājas, ka viņa kandidatūru atkārtoti tiesas priekšsēdētāja amatam, ir izvirzījuši Administratīvo lietu departamenta tiesneši. "Ir pamats būt gandarītam par paveikto laikā, kad jau biju AT priekšsēdētāja amatā," norāda Guļāns, kā arī uzsver, ka lepojas, ka ir AT tiesnesis.

AT priekšsēdētāja amatam izvirzītais Ivars Bičkovičs sevi uzslavētu par spēju strādāt nestandarta apstākļos -AT iespējami labi pārdzīvoja ekonomisko krīzi un psiholoģiski smags ir AT reformas process, likvidējot tiesu palātas.

Tāpat viņš pozitīvi novērtē savu spēju strādāt jaunos apstākļos - būtiski pieaudzis AT priekšsēdētāja darba pienākumu apjoms, izveidojoties Latvijā iepriekš nebijušai institūcijai - Tieslietu padomei. Bičkovičs ir gandarīts, ka pēc pirmā 4 gadu pilnvaru termiņa saņemts pozitīvs tiesnešu novērtējums, atkārtoti pārvēlot visus vēlētos Tieslietu padomes locekļus.

Bičkovičs arī pozitīvi novērtē savu "spēju strādāt sadarbības apstākļos" - veicināta un stiprināta Latvijas AT pozitīva atpazīstamība Eiropas Savienības valstu Augstāko tiesu priekšsēdētāju asociācijā un Eiropas Tieslietu padomju asociācijā; AT organizētas starptautiskas konferences Latvijā, kā arī Baltijas valstu Augstāko tiesu sadarbības paplašināšana

Viņš sevi uzslavētu par spēju strādāt nepārtrauktas publicitātes apstākļos un par spēju strādāt radoši un ar interesi pret savu profesiju, "ko ar vislielāko gandarījumu esmu apstiprinājis vairāk nekā 2330 jurisprudences studentiem, ar ko esmu ticies Pirmkursnieku dienu ietvaros AT". 

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!