Fоtо: LETA

Otrdien, 15. februārī, Ministru kabinets (MK) apstiprināja valdības virzītos augstskolu padomju kandidātus sešām Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pārraudzībā esošajām augstskolu: Banku augstskolai, Daugavpils Universitātei (DU), Liepājas Universitātei (LiepU), Rīgas Tehniskajai universitātei (RTU), Ventspils Augstskolai un Vidzemes Augstskolai (ViA), portālam "Delfi" pavēstīja IZM komunikācijas nodaļa. Tāpat augstskolu padome apstiprināta arī Veselības inistrijas (VM) pārraudzībā esošajā Rīgas Stradiņa universitātē (RSU).

IZM komunikācijas nodaļa informē par jaunieceltajiem augstskolu padomju locekļiem

Banku augstskola

Uz divām vietām Banku augstskolas padomē pieteicās 21 kandidāts, no kuriem padomē apstiprināti Ansis Grasmanis un Rasmuss Pētersons.

Ansis Grasmanis ir finansists ar ilgstošu starptautisku darba pieredzi vadošos amatos, kas ļauj pārzināt Eiropas banku sektora norises saistībā ar izglītības, valsts pārvaldes un ilgtspējas jautājumiem.

Grasmanis šobrīd strādā ar bankām Ukrainā (neatkarīgais padomes loceklis un Audita komitejas priekšsēdētājs) un Kosovā (Direktoru padomes priekšsēdētājs, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas nominētais direktoru padomes loceklis).

Viņš iglaicīgi strādājis augsta līmeņa vadības posteņos Skandināvijas bankās, vairākus gadus bijis arī VAS "Valsts Nekustamie Īpašumi" neatkarīgais padomes loceklis.

Grasmanim ir LU maģistra grāds matemātikā. Viņš ir arī studējis grāmatvedību un finanšu resursu vadību Lielbritānijā.

Otrs apstiprinātais Banku augstskolas padomes pārstāvis ir Rasmuss Pētersons Viņš ir a/s "Lido" valdes loceklis. Kā norāda IZM, viņa prasmes saistītas ar finanšu un risku vadību, finansējuma piesaisti, uzņēmuma finanšu datu izvērtēšanu, lēmumu pieņemšanu par jaunām investīcijām, restrukturizāciju un pārmaiņu vadību.

Pētersons iepreikš ir strādājis vadošos amatos finanšu sektorā „Nordea" bankas Latvijas filiālē un „Luminor" bankā.

Viņš ieguvis uzņēmējdarbības vadības maģistra grādu Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa skolā (RBS).

Daugavpils Universitāte

Uz trim vietām DU pieteicās 18 kandidāti, taču valdība apstiprināja divus divus augstskolas padomes locekļus, tāpēc uz vakanci izsludināts papildu konkurss.

MK otrdien DU padomes locekļa amatā apstiprināja Vitu Balodi-Andrūsu un Māri Bozoviču.

Balode-Andrūsa ir VAS "Latvijas dzelzceļš" valdes locekle, kuras atbildības joma ir uzņēmuma finanšu jautājumi. Viņai ir vairāk nekā 25 gadu pieredze, strādājot gan privātā, gan arī valsts sektora uzņēmumos, kā arī starptautiskā pieredze transporta nozarē un pārmaiņu vadībā, ieņemot vadošus amatus vairākos Zviedrijas uzņēmumos.

Stokholmas Ekonomikas augstskolā Balode-Andrūsa ieguva maģistra grādu ekonomikā, kā arī doktorantūras studijās ieguvusi licenciāta grādu grāmatvedībā un vadības ekonomikā par pētījumiem pārvaldes ekonomikas un rūpniecības organizācijas jomā.

Bozovičs ir Latgales reģiona attīstības aģentūras direktors, kurš vadījis gan reģionālus, gan starptautiskus projektus Latgales reģiona interešu pārstāvniecībai un attīstībai. Viņš vadījis un bijis iesaistīts mūžizglītības projektos, kultūras aktivitāšu organizēšanā un sporta infrastruktūras uzlabošanā.

Viņš studēja doktorantūras studiju programmā ekonomikā DU, kur arī ieguvis sociālo zinātņu maģistra grādu ekonomikā.

Liepājas Universitāte

LiepU uz trim padomju locekļa vietām pieteicās 17 kandidāti, valdība otrdien apstiprināja divus – Vilni Vitkovski un Salvi Rogu. Arī LiepU izsludināts papildu konkurss vienai vakancei.

Vitkovskis ir VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" valdes priekšsēdētājs. Pirms tam strādāja vairākos amatos Liepājas pilsētas domē un Liepājas uzņēmumos.

Viņam ir maģistra grāds biznesa vadībā, kas iegūts Manheimas universitātes Biznesa skolā Vācijā un ESSEC biznesa skolā Francijā; profesionālo bakalaura grādu uzņēmējdarbības vadībā ieguvis Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā.

Roga šobrīd vada Ventspils Augstskolas studiju programmu "Biznesa Akadēmija" un ir valdes loceklis biedrībās „Latvijas Digitālais akselerators", "Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris" un „Green Tech HUB".

Viņš ieguvis maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā Ventspils Augstskolā un turpinājis studijas Vācijā.

Rīgas Tehniska universitāte

Uz piecām vietām RTU padomēpieteicās 55 kandidāti, no kuriem darbam augstskolas padomē apstiprināts Neils Kalniņš, Sanda Liepiņa, Riks de Donkers, Andris Vanags un Gerijs Markī.

Kalniņš ir 5G ekosistēmas foruma "5G Techritoy" un VAS "Elektroniskie sakari" Attīstības un klientu vadības departamenta direktor. Profesionālo pieredzi ieguvis, strādājot gan vietēju, gan starptautisku uzņēmumu un projektu vadošos amatos, kā arī nodibinot un attīstot savu konsultāciju uzņēmumu "NK konsultāciju birojs".

Viņš ieguvis profesionālo maģistra grādu uzņēmējdarbībā, bakalaura grādu vadībzinātnē, kā arī papildinājis izglītību uzņēmējdarbības un komandu vadībā, biznesa modelēšanā un stratēģisko lēmumu pieņemšanā.

Liepiņa ir Rīgas Biznesa skolas padomnieku konventa priekšsēdētāja un Pasaules Bankas privātā sektora finansēšanas struktūrvienības "International Finance Corporation" (IFC) starptautisko programmu vadītāja

Viņa guvusi pieredzi sadarbības tīklu un efektīvas komandas veidošanā un vadīšanā, tostarp augstākās izglītības un darba tirgus sadarbībā. Iepriekš pildījusi darba pienākumus kā Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra uzraudzības padomes locekle, IZM valsts sekretāre, Latvijas Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāja.

Viņa ieguvusi maģistra grādu sabiedrības vadībā Sirakūzas Universitātē ASV, apguvusi biznesa vadību un stratēģisko vadību Stokholmas Ekonomikas augstskolā Rīgā, studējusi sociālās zinātnes un jurisprudenci ar ievirzi publiskajās un administratīvajās tiesībās LU.

de Donkers (Rik De Doncker) ir Āhenes Reinas-Vestfāles Tehniskās universitātes profesors, RTU goda doktors.

Viņš Beļģijā ieguvis inženierzinātņu doktora grādu elektromehānikā.

35 gadu vadības pieredze veicinājusi viņa karjeru arī kā ASV tehnoloģiju uzņēmuma viceprezidentam, piecu jaunuzņēmumu mentoram un investoram, divu uzņēmumu rīkotājdirektoram.

Vanags ir AS "Sakret Holdings" padomes priekšsēdētājs, Biznesa augstskolas "Turība" asociētais profesors un docētājs priekšmetā "Importa un eksporta bizness", Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras valdes priekšsēdētāja padomnieks.

Viņš ieguvis doktora zinātnisko grādu vadībzinātnē un Inženierzinātņu maģistra grādu.

Markī (Gary B. Marquis) ir Ālto Universitātes, kas atrodas Somijā, Inženierzinātņu skolas dekāns un mehāniskās inženierijas profesors ar vairāk nekā astoņus gadus ilgu pieredzi vadošos akadēmiskos un vadības amatos. Kā dekāns viņš ir nodrošinājis vadību un stratēģisku pārraudzību visās skolas darbības jomās, tostarp bakalaura un maģistrantūras programmās un pētniecības izcilībā.

Viņam ir vairāk nekā 20 gadu liels stāžs profesora amatā. Kkā afiliētais vai pieaicinātais profesors strādājis arī Zviedrijā, Šveicē un Japānā.

Ventspils augstskola

Uz divām vakancēm MK virzītiem kandidātiem Ventspils augstskolā bija pieteikušies 15 pretendenti, no kuriem darbam augstskolas padomē apstiprināts Raimonds Vējonis un Reinis Āzis.

Bijušais Valsts prezidents Vējonis strādājis publiskā sektora vadības augstākajā līmenī –vairāk nekā 10 gadus ieņēmis ministra amatu, no 2015. gada līdz 2019. gadam bijis Latvijas Valsts prezidents.

Viņš ieguvis maģistra grādu bioloģijā LU. Šobrīd darbojas vadošos amatos vairākās ar sportu saistītās biedrībās – Latvijas Olimpiskajā komitejā, Latvijas Sporta federāciju padomē u.c.

Āzis ir "VTTI", "Vitol" grupas biznesa attīstības vadītājs Baltijas jūras reģionā. Pirms tam darbojies vadošos amatos Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā un privātajā sektorā.

Doktora grādu vides un enerģētikas inženierijā ieguvis RTU, maģistra grādu ieguvis RTU un Viļņas Ģedimina Tehniskajā universitātē, savukārt bakalaura grādu starptautiskajā politiskajā ekonomikā un enerģētikas ekonomikā – Londonas Karaliskajā koledžā.

Vidzemes Augstskola

Uz divām vietām ViA padomē bija pieteikušies 24 kandidāti, darbam padomē apstiprināta Dace Ljusa un Andris Puriņš.

Ljusa ieguvusi daudzpusīgu profesionālo un vadības pieredzi finanšu un dzīvības apdrošināšanas nozarē. Viņa bijusi AS "SEB Atklātais pensiju fonds" valdes priekšsēdētāja, vadījusi Finanšu resursu departamentu Valsts kasē, strādājusi Finanšu ministrijā par pašvaldību finanšu stabilizācijas uzraugu. Kopš 2020.gada septembra pilda SIA "Rīgas Ūdens" padomes locekļa pienākumus.

Viņa ieguvusi maģistra grādu sabiedrības vadībā un inženierzinātņu maģistra grādu.

Puriņš ir VAS "Latvijas Pasts" finanšu direktors un AS "Augstsprieguma tīkls" Revīzijas komitejas priekšsēdētājs. Līdzšinējā darba pieredze cieši saistīta ar finanšu un risku vadību, iekšējo kontroli, pārmaiņu vadību un stratēģisko attīstību. Vairāk nekā astoņus gadus viņš aizvadīja KPMG Baltics AS asociētā direktora amatā.

Lielbritānijā viņš ieguvis maģistra grādu profesionālajā grāmatvedībā un sertifikātu par augstāko izglītību ekonomikā.

Rīgas Stradiņa universitāte

RSU augstskolu padomē MK apstiprināja Gundaru Katlapu, Kārli Ketneru, Osvaldu Pugoviču, Peteru Gorecki (Peter Goretzki) un Przemislavu Rodkeviču (Przemysław Rzodkiewicz).

Kā liecina VM mājaslapā publicētā informācija, Katlaps ir Tampas Vispārīgās slimnīcas Kardiotorakālās nodaļas vadītājs. Viņš ieguvis ārsta grādu un ķirurga specialitāti Latvijas Medicīnas akadēmijā un Stenforda universitātē, studējis aspirantūrā Virdžīnijas Medicīnas koledžā un Papvortas slimnīcā Kembridžā.

Katlapam ir ilggadēja pieredze vadošos amatos ārstniecības iestādēs Virdžīnijas un Floridā, medicīnas pētniecības un izglītības jomā, kā arī vairāku gadu pieredze kardiotorakālās ķirurģijas rezidentūras programmas vadītāja amatā.

No 2014. līdz 2019. gadam Katlaps bija Latvijas Valsts Goda Konsuls ASV, Virdžīnijas pavalstī.

Ekonomikas doktors Ketners ir Finanšu ministrijas Budžeta attīstības politikas departamenta direktors un Banku augstskolas Ekonomikas un finanšu katedras profesors.

Iepriekš viņš ir bijis VM valsts sekretārs, arī VM valsts sekretāra vietnieks, kā arī RTU asociētais profesors.

Profesors Goreckis ir izveidojis un vada endokrīnās ķirurģijas nodaļu vienā no lielākajām pasaules universitātes slimnīcām – Šaritē – Berlīnes Universitātes slimnīcā, kā arī ir Starptautiskās Endokrīnās ķirurģijas asociācijas valdes loceklis.

Viņš iepriekš bija galvenais ķirurgs Diseldorfas Akadēmiskajā slimnīcā, H.Heines Diseldorfas Universitātes profesors un Senāta loceklis. Viņš ir vairāk kā 440 zinātnisko publikāciju autors.

Medicīnas zinātņu doktors Rodkevičs ir Mazovijas vojevodistes Sabiedrības veselības inspekcijas Varšavā direktors.

Viņš iepriekš strādājis Polijas Sanitārajā ģenerālinspektorātā, bijis asistējošais profesors Varšavas Medicīnas universitātē, Kvalitātes nodrošināšanas fonda padomes loceklis, Augstākās izglītības vispārējās padomes loceklis, departamenta vadītājs Nacionālajā Geriatrijas, reimatoloģijas un rehabilitācijas institūtā.

Rodkevičs Varšavas Medicīnas universitātē ieguvis doktora grādu medicīnas bioloģijā un farmācijas zinātņu maģistra grādu, kā arī SGH Varšavas ekonomikas skolā ieguvis EMBA.

Augstskolu likums paredz, ka MK virzītie augstskolas padomes locekļi ir sabiedrības vai industriju pārstāvji, kuri nav profesionāli saistīti ar darbu augstskolā, bet kuru klātbūtne ļauj augstskolām elastīgāk reaģēt uz ārējām izmaiņām un paplašināt stratēģisko redzējumu, lai veidotu mūsdienīgu, efektīvi pārvaldītu augstākās izglītības procesu, kas balstīts zinātnē un pētniecībā, ir starptautiski konkurētspējīgs un stimulē valsts ekonomisko attīstību.

Jau vēstīts, ka Latvijas Universitātes padomes locekļu kandidātu atlasē šobrīd rit konkursa 3. kārta. Uz piecām vietām bija pieteikušies 34 kandidāti.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !