Foto: LETA

Rīgas dome sēdē trešdien apstiprināta Rīgas attīstības programma 2022.-2027. gadam, prioritāšu vidū cita starpā iezīmējot ērtu un videi draudzīgu pārvietošanos pilsētā, dzīves kvalitāti veicinošu pilsētvidi, klimata pārmaiņas un vides kvalitāti, kā arī kvalitatīvu un pieejamu izglītību.

Kā portālu "Delfi" informēja Rīgas domes Komunikācijas pārvaldē, šis ir vidēja termiņa pilsētas attīstības plānošanas dokuments Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam izvirzīto mērķu sasniegšanai turpmākajos sešos gados.

Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētāja Inese Andersone (JV) skaidro, ka Rīgas Attīstības programma iedzīvina vienotu redzējumu par nākotnes Rīgu "kā starptautiski atpazīstamu, nozīmīgu un konkurētspējīgu Ziemeļeiropas metropoli, ko raksturo prasmīga, nodrošināta un aktīva sabiedrība, inovatīva, atvērta un eksportspējīga ekonomika, ērta droša un iedzīvotājiem patīkama pilsētvide".

Pēc viņas sacītā, līdz ar jaunās attīstības programmas apstiprināšanu, ikviena pašvaldības aktivitāte turpmāk būs vērsta uz izvirzītā mērķa sasniegšanu.

Pilsētas attīstības departamenta Stratēģiskās vadības pārvaldes vadītājs Guntars Ruskuls atzīmē, ka, izstrādājot Rīgas attīstības programmu, tika aktualizētas Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam izvirzītās apņemšanās, kuru izpilde iepriekš bijusi nepietiekama.

Apstiprinātā Rīgas attīstības programma nākamajos gados, atbilstoši viņa paustajam, palīdzēs ieviest pilsētai nepieciešamās pārmaiņas klimata, pilsētvides, ilgtspējīgas mobilitātes, sociālajā, izglītības, kultūras un uzņēmējdarbības atbalsta jomā.

Jaunajā Rīgas attīstības programmā definētas deviņas prioritātes jeb galvenie attīstības virzieni – ērta un videi draudzīga pārvietošanās pilsētā, dzīves kvalitāti veicinoša pilsētvide, klimata pārmaiņas un vides kvalitāte, kvalitatīva un pieejama izglītība, mājokļu pieejamība, mūsdienīga un atvērta pilsētas pārvaldība, veselīga, sociāli iekļaujoša un atbalstoša pilsēta, konkurētspēja, daudzveidīga un autentiska kultūrvide.

Attīstības mērķu sasniegšanai ir izvirzīti uzdevumi, mērķu rādītāji, kā arī tiem atbilstošas rīcības un investīciju projekti, kas apkopoti rīcības plānā un investīciju plānā. Domē norāda, ka programmai ir veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums un izstrādāts vides pārskata projekts, lai novērtētu iespējamo ietekmi uz vidi un noteiktu pasākumus negatīvās ietekmes novēršanai vai mazināšanai.
Darbs pie jaunās Rīgas attīstības programmas sācies 2018. gadā. Šajā laikā izvērtētas pilsētas attīstības tendences un novērtēta līdzšinējā politika, apzināti un analizēti starptautiskie un nacionālie plānošanas dokumenti, veiktas plašas konsultācijas ar pašvaldības iestādēm, kā arī apzināts nevalstisko organizāciju un valsts iestāžu viedoklis.

Deviņas attīstības prioritātes tikušas definētas 2019. gada nogalē, un kopš tā laika darba grupas strādājušas pie to satura detalizēšanas, kā arī rīcību un investīciju projektu apzināšanas un kārtošanas prioritārā secībā.

Rīgas attīstības programmas 2022.–2027. gadam 1. redakcijas un vides pārskata projekta apspriešana notika no 2021. gada 3. septembra līdz 4. oktobrim, un tās laikā no iedzīvotājiem, apkaimju biedrībām, dažādiem uzņēmumiem, domes deputātiem, kā arī domes iestādēm un kapitālsabiedrībām tika saņemti vairāk nekā 700 priekšlikumi viedokļi un komentāri. Katrs priekšlikums esot izvērtēts, kā rezultātā vairāk nekā 431 priekšlikums tika iestrādāti attīstības programmā pilnībā vai daļēji.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!