Foto: F64

Valsts prezidents Egils Levits oficiālajā izdevumā ir izsludinājis Saeimas pieņemto Rīgas Svētā Pētera baznīcas likumu, kurā noteikts, ka Rīgas Svētā Pētera baznīca bez atlīdzības tiek nodota Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) un LELB Vācu Svētā Pētera draudzes izveidotajam Rīgas Svētā Pētera baznīcas nodibinājumam.

Likumā noteikts, ka Pētera baznīca ir katoliskās un luteriskās ticības veidota kultūratmiņas vieta. Tāpat noteikts, ka baznīca pēc atbilstošas saskaņošanas būs pieejama saistīto kristīgo konfesiju reliģisko darbību veikšanai.

Pieņemtā likuma mērķis ir nodrošināt Rīgas Svētā Pētera baznīcas un tās kultūrvēsturiskās vērtības saglabāšanu un aizsardzību, kā arī izmantošanu sabiedrības vajadzībām.

Nostiprinot īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu baznīcas nodibinājumam, zemesgrāmatā tiks izdarīta atzīme par to, ka šis nekustamais īpašums ir valsts nozīmes kultūras piemineklis un valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa un arheoloģiskā pieminekļa daļa.

Likumā nostiprināts pienākums nodibinājumam nodrošināt nekustamā īpašuma kā valsts nozīmes kultūras pieminekļa saglabāšanu, atjaunošanu, jo īpaši restaurāciju, kā arī nodrošināt Rīgas Svētā Pētera baznīcas publisku pieejamību. Tāpat nodibinājumam noteikti citi pienākumi, tostarp izstrādāt un saskaņot ar Kultūras ministriju (KM) īpašuma saglabāšanas, atjaunošanas un izmantošanas koncepciju, kā arī ik gadu sniegt ministrijai pārskatu par paveikto.

Pār nekustamā īpašuma izmantošanas un atbilstošu restaurācijas darbu veikšanu notiks parlamentārā uzraudzība, un KM kā uzraugošā institūcija izvērtēs un reizi gadā sniegs ziņojumu Izglītības komisijai par nodibinājuma darbības atbilstību likumā noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem.

Likumā noregulēts arī jautājums par Rīgas Svētā Pētera baznīcai pieguļošo teritoriju, nosakot, ka tās galvenais izmantošanas veids ir sakrālas celtnes vizuālās uztveres un darbības nodrošināšana. Noteikti arī ierobežojumi, tostarp aizliegums būvēt pieguļošajā teritorijā jaunas būves.

Finansējumu Rīgas Svētā Pētera baznīcas saglabāšanai, atjaunošanai un uzturēšanai nodrošinās un piesaistīs nodibinājums, savukārt nekustamajā īpašumā veiktās saimnieciskās darbības rezultātā gūtos ienākumus drīkstēs izmantot tikai baznīcas atjaunošanai, uzturēšanai un publiskas pieejamības nodrošināšanai.

Triju mēnešu laikā pēc likuma spēkā stāšanās dienas Rīgas pašvaldībai ir jānodod īpašums nodibinājumam, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde organizēs nekustamā īpašuma nodošanas procesu un šim nolūkam izveidos komisiju, bet nodibinājums viena gada laikā pēc nekustamā īpašuma nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas jāiesniedz KM īpašuma saglabāšanas, atjaunošanas un izmantošanas koncepciju.

Pēc Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes veiktā Rīgas Svētā Pētera baznīcas saglabātības stāvokļa vērtējuma var secināt, ka baznīca pašlaik atrodas kritiskā stāvoklī un to steidzami nepieciešams restaurēt, iepriekš atzīmēja Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs Arvils Ašeradens (JV), uzsverot, ka baznīca ir valsts nozīmes kultūras piemineklis, kas ir iekļauts Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas jeb UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā un ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs" un valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa "Vecrīgas arheoloģiskais komplekss" teritorija un daļa.

Uz baznīcas īpašumtiesībām pretendēja arī Rīgas pašvaldība.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!