Foto: Imago/Scanpix/LETA

Administratīvā rajona tiesa ir pieņēmusi pirmo spriedumu, ar kuru apmierināts viena dzimuma pāra pieteikums un konstatēta publiski tiesisko attiecību pastāvēšana – atzīts, ka starp pieteicējiem pastāv ģimenes attiecības Latvijas Republikas Satversmes 110.panta izpratnē, portāls "Delfi" uzzināja tiesā.

Tiesā skaidroja, ka Satversmes 110.panta pirmajā teikumā ir noteikts, ka valsts aizsargā un atbalsta laulību – savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērna tiesības. Tiesa spriedumā, atklājot minētās tiesību normas jēgu, ir atsaukusies uz Satversmes tiesas un Senāta atziņām. Atbilstoši tām ģimenes jēdziens aptver arī viena dzimuma pāri, ja starp pāra attiecībās esošajām personām pastāv ciešas personiskas saites, kuru pamatā ir sapratne un cieņa.

Valstij ir pozitīvs pienākums nodrošināt viena dzimuma pāra ģimenei iespēju juridiski nostiprināt savas ģimenes attiecības un tikt valsts atzītām par ģimeni. Situācijā, kad nav izveidots speciāls mehānisms šādu ģimenes attiecību publiski tiesiskai atzīšanai un nostiprināšanai (reģistrācijai), tiesai, izskatot atbilstošu pieteikumu, jākonstatē, vai pieteicēju attiecības ir atzīstamas par ģimenes attiecībām Satversmes 110.panta izpratnē.

Izskatot konkrēto lietu, tiesa secināja, ka valsts savu pienākumu joprojām nav izpildījusi, proti, nedz Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā, nedz arī kādā citā likumā likumdevējs attiecīgu tiesisko regulējumu joprojām nav noteicis – Saeima likumprojektu "Civilās savienības likums" ir izskatījusi vien otrajā lasījumā. Tādējādi, lai nodrošinātu Satversmes un cilvēktiesību efektīvu īstenošanu, tiesa, ņemot vērā pieteicēju brīvi un tieši pausto vēlmi savstarpēji uzturēt ģimenes attiecības, viņu pieteikumu apmierināja.

Spriedumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā mēneša laikā no tā sastādīšanas dienas.

Biedrībā "Dzīvesbiedri" portālam "Delfi" atklāja, ka šī ir pirmā no 27 lietām, kas iesniegtas Administratīvajās tiesās visā Latvijā. "Šis ir nozīmīgs signāls likumdevējam, ka valstī steidzami nepieciešams pieņemt tiesisko ietvaru visu ģimeņu tiesiskajai aizsardzībai. Nepieņemot šo likumisko ietvaru, Saeimas deputāti apzināti veicinās tiesu sistēmas nevajadzīgu pārslogošanu, neradot ilgtermiņa risinājumu. Cilvēkiem nevajadzētu mūžīgi lūgties kādam, tostarp valstij, atļauja būt kopā kā ģimenei un jāskaidrojas," atklāja "Dzīvesbiedri" vadītājs Kaspars Zālītis.

Savukārt para pārstāve tiesā norādīja, ka spriedums ir likumsakarīgs turpinājums viendzimuma pāru ģimeņu aizsardzībai. "Pašlaik vienīgais veids savu attiecību nostiprināšanai ir tikai vēršanās tiesās, tomēr ceru, ka likumdevējs spēs pieņemt atbildīgus lēmumus, lai aizsargātu visas Latvijas ģimenes. Sabiedrībai nav globāla ieguvuma, ka kāda tās daļa nav pasargāta. Esam kā demokrātija sasnieguši, manuprāt, tādu brieduma stāvokli, lai šo ilgus gadus ignorēto jautājumu beidzot risinātu," stāstīja zvērināta advokāte, kustības "Dzīvesbiedri" pārstāve Jūlija Jerņeva.

Biedrībā norādīja, ka tiesa ņēma vērā attiecību pastāvīgo un ilgstošo raksturu, pieteicēji jūtas emocionāli nobrieduši stiprināt savas ģimenes attiecības, tādējādi apliecinot savu uzticību viens otram. Pieteicēju starpā ilgstoši pastāv kopdzīve, uzturot savstarpējas attiecības un kopīgu mājsaimniecību, proti, starp pieteicējiem pastāv faktiskas ģimenes attiecības. Pāris šī gada augustā svinēs savu 30 gadu kopdzīvi.

"Delfi" jau vēstīja, ka Satversmes tiesa 2020. gadā par neatbilstošu Satversmei atzina Darba likuma normu, kas neparedz bērna bioloģiskās mātes partneres, kas ir bērna bioloģiskās mātes un jaundzimušā bērna ģimenes locekle, tiesības uz 10 kalendāra dienas ilgu atvaļinājumu.

Šajā spriedumā tika arī norādīts, ka sabiedrību veido ne vien tādas personas, kas pēc savas dabas veido ciešas personiskas un ģimeniskas attiecības ar pretējā dzimuma pārstāvjiem, bet arī tādas personas, kas pēc savas dabas veido šādas attiecības ar sava dzimuma pārstāvjiem. Atbilstoši cilvēka cieņas principam valstij vienādā mērā jārespektē arī tie sabiedrības locekļi, kuri pēc savas dabas veido personiskas attiecības ar sava dzimuma pārstāvjiem, kā arī jārespektē tas, ka uz šo attiecību pamata var izveidoties ģimene. Attiecīgi Satversmes 110. panta pirmais teikums kopsakarā ar cilvēka cieņas principu un personas tiesībām uz privātās dzīves neaizskaramību nosaka valsts pienākumu aizsargāt un atbalstīt arī viendzimuma partneru ģimenes.

Satversmes tiesa uzsvēra: tas vien, ka Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija vai Eiropas Savienības tiesību normas neparedz valsts pienākumu nodrošināt personai noteiktas tiesības vai nodrošināt personas tiesības noteiktā veidā, nenozīmē to, ka šāds pienākums valstij neizrietētu no vispārējiem tiesību principiem un citām Satversmes normām.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!