Foto: LETA

Otrdien, 5. jūlijā, Ministru kabinets lēma no valsts budžeta piešķirt 490 623 eiro, lai jau šogad sagatavotu nacionālās koncertzāles Kongresu namā starptautisko metu konkursu.

Otrdien valdība uzklausīja Kultūras ministrijas (KM) sagatavoto ziņojumu par nacionālās koncertzāles projekta īstenošanas modeli.

Jau iepriekš valdība atbalstīja priekšlikumu, ka jaunā koncertzāle atradīsies Kongresu namā. Koncertzāles projektu plānots īstenots novietnē Kongresu nams, kuras potenciālo sastāvu veido trīs nekustamie īpašumi, no kuriem viens – Kongresu nams pieder – SIA "Rīgas nami" un divi – pazemes autostāvvieta un pieguļošais zemes gabals – Rīgas pašvaldībai.

Koncertzāles projektēšana tiek plānota 2024.-2025. gadā, bet būvdarbu veikšana – 2027.-2029. gadā.

Valsts un Rīga kopīgi ieguldīs projektā

KM norāda, ka, izvērtējot iespējamos risinājumus koncertzāles projekta ieceres īstenošanā, kā optimālākais atzīts risinājums, kurā sadarbojas un kopīgus ieguldījumus nacionāla mēroga objekta attīstīšanai veic kā valsts, tā arī Rīgas pašvaldība.

Lēmums par būvdarbu realizētāju un līdz ar to arī par koncertzāles īpašnieku tiks pieņemts vēlāk vienlaikus ar koncertzāles būvdarbu finansēšanas risinājuma izvēli, kā prioritāro modeli paredzot – Rīgas pašvaldība realizē būvniecības ieceri ar aizņēmumu Valsts kasē.

Ņemot vērā nestabilo ģeopolitisko un ekonomisko situāciju pasaulē, patlaban nav iespējams objektīvi prognozēt koncertzāles izmaksas. Līdz ar to KM un Rīgas pašvaldība ir panākušas vienošanos par sadarbību koncertzāles projekta īstenošanā, nosacīti to sadalot trīs lielos posmos. Pirmais posms ir starptautiska metu konkursa sagatavošana un norise. Otrais posms - būvprojekta izstrāde. Trešais posms – būvdarbi.

Projektu īstenos trīs posmos

Koncertzāles ieceres īstenošanā KM, Rīgas pašvaldība un "Rīgas nami" nodomu protokolā vienojušās par praktiskiem aspektiem projekta īstenošanā.

KM apņemas sagatavot valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu koncertzāles starptautiska metu konkursa norisei; koncertzāles projekta īstenošanai nepieciešamo atzinumu un citu ar to saistīto dokumentu sagatavošanu; nodrošināt koncertzāles projekta attīstībai nepieciešamo normatīvo aktu projektu un Ministru kabineta lēmumu projektu sagatavošanu un iesniegšanu Ministru kabinetā; nodrošināt likumprojekta izstrādi par koncertzāles projekta īstenošanu.

KM arī apņemas uzturēt aktuālu koncertzāles telpu programmu, sadarbojoties ar koncertzāles nākotnes rezidentiem; pēc koncertzāles projekta pabeigšanas un objekta nodošanas ekspluatācijā uzraudzīt nomas līguma noslēgšanu ar koncertzāles pamatnomniekiem.

Rīgas pašvaldība apņemas nodrošināt koncertzāles projekta īstenošanas vadību; sadarbībā ar Latvijas Arhitektu savienību organizēt starptautisku metu konkursu par koncertzāles būvniecības ieceri, organizēt projektēšanas uzdevuma un tehnikās specifikācijas izstrādi, kā arī veikt visas tehniskās darbības koncertzāles projekta realizācijai nepieciešamā nekustamā īpašuma.

Rīgas pašvaldība arī apņemas atsavināt Kongresu namu no "Rīgas namiem" par labu pašvaldībai.

Savukārt "Rīgas nami" apņemas nodrošināt puses ar informāciju un dokumentiem par līdz šim veikto Kongresu nama izpēti, projektēšanas darbiem u.c., kas ir "Rīgas namu" rīcībā. Tāpat "Rīgas nami" apņemas rezervēt Kongresu namu koncertzāles projekta īstenošanai.

Finansēšanas posmi

Koncertzāles projekta īstenošana nosacīti ir sadalīta trīs lielos posmos, kur, pabeidzot iepriekšējo posmu, puses precizēs un vienosies par nākamā posma finansēšanas kārtību un avotiem.

Pirmais posms ir starptautiska metu konkursa sagatavošana. Atbilstoši Rīgas pašvaldības sadarbībā ar Latvijas Arhitektu savienību veiktajam aprēķinam starptautiska metu konkursa sagatavošanas kopējās izmaksas ir 490 622 eiro. Ministru kabinets otrdien vienojās šo summu novirzīt no budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". Tāpat valdība otrdien lēma novirzīt 302 100 eiro, lai segtu VAS "Valsts nekustamie īpašumi" uzturēšanas izmaksas.

Otrs koncertzāles projekta posms paredz būvprojekta izstrādi, tai skaitā sarunu procedūru ar metu konkursa uzvarētāju, būvprojekta izstrādi un ekspertīzi. Par šim posmam nepieciešamo finansējuma apjomu un kārtību puses vienosies pēc starptautiskā metu konkursa iepirkuma rezultātu noskaidrošanas. Provizoriskais būvprojekta izstrādes un būvprojekta ekspertīzes veikšanas laiks ir no 2024. gada janvāra līdz 2025. gada augustam. Plānots, ka šī posma izmaksas tiek segtas no valsts budžeta līdzekļiem.

2024.gadā valsts budžetā koncertzāles projekta īstenošanai tiek plānots finansējums 3 511 209 eiro apmērā.

KM 2023. gada izdevumu pārskatīšanas procesā sola sniegt fiskāli neitrālus priekšlikumus naudas plūsmas korekcijai.

Pirmā un otrā posma īstenošanai kopējais indikatīvi plānotais finansējums ir 5 miljoni eiro.

Koncertzāli cer uzbūvēt līdz 2029. gadam

Savukārt trešais projekta posms ir koncertzāle būvniecība. Par šim posmam nepieciešamo finansējuma apjomu, tai skaitā būvdarbiem un būvuzraudzībai, kā arī šī posma realizācijas modeli un finansēšanas kārtību puses vienosies pēc projektēšanas darbu pabeigšanas. Jebkādi lēmumi un turpmākā rīcība par koncertzāles būvdarbu īstenošanu, finansēšanas modeli un ilgtermiņa saistībām tiks īstenoti tikai pēc attiecīgā jautājuma izskatīšanas Ministru kabinetā un attiecīga apstiprinājuma saņemšanas.

Vienlaikus paredzēts, ka būvniecības ieceres realizētājam jānodrošina, ka plānoto būvdarbu apjoms nepārsniegs projektēšanas uzdevumā noteikto apjomu un attiecīgā lēmuma pieņemšanas brīdī būvdarbu cena būs noteikta atbilstoši tirgus vērtībai par līdzvērtīgiem darbiem.

Pušu vienošanos prioritārais būvdarbu īstenošanas modelis ir, ka Rīgas pašvaldība realizēs būvniecības ieceri ar aizņēmumu Valsts kasē. Kā alternatīvais koncertzāles projekta īstenošanas modelis tiks vērtēta iespēja tās būvdarbus realizēt publiskās un privātās partnerības ietvaros.

Pušu vienošanās par koncertzāles projekta finansēšanas modeli, virzot atbilstošu tiesību aktu izskatīšanai Ministru kabinetā, jāpanāk 12 mēnešu laikā pēc projektēšanas darbu pabeigšanas. Plānotais būvprojekta pabeigšanas laiks ir 2025. gada augusts, savukārt vienošanās par koncertzāles būvdarbu finansēšanu jāpanāk līdz 2026. gada 31. augustam.

Patlaban prognozes liecina, ka koncertzāle būvdarbi varētu tikt uzsākti 2027. gada pirmajā vai otrajā ceturksnī, bet būvdarbus plānots pabeigt 2029. gada pirmajā vai otrajā ceturksnī.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!