Fоtо: DELFI Aculiecinieks

2023. gadā Valsts vides dienests (VVD) konstatējis, ka 26 notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI) Latvijā ilgstoši piesārņo vidi, portāls "Delfi" uzzināja vides dienestā.

2022. gadā no notekūdeņu sistēmām un iekārtām vidē novadīti neattīrīti 1 593 085 kubikmetri notekūdeņu jeb 0,92 % no kopējā apjoma.

VVD veic uzraudzību 1305 notekūdeņu attīrīšanas iekārtās Latvijā, tās ir iekārtas, kuras ir jaudīgākas par pieciem kubikmetriem diennaktī.

Šā gada astoņos mēnešos veiktas 184 pārbaudes, izdoti deviņi lēmumi par veicamām rīcībām, piemēroti seši administratīvie sodi par kopumā 6 400 eiro.

No 26 ūdens attīrīšanas iekārtām, kas atzīstas par piesārņojošām, deviņas iekārtas apsaimnieko tikai sadzīves notekūdeņus, astoņas apsaimnieko sadzīves un ražošanas notekūdeņus, savukārt deviņas no iekārtām nepienācīgi attīra ražošanas notekūdeņus.

VVD veic riska analīzē balstītu notekūdeņu valsts testēšanas programmu augsta riska iekārtās un iekārtās, kas novada notekūdeņus riska ūdens objektos. Valsts testēšana ir viens no VVD kontroles rīkiem efektīvākai notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzraudzībai.

VVD laikā no 2023. gada marta līdz aprīlim nodrošināja 48 NAI darbības efektivitātes valsts testēšanu.

Šogad veiktās valsts testēšanas rezultāti uzrāda, ka neatbilstības ir konstatētas 12 iekārtu darbībā (57%), bet deviņu iekārtu darbība (43%) nodrošināja efektīvu notekūdeņu attīrīšanu. Salīdzinājumā ar pagājušo gadu situācija ir pasliktinājusies. To varētu skaidrot ar augsto gruntsūdens līmeni un augstajiem palu ūdeņiem šajā sezonā, norāda VVD.

No 2022. gada jūlija līdz 2023. gada 1. augustam no problēmNAI saraksta, kurā iekļautas iekārtas, kuru darbība neatbilst atļaujās izvirzītajiem nosacījumiem un kas ilgstoši nenodrošina nepieciešamo notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti ,tika svītrotas piecas NAI: Sutru ciema NAI, Limbažu pilsētas NAI, SIA ,,Ceplīši" NAI, AS "Olaines ūdens un siltums" NAI. Darbības apturēšanas rezultātā no saraksta izslēgta SIA "Mālpils piensaimnieks" NAI.

Savukārt 2023. gada valsts testēšanas rezultātā problēmNAI sarakstā tika iekļautas 2 NAI: Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" filiāles "Ziedkalne" NAI, SIA "NS Estate" zivju pārstrādes uzņēmuma Nīcā, savukārt papildus valsts testēšanai tika saņemtas sūdzības par Pāvilostas NAI darbības ietekmi uz Sakas upi.

Saņemtā sūdzība apstiprinājās un tika konstatēts, ka nedarbojas viens no diviem BIO 75 aerācijas baseiniem, kā rezultātā Pāvilostas NAI tikai iekļauta problēmiekārtu sarakstā. Pāvilostai raksturīgi, ka vasaras sezonās tiek uz NAI novadīts paaugstināts notekūdeņu apjoms, jo vasarās ierodas atpūtnieki un tie iedzīvotāji, kuri Pāvilostā uzturas vasaras atpūtas sezonā.

Šāda nevienmērīga notekūdeņu plūsma izved no ierindas attīrīšanas procesu.

2023. gada 1. augustā problēmNAI sarakstā ir iekļautas 26 NAI, tas liecina par pozitīvu tendenci un situācijas uzlabošanos.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !