Foto: LETA

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB), veicot inspekciju Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS) A2 korpusa būvobjektā, nav konstatējis avārijas vai pirmsavārijas stāvokli, informēja BVKB.

Būvinspektors konstatējis deformāciju jeb izlieci nesošajai kolonnai Nr.A-MK/53.

Birojā arī norādīja, ka patlaban gala secinājumus par kolonnas deformācijas ietekmi uz būves mehānisko stiprību un stabilitāti izdarīt nav iespējams – to varēs pēc tam, kad būs veikti nesošo konstrukciju atkārtoti izpilduzmērījumi, kas būs par pamatu konstrukciju nestspējas pārrēķinam, kas jāveic būvprojekta autoram, pēc tam aprēķinus pārbaudot neatkarīgam sertificētam būvekspertam.

Taujāti par papildu novērojumiem būvobjektā, BVKB norādīja, ka būvinspektors objektu apsekoja, ņemot vērā būvniecības ierosinātāja iesniegumu ar lūgumu dot atļauju būvdarbu pārtraukšanai, kā arī būvdarbu veicēja sniegto informāciju par būvē konstatēto nesošās kolonas deformāciju. Ņemot vērā iepriekš minēto, papildus deformētās nesošās kolonas novērtēšanai būvinspektors objektu apsekoja, vērtējot nepieciešamo konservācijas darbu apjomu.

BVKB arī minēja, ka būvniecības procesa dalībnieki ir uzsākuši darbības, lai veiktu nesošo konstrukciju atkārtotus izpilduzmērījumus, kam sekos konstrukciju nestspējas pārrēķins un tā ekspertīze. Ņemot vērā būvdarbu apturēšanu, ir nepieciešams izstrādāt darbu veikšanas projektu neatliekamu konservācijas būvdarbu izpildei, pauda birojā.

Jau ziņots, ka BVKB būvinspektors ceturtdien apsekoja PSKUS A2 korpusa būvobjekta nesošo kolonnu, kurai būvkompānija SIA "Velve" konstatējusi deformāciju.

BVKB informēja, ka otrdien pēcpusdienā saņēmuši "Velves" vēstuli. Lai noskaidrotu, vai vēstulē tiek minēta jau iepriekš zināma situācija, vai arī BVKB nav bijis informēts par šī fakta būtību, ceturtdien uz objektu dosies BVKB būvinspektors. Šobrīd aprakstītā situācija tiek pozicionēta kā jauna, bet atsauces tiek liktas uz 2022. gada mērījumiem.

Tuvākajā laikā tiks parakstīts lēmums par būvdarbu apturēšanu visā objektā, ņemot vērā Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta veiktās izmaiņas būvatļaujā, no būvatļaujas pielikuma izslēdzot būvdarbu veicēju un atbildīgo būvdarbu vadītāju, skaidroja BVKB pārstāvji.

Būvkompānija "Velve" ir konstatējusi deformāciju vienai no nesošajām kolonnām PSKUS A2 korpusa būvobjektā. Lai izvairītos no iespējama apdraudējuma būvobjektā strādājošām personām, teritorija ap kolonnu šobrīd ir pilnībā norobežota un darbi tās zonā no pirmā līdz piektajam stāvam pārtraukti.

Pasūtītājam, BVKB un jaunbūves projektētājiem ir nosūtīts akts par fakta konstatāciju, kurā būvkompānija norādījusi, ka tai ir pamatotas šaubas par būvprojekta tehniskā risinājuma piemērotību, tāpēc iesaistītās puses tiek aicinātas veikt nepieciešamās papildu pārbaudes.

Apsekošanas laikā būvkompānija konstatējusi, ka PSKUS jaunbūves ceturtā stāva nesošajai konstrukcijai – metāla kolonnai – garenvirzienā vizuāli ir novērojams izliekums. Šāda deformācija jaunbūves nesošajā konstrukcijā nav pieļaujama, tādēļ darbi šajā zonā nekavējoties pārtraukti visos ēkas stāvos.

Konkrētās kolonnas izbūves būvniecības procesā ir stingri ievērota būvprojekta dokumentācija, uzsver "Velves" pārstāvji. To apliecina gan metāla konstrukciju montāžas pieņemšanas un nodošanas dokumentācija, gan veiktie ieraksti būvdarbu žurnālā, gan arī segto darbu akti ar atbildīgo pušu – būvuzraudzības, autoruzraudzības un būvdarbu veicēja – speciālistu parakstiem.

Pēc "Velves" pārstāvju paustā, pirmsšķietami šobrīd konstatētā nesošās konstrukcijas deformācija varētu būt saistīta ar kļūdainu būvprojekta dokumentāciju un nepiemērota tehniskā risinājuma izvēli.

Lai izvairītos no jebkādām šaubām par jaunās ēkas drošumu un nodrošinātu pilnīgu atbilstību būvniecības normatīviem, pasūtītājam un projektētājam ir pienākums rūpīgi pārliecināties par būvobjekta dokumentācijas kvalitāti un atbilstību, norāda "Velves" pārstāvji.

Būvkompānijā skaidro, ka šim nolūkam šobrīd ir nepieciešams piesaistīt neatkarīgus sertificētus ekspertus, kuri spēj veikt detalizētus būvprojekta aprēķinus, lai pārbaudītu, ka būvprojektā ir precīzi un atbilstoši aprēķināta nesošo konstrukciju nestspēja un slodzes. Jāņem arī vērā, ka ēkā šobrīd vēl nav uzstādītas medicīniskās iekārtas, kas radīs papildu slogu uz konstrukcijām.

"Pieņemot lēmumu par šīs informācijas publiskošanu, būvkompānija cer, ka sabiedrības un uzraugošo institūciju ietekmē pasūtītājam beidzot radīsies nepieciešamība iedziļināties tajā, kas notiek būvobjektā un tas veicinās dziļāku izpratni par daudzo kļūdu apmēru, kas pieļautas šī nozīmīgā objekta būvprojektā," pauž "Velves" pārstāvji.

Savukārt PSKUS pārstāvji pavēstīja, ka "Velves" veikto būvdarbu gaitā 2022. gadā tika konstatētas vizuālas kolonnas elementu izmaiņas piektajā stāvā. Tika piesaistīti projekta autoruzraugi un būvprojekta eksperti "CMB" un "L4", kas veica noturības pārrēķinus un atzina konstatētās izmaiņas par pieļaujamām.

Vienlaikus eksperti atzina, ka ēkas noturību tās neietekmē. PSKUS norāda, ka atbilstoši likumam par to tika informēts arī BVKB. Taču, reaģējot uz "Velves" izplatītajām ziņām, kā arī nepieciešamību skrupulozi pārbaudīt katru iepriekš "Velves" veiktā darba šodienas kvalitāti, PSKUS nekavējoši piesaistīs papildu ekspertus, kas veiks apsekojumus un mērījumus. Tāpat PSKUS ir informējusi BVKB un aicinājusi to apsekot objektu.

Jau ziņots, ka trešdien PSKUS no būvfirmas "Velve" pārņēmusi nepabeigto jauno A2 korpusu.

Pārņemšanas process sākas trešdienas rītā, notikuma vietā bija ieradušies arī Valsts policijas darbinieki, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību.

Pēc vairākām stundām pārņemšanas process noslēdzās.

Pārņemšana notikusi vienpusēji no PSKUS puses, bet "Velve" savukārt joprojām uzskata, ka pārņemšana notikusi prettiesiski, noskaidroja aģentūra LETA.

Pārņemot būvobjektu, PSKUS apliecinājusi, ka norēķināsies ar "Velvi" par paveiktajiem darbiem līdz 2024. gada 21. februārim, kā to paredz līgumā noteiktā kārtība, un aicinājusi "Velvi" norēķināties ar apakšuzņēmējiem. Vienlaikus slimnīca apliecinājusi, ka ir gatava no būvfirmas atpirkt iegādātos būvmateriālus un būvizstrādājumus, kurus atzīs par kvalitatīviem un izmantojamiem turpmākajā būvniecības procesā.

Slimnīcas pārstāvji norādīja, ka viens no neatliekamajiem darbiem objektā ir pagrabstāva demontāža gandrīz 8000 kvadrātmetru platībā, kur saskaņā ar jaunākajām pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior" analīzēm atrodamas septiņas dažādas pelējuma sēņu sugas.

Pagājušās nedēļas otrdienā, 13. februārī, tika lauzts būvniecības līgums starp PSKUS un "Velvi", jo būvnieks neievēroja būvniecības termiņus, būvobjektā tika konstatēti būtiski defekti, kas netiek novērsti, objektā notikusi nesaskaņotu apakšuzņēmēju nodarbināšana, kā arī fiksēti citi pārkāpumi. Sākotnēji bija plānots, ka slimnīca pārņems jaunuzbūvētās slimnīcas korpusa daļas no "Velves" 20. februārī, taču tā nenotika.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!