'Nākamais, lūdzu!' Gatavojies Eiropas Parlamenta vēlēšanām kopā ar 'Delfi'
Gatavojoties jūnija sākumā gaidāmajām Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanām, Latvijā vadošā ziņu medija "Delfi" komanda turpina darbu pie satura, kas ikvienam 8. jūnijā var palīdzēt izdarīt savu izvēli. Plašs diskusiju cikls, ikdienas aktualitātes un analītiski multimediāli raksti – rūpējoties par ieinteresētu sabiedrību, divus mēnešus pirms vēlēšanām EP ziņu sadaļā un "Delfi TV" piedāvāsim daudzveidīgu formātu saturu.
No 4. aprīļa līdz 6. jūnijam "Delfi TV" žurnālistu Alinas Lastovskas un Olgas Dragiļevas vadībā plānojam plašu priekšvēlēšanu raidījumu ciklu "Nākamais, lūdzu!" – organizēsim politiķu diskusijas augstskolās, analītiskas intervijas ar sarakstu līderiem, kā arī EP vēlēšanu sarakstu līderu debates.

"Delfi" pasūtījis divas SKDS vēlētāju aptaujas – vienu martā, otru – aprīlī. Uz raidījumiem aicināsim partijas, kurām šajās aptaujās atbalstu būs pauduši vairāk nekā 2% vēlētāju.
Raidījumu ciklu sāksim ar politiķu diskusijām augstskolās. 4. aprīlī plkst. 13 diskusija notiks biznesa augstskolā "Turība", bet 16. aprīlī plkst. 14.30 – Latvijas Universitātē.

Maijā "Delfi" studijā veltīsim pa raidījumam katrai partijai, kam SKDS aptaujas aprīlī paredz atbalstu virs 2%, sākot ar tām, kurām reitings ir zemāks. Partiju intervijās aicināsim trīs pārstāvjus no konkrētās partijas – EP vēlēšanu saraksta līderi, politiskā spēka vadītāju vai valdes pārstāvi un vienu no EP deputāta amata kandidātiem pēc pašas partijas brīvas izvēles.

Intervijās iztaujāsim politiķus par EP lēmumiem, kas ietekmē cilvēku ikdienas dzīvi, apspriedīsim konkrētus padarītos un neīstenotos darbus un idejas, ko politiķi sola īstenot, darbojoties nākamajā EP sasaukumā. Apspriedīsim ES nākotni un dažādus vēlētājiem svarīgus jautājumus.

4. un 6. jūnijā uz debatēm aicināsim partiju EP vēlēšanu sarakstu līderus. Arī uz šīm debatēm gaidīsim visas partijas, kam SKDS aprīļa reitingā prognozēts atbalsts virs 2%, bet kandidātus dalīsim divās daļās atbilstoši CVK izlozētajiem kārtas numuriem, lai studijā vienlaikus neatrastos vairāk par pieciem kandidātiem, tādējādi saglabājot diskusijas kvalitāti.

Visas partiju intervijas un debates notiks tiešraidē, bet vēlāk publicēsim raidījuma pilno ierakstu un redakcionāli izvēlētus zīmīgākos fragmentus.

Ja kāds no "Delfi TV" aicinātajiem sarakstu pārstāvjiem raidījumā nevarēs piedalīties pamatotu iemeslu dēļ, piemēram, to liegs veselības stāvoklis, partijai būs iespēja deleģēt viņa vietā citu pārstāvi.
Tāpat "Delfi" redakcija jau šobrīd veic ikmēneša dezinformācijas analīzi, regulāri publicē dezinformācijas gadījumu atspēkojumus un izstrādā multimediālu rakstu sēriju par ekonomiku un Eiropas Savienības aktualitātēm. Vēlēšanu nedēļas nogalē "Delfi" sekos līdzi to norisei, žurnālisti ziņos par rezultātiem, kopā ar ekspertiem analizēs to iznākumu un ietekmi uz iedzīvotāju ikdienu. Viss saturs par šo tēmu ir ērti apkopots un pārskatāms vienotā lapā, kas pieejama zemāk.
Satura ciklu "Nākamais, lūdzu!" līdzfinansē Eiropas Savienība, izmantojot Eiropas Parlamenta dotāciju programmu komunikācijas jomā. Eiropas Parlaments netika iesaistīts tā sagatavošanā, un jebkāda informācija vai viedokļi, kas pausti saistībā ar šo projektu, tam neuzliek nekādu atbildību vai saistības; par projektu ir atbildīgi tikai programmas autori, intervējamās personas, redaktori vai izplatītāji saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Eiropas Parlaments arī neuzņemas atbildību par tiešu vai netiešu kaitējumu, kas var rasties, īstenojot šo projektu.