Foto: AFP/Scanpix/LETA

Šogad Francija ir bijusi viens no galvenajiem Krievijas kiberuzbrukumu un dezinformācijas kampaņu mērķiem, kas lielā mērā ir saistīts ar šonedēļ gaidāmajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām. Taču paralēli aktuālajiem Kremļa dezinformācijas mērķiem pastāv ilgstoši, sistemātiski centieni informatīvajā telpā Krievijā un Eiropā radīt šaubas par Francijas pozīciju Rietumu sabiedroto vidū un tās prezidenta profesionālajām un personīgajām īpašībām un motivāciju. Kremļa informācijas manipulācijas taktikas pret Franciju drīzāk pielīdzināmas smalki izplānotām vakariņām, nevis gājienam uz ēdnīcu, jo liela daļa no ziņām, kas tiek publicētas krievu medijos, ir patiesas – tiek citēti gan politiķi, gan pārpublicētas uzticamu ziņu avotu ziņas. Taču velns, kā vienmēr, slēpjas detaļās – konteksts vai dažviet tā trūkums, kā arī Francijas paustās pozīcijas asums tiek izmantots kā iespēja, lai "pievienotu" Kremļa naratīvu, apgāžot iepriekš rakstīto, vai arī ļautu lasītājam (Kremļa propagandas patērētājam) pašam izdarīt savus secinājumus.

"Ekspertu" balsis

Viena no taktikām, kas tiek pielietota Krievijas informatīvās telpas veidošanā, bet īpaši uzkrītoši attiecībā uz ziņām par Franciju, ir politiķu1, ekspertu un militārpersonu2 izteikumu izmantošana. Galvenās tēmas, kas parādās šo "ekspertu" naratīvos, ir kritika attiecībā uz Francijas dalību NATO, militāro atbalstu Ukrainai un pieļaujamību, ka Francija varētu sūtīt uz Ukrainu savus karavīrus. Absolūts favorīts tādos krievu interneta medijos kā TASS ir Francijas "Patriotu" partijas līderis Florians Filipo, kurš ir radikāls savos izteikumos, aicinot Franciju izstāties no NATO, pārtraukt finanšu un militāro atbalstu Ukrainai un uzsākt dialogu ar Krieviju.

Prokrieviski vai pat divdomīgi Francijas pārstāvju izteikumi tiek aktīvi izplatīti, lai radītu priekšstatu par šķeltu Francijas nostāju Ukrainas jautājumā. Turklāt tāpēc, ka daļa no šiem politiķiem rakstos tiek minēti kā EP kandidāti un tiek noteikta viņu partejiskā piederība, tas varētu būt arī kā netiešs mēģinājums ietekmēt informatīvo telpu pirms gaidāmajām vēlēšanām.

Savukārt attiecīgo jomu" eksperti" tiek izmantoti, lai radītu šaubas un negatīvas emocijas pret Francijas atbalstu Ukrainai, rāmējot to kā ekonomisko slogu un situāciju eskalējošu elementu.3 "Eksperti" tiek izmantoti arī, lai pamatotu paša Kremļa izplatītās viltus ziņas un apgalvojumus4, piemēram, par Francijas karavīru aktīvu darbību Ukrainas frontē. Tādā veidā tiek vērpts kas līdzīgs sazvērestības teorijai, kur centrālais aktors, Francija, ir slepeni, nevienam nesakot, piedalījies karā.

Konkrētā taktika, kad caur "ekspertu", politiķu un jomas speciālistu izteikumiem Kremlis veido sev nepieciešamo naratīvu, tiek pielietota tieši aktuālo notikumu un praktiskās situācijas aprakstos, kas kalpo kā realitātes laušanas instruments šīs informācijas patērētājiem.

Mīlestība Kremļa gaumē

Francijas prezidents Emanuels Makrons ir viens no Krievijas informācijas manipulācijas objektiem, un tā tas ir bijis jau kopš Krievijas kara Ukrainā sākuma, kas saistāms ar viņa politisko aktivitāti arī attiecībā uz Krieviju. Komentējot un interpretējot viņa paziņojumus un rīcību, Kremlis aktīvi cenšas diskreditēt Francijas prezidentu ne tikai kā savas valsts, bet arī starptautisko līderi, kas tiek sekmēts vairākos veidos.

Aizvadīto mēnešu laikā īpašu popularitāti Krievijas Ārlietu ministrijas pārstāvju izteikumos ieņēmis Makrona nu jau vairākkārt skaļi izteiktais pieļāvums par Francijas karavīru sūtīšanu uz fronti Ukrainā. Makrona atkārtotie izteikumi tiek izmantoti, diskreditējot viņa teikto, implicējot apgalvojumu nepatiesumu ar Kremļa konstruētiem faktiem5, kas ir savstarpēji pretrunīgi – kamēr vienā avotā var tikt apgalvots, ka Francijas karavīri "jau sen" ir frontē, citos tiek apspriesta gatavība militāro personālu sūtīt uz nozīmētām vietām.

Kremlis neiztiek arī bez personīgām piezīmēm attiecībā uz Francijas prezidentu. Apņemšanās padarīt Makronu par neracionālu līderi ir acīmredzama, šovinistiskā veidā komentējot viņa minētos izteikumus kā saistītus "ar mēneša dienām", ka "prezidentam esot tāds cikls".6 Savukārt citur tiek norādīts, ka Makrons "elpojot aizvēsturisku rusofobiju" tikai tāpēc, lai iegūtu līderību Eiropā, pielīdzinot viņu Hitleram un Napoleonam, kuri arī savulaik Krieviju uztvēruši kā galveno draudu.7

Vienlaicīgi Krievijas medijos tiek pielietota arī smalkāka taktika – tā vietā, lai diskreditētu Makrona līdera personību, izmantojot prezidenta skaļos izteikumus, tiešā veidā tie tiek "atstāti" informatīvajā telpā, nesniedzot teiktā kontekstu, kas vienlaicīgi tos rāmē Krievijai draudzīgā gaisotnē. Tas attiecināms uz izteikumiem par Eiropas nepieciešamību būt gatavai veidot attiecības ar Krieviju pēc Ukrainas konflikta,8 nepieciešamību par dialoga turpināšanu ar Krieviju,9 kā arī to, ka Eiropa nedrīkst kļūt par ASV vasali un ka tai jādemonstrē spēja sadarboties ar visiem.10 Šie citāti tiek izplatīti Krievijas informācijas kanālos un kalpo vairākiem mērķiem. No vienas puses, tie veido Francijas kā Krievijai "draudzīgas" valsts tēlu, taču, no otras, to mērķis ir sēt šaubas par Francijas lojalitāti rietumvalstu blokam, radot priekšstatu par Makronu kā "diplomātisku līderi" – Kremlim pieņemamā šī apzīmējuma izpratnē.

Kremļa veidotie naratīvi attiecībā uz Makrona kā personas un politiskā līdera novērtējumu raksturojami kā tādi, kuru mērķis ir radīt noteiktu tēlu par vienu no ietekmīgākajiem Eiropas līderiem. Šis ir emocionāli nestabila vadītāja tēls, kurš, no vienas puses, tik ļoti turas pie savas personīgās varas, ka ir gatavs upurēt valsts labklājību un starptautisko drošību. Taču, no otras puses, kad iekļaujas Krievijas vēlamajā diskursā, Makrons pēkšņi kļūst racionāls un diplomātisks pēc noklusējuma jeb iztiekot bez indīgām piezīmēm no Kremļa puses.

Smalkā šķelšanas māksla

Centieni diskreditēt vienotu rietumvalstu pieeju pašreizējās drošības situācijas kontekstā notiek, ne tikai izmantojot Makrona personu un izteikumus, bet arī raisot šaubas un jautājumus par Francijas ārpolitisko nostāju kopumā. Savstarpēji pretrunīgu apgalvojumu par Francijas politisko nostāju iepludināšana informatīvajā telpā ir dominējošais Kremļa paņēmiens auditorijas maldināšanai. No vienas puses, plaši tiek kritizēts tas, ka Francija esot atdevusi savu suverenitāti NATO, taču, no otras, plaši tiek apspriests tās it kā izteiktais aicinājums Krievijai piedalīties miera sarunās.11 Tiek norādīts, ka Francija minstinās ar atbalsta piešķiršanu Ukrainai12, bet tajā pašā laikā apgalvots, ka tās pilsoņi cīnoties Ukrainas frontē jau no paša kara sākuma.13

Tāpat Krievija aktīvi nodarbojas ar ziņu recirkulāciju, kas atspoguļo Francijas un Ķīnas "ciešās attiecības". Lai arī to nevar uzskatīt par dezinformāciju, tomēr, ņemot vērā Krievijas un Ķīnas attiecību kontekstu, Francijas rāmēšana šādā veidā veicina tās "tuvināšanu" Krievijas–Ķīnas asij, attālinot to no Rietumiem vai liekot izteikt minējumus par sabiedroto savstarpējām politiskajām attiecībām un politiskās frontes saliedētību. Turklāt, uzsverot Ķīnas un Francijas sadarbību, piemēram, Ukrainas pamiera jautājumā,14 pastarpināti tiek veicināts naratīvs par Krievijas vēlmi izbeigt karu un Rietumu centieniem situāciju, tieši pretēji, eskalēt vai kārtējo reizi "pazemot" Krieviju miera panākšanas procesā.

Francijas pastarpināta tuvināšana Krievijas tuvākajam stratēģiskajam partnerim, kā arī dažādu pretēju naratīva plūsmu veidošana tiek veikta ar mērķis radīt maldīgu priekšstatus par Francijas politiku un tās nozīmi kā spēcīgam spēlētājam Rietumos – gan Krievijas auditorijā, gan sabiedrībā ārpus Krievijas robežām. Francijas politisko nolūku un lojalitātes netieša apšaubīšana caur "asociāciju ar ienaidnieku" tiek veikta, lai aktīvi mazinātu atbalstu un pārliecību par Francijas nolūkiem un īstenotās politikas patiesajiem mērķiem, kas dienas beigās var novest pie Francijas un arī paša Makrona līdera pozīcijas šūpošanās. Vēlme destabilizēt Franciju un tās līderi tikai apliecina Kremļa uztveri par Franciju kā spēcīgu spēlētāju, kas apdraud Maskavas mērķu izpildi Ukrainā.

Krievijas dezinformācijas kampaņas un informācijas manipulācijas attiecībā uz Franciju, tās līderi un valsts ārpolitisko nostāju liecina par Kremļa mērķiem šķelt rietumvalstu vienotību attiecībā uz sniegto atbalstu Ukrainai. Francija likumsakarīgi ir izvēlēta par galveno informācijas manipulācijas objektu, ņemot vērā tās ietekmi NATO un ES politiskās dienaskārtības veidošanā. Kremļa izpildījumā stratēģija attiecībā uz Franciju informatīvajā telpā izskatās pēc "ienaidnieka" vājināšanas no iekšpuses, radot šaubas par Francijas politisko motivāciju un nostāju, apšaubot līdera personību un racionalitāti, kā arī asociējot ar "pretinieku", izmantojot Ķīnas ārpolitiskās nostājas priekšrocības, vienlaikus pārpludinot informācijas telpu ar pretrunīgiem naratīviem par minēto.

*Faktu pārbaudes materiālu finansē Eiropas Mediju un informācijas fonds (EMIF), ko pārvalda "Calouste Gulbenkian Foundation".

1 Baltnews. Европа прозрела: Во Франции заговорили о выходе из НАТО и диалоге с Россией. Pieejams: https://baltnews.com/Russia_West/20240421/1026272260/Evropa-prozrela-Vo-Frantsii-zagovorili-o-vykhode-iz-NATO-i-dialoge-s-Rossiey.html

2 Baltnews. Генерал военной службы Франции: Украина должна перестать жаловаться на недостаток помощи от Запада. Pieejams: https://baltnews.com/Russia_West/20240427/1026279501/General-VS-Frantsii-Ukraina-dolzhna-perestat-zhalovatsya-na-nedostatok-pomoschi-ot-Zapada.html

3 Sputnik. French party leader says protracted Ukrainian conflict impoverishes France. Pieejams: https://sputnikglobe.com/20240420/french-party-leader-says-protracted-ukrainian-conflict-impoverishes-france-1118030557.html

4 Sputnik. At least 75 french mercenaries fought for Ukraine – ex-intel officer. Pieejams: https://sputnikglobe.com/20240425/at-least-75-french-mercenaries-fought-for-ukraine---ex-intel-officer-1118102552.html

5 Baltnews. Захарова: Франция намерена ввести войска на Украину. Pieejams: https://baltnews.com/v-mire/20240403/1026262676/Zakharova-Frantsiya-namerena-vvesti-voyska-na-Ukrainu-.html

6 ТАСС. Захарова: слова Макрона об отправке войск на Украину "как-то связаны с днями недели". Pieejams: https://tass.ru/politika/20698033

7 ТАСС. Лавров: Макрон сейчас "дышит пещерной русофобией", и чтобы заполучить лидерство в Европе. Pieejams: https://tass.ru/politika/20716621

8 ТАСС. Макрон: Европа должна быть готова выстраивать отношения с Россией после конфликта на Украине. Pieejams: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/20648029

9 ТАСС. Макрон заявил о необходимости продолжения диалога с Россией. Pieejams: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/20714215

10 ТАСС. Макрон: Европа должна показать, что не является вассалом США. Pieejams: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/20648817

11 Sputnik. France eroding sovereignty by transferring aircraft carrier to NATO command – Moscow. Pieejams: https://sputnikglobe.com/20240418/france-eroding-sovereignty-by-transferring-aircraft-carrier-to-nato-command---moscow-1117992037.html

12 Sputnik. France currently unable to give answer about SAMP-T supplies to Ukraine – reports. Pieejams: https://sputnikglobe.com/20240423/france-currently-unable-to-give-answer-about-sampt-supplies-to-ukraine---reports-1118067847.html

13 Sputnik. Franch servicemen promised big money for fighting in Ukraine – ex-intel officer. Pieejams: https://sputnikglobe.com/20240426/french-servicemen-promised-big-money-for-fighting-in-ukraine---ex-intel-officer-1118117312.html

14 ТАСС. СиЦзиньпинзаявил о намерении КНР и Франции работать над разрешением украинского кризиса. Pieejams: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/20716239

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!