Foto: "Shutterstock"

Investīcijas darbinieku attīstībā – ilgtspējīga biznesa virzītājspēks
Ja uzņēmums vēlas piesaistīt talantīgus darbiniekus, būtisks ir ne tikai konkurētspējīgs atalgojums – ir svarīgi nodrošināt arī profesionālas attīstības un izaugsmes iespējas. Regulāras apmācības darbiniekam ne tikai liek justies vērtīgākam un kompetentākam, bet arī palīdz uzlabot viņa profesionālo sniegumu, kas tieši ietekmē uzņēmuma kopējos rādītājus un reputāciju darba tirgū.
Daudzu lielu uzņēmumu pieredze apliecina – investīcijas darbinieku attīstībā atmaksājas, jo darbinieki, kuri redz iespējas attīstīt savas prasmes un karjeru uzņēmumā, ir vairāk motivēti palikt un strādāt ilgtermiņā. Uzņēmumi, kas aktīvi veicina darbinieku pilnveidošanos un izaugsmi, tiek uztverti kā pievilcīgāki darba devēji.
Fakti apstiprina, ka pieredzējis un zinošs darbinieks ir uzņēmuma vērtība. Tieši tādēļ uzņēmumi cenšas veidot tādu darba vidi un kultūru, kurā darbiniekiem ir iespējas realizēt savu talantu, augt un attīstīties. "Cognizant Latvija" ir globāls uzņēmums, un mūsu darba devēja piedāvājums ir rodams, izmantojot priekšrocības, ko sniedz darbs šāda mēroga uzņēmumā. Mūsu pieredze rāda, ka veiksmīga sadarbība ilgtermiņā starp uzņēmumu un darbinieku ir tad, ja jau atlases procesā ir izdevies piesaistīt ne tikai darbinieku ar atbilstošām kompetencēm un pieredzi, bet arī cilvēku, kurš spēj labi iekļauties uzņēmuma kultūrā un kuram ir līdzīga vērtību sistēma.
Renāte Zakutajeva
"Cognizant Baltics" biznesa attīstības vadītāja
Darbs "Cognizant" ir globāla mēroga – kompānijā strādā vairāk nekā 350 000 darbinieku visā pasaulē. Globālā komponente "Cognizant" darbiniekiem nodrošina iespēju strādāt multikulturālā vidē ar dažādiem klientiem t.sk. pasaulē zināmiem zīmoliem un industriju top līderiem, mācīties un būt daļai no globāliem pārmaiņu procesiem un būt daļai no ekspertu komandas.
Sandra Siliniece
"Cognizant Baltics" personāla vadītāja
"Cognizant" pieredZE

Strādājot tehnoloģiju kompānijā, mūsu darbinieki zina, ka šī ir ļoti dinamiska vide, kurā notiek pastāvīgas izmaiņas. Tieši izmaiņas un dinamika ir tā, kas no vienas puses darbiniekiem dod iespēju būt dažādos projektos, no otras puses mudina augt un attīstīties, tādējādi ceļot savu profesionalitāti un konkurētspēju. Izaugsme ir darbinieka un uzņēmuma kopējas sadarbības rezultāts. Karjeras plānošana, attīstības virzieni un kvalifikācijas celšanas iespējas (mācību programmas, sertifikācijas programmas, brīvpieejas resursi, mentoringa programmas utt.) ir būtiska un klātesoša visos mūsu talantu un biznesa attīstības posmos.


"Cognizant" panākumu atslēga slēpjas arī tajā, ka mainīgo klientu vajadzību laikā, spējam zināmā mērā prognozēt to nākotnes planus un laicīgi pārorientēties, pielāgoties. Organizācijā, kura ievērojamu uzsvaru liek uz darbinieku pastāvīgu kvalifikācijas celšanu, spēja šos pašus darbiniekus iedvesmot jaunu tehnoloģiju apguvei un specializācijas maiņai ir ārkārtīgi svarīga. Darbinieku pārkvalificēšanās iespējas dīkstāves periodu laikā ir veids, kādā “noturēt” tos organizācijā, vairot uzticību tai un veicināt izpratni par uzņēmuma darbību.

Pēdējo desmit gadu laikā pasaule un tajā skaitā arī darba tirgus un uzņēmējdarbības vide attīstās neiedomājamā ātrumā. Īpaši to izjutām 2020. gadā, kad pasauli pārņēma Covid-19 pandēmija. Daudziem tas bija liels pārbaudījums un izaicinājums, arī "airBaltic". Laikā, kad tika ierobežota vai pilnībā apturēta uzņēmuma darbība, bija daudz nezināmā ne tikai uzņēmumam, bet arī tā darbiniekiem. Lai pielāgotos izmaiņām un nodrošinātu uzņēmuma ilgtspējīgu pastāvēšanu, "airBaltic" vadība saprata, ka ir ļoti būtiski ieguldīt savos darbiniekos, to prasmju uzturēšanā un attīstībā. Strādājot pie ilgtspējīga biznesa plāna, viena no lietām, kas tika ieviesta, bija darbinieku iekšējā apmācību un attīstības programma ALFA ("airBaltic" Leaders For Future).

Zane Pabērza
Talantu attīstības komandas vadītāja
"AIRBALTIC" PIEREDZE

Sākotnēji programma bija pieejama tikai vadītājiem, taču otrajā tās pastāvēšanas gadā kļuva pieejama visiem kompānijas darbiniekiem. Šogad programmai aprit četri gadi, un nepieciešamība pēc darbinieku prasmju un kompetenču uzturēšanas turpina pieaugt. Lai to nodrošinātu, ALFA programma tiek regulāri atjaunota un pielāgota jaunākajām tirgus tendencēm. Šobrīd lidsabiedrībā strādā vairāk nekā 2500 darbinieku dažādos departamentos, un ALFA programmā ikkatrs var atrast kaut ko noderīgu savai tālākajai attīstībai.


Mācīšanās kultūra


Kā viens no galvenajiem priekšnosacījumiem veiksmīgai darbinieku attīstības programmas darbībai ir kopējā mācīšanās kultūra uzņēmumā. Lai to veicinātu, tieši komandu vadītājiem ir jākļūst par programmas "karoga nesējiem" un sava veida vēstnešiem. "airBaltic" ALFA programmā pirmie, kas uzsāka mācības, bija uzņēmuma vadītāji no dažādām nodaļām, tādējādi gūstot pieredzi un iespēju vēlāk dalīties ar saviem darbiniekiem ne tikai iegūtajās zināšanās, bet arī iedrošinot tos piedalīties apmācībās pašiem. Kursu dažādības nodrošināšana, mācību platforma, ērta piekļuve dažādām apmācībām (uzņēmums piedāvā attālinātās un tiešsaistes mācības, kas veidotas gan kā e-apmācību moduļi, gan treneru vadītas nodarbības), iespēja saņemt individuālās koučinga sesijas ("airBaltic" ir 14 iekšēji apmācīti un sertificēti kouči), piedalīties pieredzes apmaiņā un citos projektos ļauj šo kultūru veidot un uzturēt. Turklāt iespēja darbiniekiem pašiem izvēlēties no piedāvātajām apmācību iespējām ir ne tikai kā ieguldījums uzņēmuma ilgtspējā, bet arī veicina darbinieku lojalitāti un piederības sajūtu.


Moderna apmācību pieeja


Diskusijas, grupu darbi, pieredzes dalīšanās ("knowledge sharing" un "peer-to-peer learning"), biznesa uzdevumi, iespēja mācīties sev ērtā vietā un laikā ir daļa no metodēm, kas tiek pielietotas darbinieku apmācībās. Lai nodrošinātu plaša spektra mācību iespējas, kas ir ne tikai noderīgas, bet arī interesantas, visi ALFA apmācību programmas pasniedzēji ir lidsabiedrības darbinieki ar padziļinātām zināšanām par konkrēto tēmu, kā arī ar reāliem piemēriem no ikdienas, kas mācīšanos vēl vairāk pilnveido.


Prasmju trūkumu identificēšana


Lai spētu ātri reaģēt un pielāgoties ne tikai globālajām, bet arī darba tirgus izmaiņām, kā arī viens no priekšnosacījumiem uzņēmuma ilgtspējīgai attīstībai, ir prasmju trūkumu identificēšana nākamajam piecu līdz desmit gadu posmam ("skills-gap"). Apzinot darbinieku esošās prasmes un pielāgojot tās uzņēmuma attīstībai un globālajām tendencēm, iegūstam potenciālo prasmju trūkumu analīzi. "airBaltic" ALFA programma ir lieliska platforma, kas dod iespēju šīs trūkstošās prasmes uzlabot ar jaunu, pielāgotu apmācību palīdzību.


Iespēja turpināt attīstīt savas prasmes un apgūt jaunas, iepazīt kolēģus un mācīties no citu pieredzes, kā arī dalīties savās atziņās, ir tikai daži no darbinieku iekšējo apmācību programmu piedāvātajiem labumiem. Uzņēmumam tas ir ne tikai ieguldījums darbinieku prasmju un kompetenču attīstībā, bet nepieciešamība, lai nodrošinātu ilgtspējību. Spēja pielāgoties pārmaiņām un tās izmantot savā labā ir svarīgi aspekti uzņēmuma turpmākajai attīstībai.