Foto: Publicitātes foto

Aizvien plašsaziņas līdzekļos izskan Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) satraukums par zemajiem centralizēto eksāmenu rezultātiem tālmācībā, jo īpaši par 9. klašu centralizētajiem eksāmeniem matemātikā un latviešu valodā.

Rīgas Tālmācības vidusskola, kura ir pirmā tālmācības vidusskola kā Latvijā, tā arī Baltijā un kurai ir 15 gadu pieredze šajā jomā, komentē un izsaka savu viedokli par masu medijos izskanējušo satraukumu. Tajā pašā laikā gribam uzsvērt, ka netiek runāts, ka tieši tādi paši rezultāti ir arī klātienes un neklātienes vidusskolās, kur pamatu savām zināšanām līdz 7., 8. un jebkurai citai klasei ir saņēmuši skolēni, kuri turpina mācības tālmācībā. Uzskatām, ka tam ir būtiska nozīme analizējot statistiku un tam būtu jāpievērš uzmanība.

Piekrītam, ka satraucoša ir situācija, kad pagājušajā mācību gadā 826 skolēni no visu tipu skolām nespēja atrisināt pareizi pat 10% no matemātikas eksāmena uzdevumiem! Uzskatām, ka tā nav tikai tālmācības, bet visas izglītības sistēmas kopēja problēma.

Šajā laikā, kad ir tik daudz diskusiju gan par gaidāmo skolu reformu, gan par neiepriecinošajiem PISA pētījuma rezultātiem Latvijas piecpadsmitgadniekiem, protams, arī par iepriekšējā mācību gada centralizēto eksāmenu rezultātiem, maz ticams, ka daži simti 9. klases beidzēju tālmācībā būtu galvenā un īpašā problēma, kuru risināt.

“Nav saprotams, kāpēc tik liela uzmanība tiek pievērsta īpaši tālmācības vidusskolām! Atskatoties uz 2022./2023. mācību gada 9. klašu centralizēto eksāmenu rezultātu izvērtējumu, vispirms tomēr būtu jāievēro, ka no 18 067 matemātikas eksāmenu kārtotājiem tikai 514 (2,8%) skolēni bija no tālmācības skolām. Diezin vai tik mazs skaits varēja īpaši ietekmēt vidējos šī eksāmena vērtējumus valstī. Piemēram, Rīgas Tālmācības vidusskolā gandrīz 1/3 daļa no eksāmenu kārtotājiem (28%) matemātikas centralizēto eksāmenu nokārtoja virs vidējā klātienes vidusskolu līmeņa Latvijā (virs 50%). Pārējo centralizēto eksāmenu rezultāti tālmācībā ir līdzīgi citu klātienes izglītības iestāžu sasniegumiem. Valsts centralizēto eksāmenu rezultāti pierāda, ka tālmācībā iegūtā izglītība var būt kvalitatīva un atbilstoša valsts standartiem, kā arī, ka skolēnu motivācija iegūt izglītību var būt pat augstāka nekā citu tipu izglītības iestādēs,” saka Rīgas Tālmācības vidusskolas direktors Edgars Grīnis.

Tālmācības skolām akreditācija notiek tieši pēc tādiem pašiem kritērijiem kā jebkurai citai skolai Latvijā, un ne velti Rīgas Tālmācības vidusskola trešo reizi akreditēta uz maksimāli iespējamo termiņu, t.i., uz 6 gadiem. Protams, tālmācības programmā paredzētais apmaksāto stundu skaits ir mazāks, kas var ietekmēt atsevišķu skolēnu uzrādītos rezultātus, bet ir jāņem vērā, ka tālmācībā skolēniem tiek piedāvātas lielākas iespējas mūsdienīgi apgūt mācību procesu. Pedagogu individualizētais darbs padara izglītības procesu pieejamāku un dod skolēniem papildu iespējas labi apgūt mācību priekšmetus.

Tālmācības piedāvātās iespējas izmanto gan jaunieši, gan pieaugušie (līdz pat 50 un vairāk gadu vecumam), tie ir sportisti, modeles, ārvalstīs dzīvojošie, skolu kādreiz priekšlaicīgi pametušie, jaunās māmiņas un daudzi citi. Rīgas Tālmācības vidusskola patiesi lepojas ar jau vairāk nekā 3000 vidusskolas un pamatskolas absolventiem, kuri izmantojuši tālmācības sniegtās iespējas iegūt vispārējo izglītību un arī sekmīgi nokārtojuši valsts pārbaudījumus un daudzi no tiem turpina izglītību gan Latvijas, gan ārvalstu augstskolās un pat par budžeta līdzekļiem.

Rīgas Tālmācības vidusskola nepārtraukti attīsta mācību infrastruktūru, skolai jau ir izstrādāta trešā mācību e-vide, kas vienmēr ir līdzi – pieejama mobilajos telefonos, planšetēs un citās ierīcēs un kuras izmaksas mērāmas vairāk nekā 100 000 eiro apmērā. Pirms gada investēti 20 000 eiro savas video studijas izveidei, lai nodrošinātu maksimāli iespējamo metodisko atbalstu, izstrādājot e-mācību līdzekļus, video mācību materiālus, organizējot vebinārus, kas skolēniem dod vēl lielākas iespējas iegūt kvalitatīvu izglītību atbilstoši valsts standartam. Rīgas Tālmācības vidusskola arī bija viena no pirmajām mācību iestādēm, kura mācību apguvei sāka izmantot virtuālo realitāti.

Mūsu pedagogi stažējas ārvalstīs, lai iegūtu papildus zināšanas kā inovatīvi izstrādāt interaktīvus mācību materiālus, kā izmantot mūsdienīgu un atbalstošu metodiku, piedalās dažādos projektos, kas ir orientēti uz digitālo materiālu izstrādi un ieviešanu. Piemēram, 2024. gada februārī sociālo zinātņu pedagogs Edgars Čerkovskis devās uz Kolumbiju, lai piedalītos Eiropas Komisijas finansētā projektā, kura ietvaros tiek izstrādāta jauna mācību metodoloģija, kas palīdzēs integrēt aprites ekonomikas tēmas skolu mācību priekšmetos. Kā arī šā gada aprīlī Rīgas Tālmācības vidusskolas direktora vietnieks informācijas tehnoloģiju jomā Ričards Kalniņš kopā ar sociālo zinātņu pedagogu Edgaru Čerkovski projekta “Aprites ekonomikas kompetences veicināšana STEM skolotājiem (Circular STEM)” ietvaros devās uz Serbiju. Projekta norises laikā Edgars Čerkovskis izstrādāja un vadīja moduli “Digitālās prasmes un rīki aprites ekonomikā”.

Rīgas Tālmācības vidusskolā strādā zinoši un pieredzējuši pedagogi, kuri, izmantojot mūsdienīgas mācību metodes, sevi ir pierādījuši arī tālmācības mācību procesa organizēšanā un komunikācijas nodrošināšanā. Lielākā daļa pedagogu strādā Latvijas prestižākajās vidusskolās un ģimnāzijās. Tālmācībā īpaša loma ir skolēnu pašvirzītai mācību satura apguvei un pašmotivācijai.

Mācības tālmācībā dod iespēju katram izvēlēties sev veiksmīgāko mācību procesa apguves veidu konkrētajā situācijā, vienalga, vai tā būtu saistīta ar veselību, darbu, noslogotu treniņu grafiku, atrašanos ārpus Latvijas vai arī citu apsvērumu dēļ. Svarīgi ir tas, ka katrā situācijā tiek meklēts risinājums, lai tiktu realizēts pašvirzīts mācību process. Jāsaprot, ka tālmācība ir un būs balstīta uz paša skolēna iniciatīvu un disciplīnu, kas attiecīgi sniegs vai nesniegs rezultātu. Te patiesībā nav runa tikai par centralizēto eksāmenu rezultātiem.

Esam pārliecināti, ka jaunieši ir spējīgi mācīties patstāvīgi un iegūt kvalitatīvu izglītību tālmācībā. Uzskatām, ka tālmācība, ja izmanto visu tās sniegto potenciālu, var veiksmīgi jaunieti sagatavot gan eksāmeniem, gan tālākajam izglītības ceļam. Tādēļ uzskatām, ka IZM būtu jādiskutē nevis par tālmācības formas piemērotību, bet gan steidzami jāmeklē risinājumi kā uzlabot matemātikas programmas, matemātikas pasniegšanas metodiku un matemātikas mācību līdzekļu kvalitatīvu izstrādi visā valstī.

Papildu informācija:
+371 20033423
marketings@talmacibasvsk.lv
www.talmacibasvsk.lv

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!