(dati: CVK)

close-ad
Saturs turpināsies pēc reklāmas
Reklāma

Zaļo un Zemnieku savienība

Nr

Vārds, Uzvārds(16)

Dzimis

Darba vieta

Amats

Izglītība

1

 Sandra Viškure

1962

 Dagdas pagasta padome

 Padomes priesšsēdētāja

 augstākā

2

 Konstantīns Andžāns

1943

 Šķaunes pagasta padome

 Padomes priekšsēdētājs

 augstākā

3

 Melānija Rudavina

1952

 Andrupenes pagasta padome

 Padomes priekšsedētāja

 augstākā

4

 Aleksandrs Gžibovskis

1959

 Ezernieku vidusskola

 Direktors

 augstākā

5

 Marija Aleksejeva

1959

 Zemnieku saimniecība"Papardes"

 Pārvaldniece

 vidējā

6

 Andris Utāns

1966

 Konstantinovas pagasta padome

 Padomes priekšsēdētājs

 vidējā

7

 Anatols Viškurs

1962

 SIA"Brīvība"

 Direktors

 augstākā

8

 Erna Šļahota

1962

 Svariņu Tautas nams

 Vadītāja

 vidējā

9

 Inta Vedļa

1966

 Individuālā darba veicēja V-1821-14,990359

 Veterinārārste un liellopu mākslīgās apsēklošanas tehniķe

 augstākā

10

 Valentīna Avgustova

1963

 Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība"Avots"

 Valdes priekšsēdētāja

 vidējā

11

 Inta Viļuma

1966

 Dagdas Tautas nams

 Folkloras kopas "Olūteņi"vadītāja

 augstākā

12

 Aigars Orols

1977

 Dagdas arodvidusskola

 Skolotājs

 vidējā

13

 Viktors Krūmiņš

1972

 Zemnieku saimniecība"Celiņi"

 Īpašnieks

 vidējā

14

 Elita Pontaga

1965

 Ķepovas pagasta padome

 Padomes priekšsēdētāja

 vidējā

15

 Ina Sadovska

1970

 IK"Velce"

 Īpašniece

 vidējā

16

 Antons Eisaks

1958

 piemājas saimniecība "Senči"

 pašnodarbinātais

 vidējā

  

Sabiedrība citai politikai

Nr

Vārds, Uzvārds(18)

Dzimis

Darba vieta

Amats

Izglītība

1

 Janīna Tukiša

1953

 Dagdas pilsētas dome

 Plānotāja

 augstākā

2

 Pēteris Vaičulis

1959

 Z/S "Zundi"

 Īpašnieks

 vidējā

3

 Raimonds Nipers

1961

 SIA "Māra N"

 Valdes loceklis

 vidējā

4

 Juris Viļums

1982

 Daugavpils Universitāte

 Projektu administrātors

 augstākā

5

 Zinaida Konošonoka

1951

 Dagdas vidusskola

 Latviešu valodas un literatūras skolotāja

 augstākā

6

 Edmunds Stalidzāns

1964

 Šķaunes pagasta padome

 Deputāts

 vidējā

7

 Aldis Beitāns

1976

 I.K. "Remald"

 Īpašnieks

 vidējā

8

 Jānis Andžāns

1957

 SIA "Pūpolīši"

 Valdes loceklis

 augstākā

9

 Ivars Plivčs

1972

 Dagdas slimnīca

 Feldšeris

 augstākā

10

 Zinaida Zariņa

1955

 Konstantinovas feldšeru punkts

 Vadītāja

 vidējā

11

 Guntis Beitāns

1965

 VAS Lau Daugavpils ceļu rajons Dagdas iecirknis

 Darbu vadītājs

 augstākā

12

 Lolita Beinaroviča

1972

 Andzeļu pagasta padome

 Sociālā darbiniece

 augstākā

13

 Andris Beitāns

1970

 Andrupenes pagasta padome

 Deputāts

 vidējā

14

 Līga Gabrāne

1971

 Dagdas arodvidusskola

 Profesionālās izglītības skolotāja

 augstākā

15

 Aina Zariņa

1957

 Ezernieku vidusskola

 Latviešu valodas un literatūras skolotāja

 augstākā

16

 Olga Lukjanska

1967

 Asūnes pagasta padome

 Tautas nama vadītāja

 vidējā

17

 Andris Mizāns

1972

 Z/S "Jaunkalni"

 Īpašnieks

 vidējā

18

 Dainis Platacis

1963

 Andrupenes pagasta padome

 Andrupenes tautas nama direkors

 vidējā

  

Tautas partija

Nr

Vārds, Uzvārds(18)

Dzimis

Darba vieta

Amats

Izglītība

1

 Viktors Stikuts

1962

 Dagdas pilsētas dome

 priekšsēdētājs

 augstākā

2

 Jāzeps Ornicāns

1955

 Dagdas tautas nams

 direktors

 augstākā

3

 Sergejs Antonovs

1964

 PI Dagdas slimnīca

 ārsts

 augstākā

4

 Pēteris Tukišs

1952

 Dagdas mežniecība

 mežzinis

 augstākā

5

 Ēvalds Andžāns

1957

 izdienas pensija

  

 vidējā

6

 Jadviga Ceicāne

1956

 Šķaunes pagasta padome

 sekretāre

 vidējā

7

 Aivars Belkovskis

1959

 Ezernieku pagasta padome

 deputāts

 augstākā

8

 Valdis Orols

1957

 Dagdas v-skola

 direktora vietnieks informātikas jautājumos

 augstākā

9

 Oļegs Gekišs

1964

 Aleksandrovas spec.internātpamatskola

 direktora vietnieks audzināšanas darbā

 augstākā

10

 Alla Semenjuka

1959

 z/s Sapnis Asūnes veikals

 pārdevēja

 vidējā

11

 Vladimirs Šalajevs

1976

 Dagdas NMP

 šoferis

 vidējā

12

 Rita Vaišļa

1966

 Dagdas v-skola

 skolotāja

 augstākā

13

 Aivars Platacis

1963

 Kooperatīvā sabiedrība "Ežezers 3"

 priekšsēdētājs

 augstākā

14

 Vitālijs Mačukāns

1943

 VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", Daugavpils ceļu rajons,Dagdas nodaļa

 izpilddirektors

 augstākā

15

 Vladislavs Ļahs

1958

 nav

 nav

 pamata

16

 Anita Kiselevska

1967

 Andrupenes pamatsskola

 skolotāja

 augstākā

17

 Jāzeps Japiņš

1947

 PI Dagdas slimnīca

 vadītājs

 augstākā

18

 Ēriks Čaplinskis

1965

 Dagdas pilsētas dome

 ekonomists

 augstākā

  

LPP / LC

Nr

Vārds, Uzvārds(18)

Dzimis

Darba vieta

Amats

Izglītība

1

 Viktors Petrovskis

1959

 Dagdas pilsētas dome

 Domes priekšsēdētāja vietnieks, Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

 augstākā

2

 Inese Plesņa

1977

 Pašvaldību iestāde "Dagdas Fenikss"

 Direktore

 augstākā

3

 Romualda Demida

1958

 Bērziņu pagasta padome

 Priekšsēdētāja, Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

 vidējā

4

 Ināra Zavadska

1953

 Dagdas arodvidusskola

 Direktore

 augstākā

5

 Juris Priluckis

1955

 Šķaunes pagasta padome

 Zemes ierīkotājs, Deputāts, Iepirkumu komisijas loceklis

 augstākā

6

 Edgars Beinarovičs

1970

 Andzeļu pagasta padome

 Deputāts, Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

 vidējā

7

 Ārija Šumeiko

1968

 Asūnes pamatskola

 Direktore

 augstākā

8

 Irēna Gžibovska

1957

 SIA "A Aptiekas" A Aptieka 24 Dagdā

 Aptiekas vadītāja

 augstākā

9

 Ivars Pauliņš

1962

 Pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība"

 Vadītājs

 augstākā

10

 Olga Kacare

1950

 Dagdas pilsētas dome

 Darba aizsardzības speciāliste

 vidējā

11

 Lilija Mihejeva

1966

 Dagdas arodvidusskola

 Galvenā grāmatvede, Iepirkumu komisijas locekle

 augstākā

12

 Arvīds Ozoliņš

1959

 Dienvidlatgales virsmežniecības Dagdas mežniecība

 Mežsargs

 augstākā

13

 Janīna Pauliņa

1965

 Ķepovas pagasta padome

 Galvenā grāmatvede, Iepirkumu komisijas locekle

 vidējā

14

 Viktors Ivanovs

1965

 Andrupenes pamatskola

 Mājturības un vizuālās mākslas skolotājs, Pedagoģisko darbin. darba kvalitātes vērtēšanas kom. loc.

 augstākā

15

 Alfrēds Plotka

1958

 SIA "Skaida PV"

 Kokvedēja šoferis

 vidējā

16

 Jānis Nartišs

1943

 Dagdas pensionāru biedrība

 Valdes priekšsēdētāja vietnieks

 vidējā

17

 Ernests Vjaters

1967

 Dagdas Tautas nams

 Direktora vietnieks

 vidējā

18

 Skaidrīte Augustāne

1971

 SIA "Daugavpils autobusu parks" filiāle Dagda

 Kasieris - dispečers

 vidējā

  

„Latgales tauta"

Nr

Vārds, Uzvārds(7)

Dzimis

Darba vieta

Amats

Izglītība

1

 Olga Ivanova

1951

 nav

 pensionāre

 vidējā

2

 Irēna Puzanova

1960

 nav

 bezdarbniece

 vidējā

3

 Andris Balančenoks

1965

 nav

 invalīds

 vidējā

4

 Tatjana Kairo

1972

 nav

 bezdarbniece

 pamata

5

 Leonards Geikins

1955

 nav

 invalīds

 vidējā

6

 Ludmila Orlova

1958

 nav

 bezdarbniece

 vidējā

7

 Valentīna Šilvāne

1938

 nav

 pensionāre

 pamata

  

Saskaņas centrs

Nr

Vārds, Uzvārds(10)

Dzimis

Darba vieta

Amats

Izglītība

1

 Viktors Sevastjanovs

1970

 SIA "S LAIT"

 direktors

 vidējā

2

 Jānis Andrejevs

1950

 SIA "Brīvība"

 elektriķis

 vidējā

3

 Vasilijs Šalajevs

1957

 Z/s "Upeslīči"

 vadītājs

 vidējā

4

 Nikolajs Tukišs

1963

 SIA "Māra N"

 motorzāģu mehāniķis

 vidējā

5

 Ilmārs Kalpišs

1968

 Z/s Tīrumi

 vadītājs

 vidējā

6

 Artūrs Grišāns

1970

 Z/s ARGO-N

 īpašnieks

 vidējā

7

 Igors Filipovs

1957

 Valsts zemes dienesta Dienvidlatgales reģionālās nodaļas Krāslavas birojs

 zemes ierīcības inženieris

 augstākā

8

 Visvaldis Skrebs

1958

 Z/s Varavīksne

 īpašnieks

 vidējā

9

 Andrejs Saratovs

1971

 nav

 bezdarbnieks

 vidējā

10

 Aleksandrs Puzanovs

1963

 SIA "Pietekas"

 valdes loceklis

 vidējā

  

Seko Delfi arī Instagram vai Telegram profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit.

Comment Form