Latvijai turpinot dinamiski attīstīties, atsevišķās nozarēs var pietrūkt darbaspēka, informatīvajā ziņojumā par darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognozēm vidējā termiņā brīdina Ekonomikas ministrija (EM).
EM portālu “Delfi” informē, ka pastāv trīs tautsaimniecības attīstības varianti – vājais, mērenais un dinamiskais, kas prognozē attiecīgi – 3%, 5% un 7% IKP pieaugumu līdz 2013. gadam.

Latvija jau ir izvēlējusies dinamisko attīstības modeli. Tādā gadījumā ir iespējams darbaspēka trūkums mediķu, transporta līdzekļu vadītāju un būvniecības speciālistu vidū. Savukārt pedagogu vidū būs pārpalikums, jo nelabvēlīgās demogrāfiskās situācijas dēļ būs samazinājies skolēnu studentu skaits.

EM skaidro, ka dinamiskā attīstībā tautsaimniecībai darbaspēka piedāvājums pie esošās darbaspēka sagatavošanas nespēs apmierināt pieprasījumu. Prognozes rāda, ka pat palielinot nodarbinātības līmeni līdz 72% un bezdarbam samazinoties līdz dabiskajam līmenim 4,2%, 2013. gadā kopējais pieprasījums pārsniegs kopējo piedāvājumu par 4,6% jeb 54 tūkstošiem.

Vislielākais trūkums sagaidāms būvniecībā, ko veicinās ceļu būvniecības pieaugums, kā arī salīdzinoši augstais pieprasījums pēc mājokļiem un citām ēkām. Tāpat pieprasījums pēc darbaspēka būs nepietiekams arī apstrādes rūpniecībā un vairumā pakalpojumu sfēru. Savukārt lauksaimniecībā un komunālo pakalpojumu sfērā nodarbinātie, laikus nepārkvalificējoties, var papildināt bezdarbnieku rindas.

Ministrija secina, ka kopumā darba tirgu ietekmēs pieprasījuma izmaiņas pēc darba spēka un tautsaimniecības attīstība, nelabvēlīgā demogrāfiskā attīstība, kā dēļ samazināsies darba spējīgo iedzīvotāju skaits, kā arī valsts nodarbinātības politika.

Lai situāciju uzlabotu, EM rosina mainīt izglītības piedāvājumu, kā arī veikt bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību. Tāpat ir nepieciešams regulāri informēt iedzīvotājus par darbā tirgū esošajām brīvajām darba vietām.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !