Foto: Midjourney/DELFI

Pieaugot valstī noteiktajai dabas resursu nodokļu (DRN) likmei, sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifi no 2024.gada janvāra būs augstāki, informē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK).

SPRK apstiprinājusi tarifu piemērošanas kārtību desmit atkritumu poligonu apsaimniekotājiem saistībā ar Saeimā 7 .decembrī pieņemtajām DRN likmju par apglabāšanu izmaiņām.

"Pēc valstī noteiktās dabas resursu nodokļa likmes, kas ikgadēji pieaug, tiek aprēķinātas sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifos iekļautās dabas resursu nodokļa izmaksas par atkritumu apglabāšanu. Atbilstoši Saeimā noteiktajām jaunajām likmēm turpmākajiem trīs gadiem regulatoram jāapstiprina arī jauna tarifu piemērošanas kārtība atkritumu poligonu apsaimniekotāju spēkā esošajiem sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifiem," izmaiņas komentē SPRK Ūdenssaimniecības, depozīta sistēmas un atkritumu departamenta direktore Agnese Kozlovska.

Kozlovska skaidro, ka no nešķiroto sadzīves atkritumu plūsmas atkritumu poligonos nav iespējams atšķirot kvalitatīvus otrreizējās pārstrādes materiālus. Tādēļ atkritumu radītāji aicināti atkritumus šķirot to rašanās avotā, aktīvi līdzdarbojoties savas pašvaldības veidotajā dalītā sadzīves atkritumu savākšanas sistēmā.

Līdz 2035. gadam valsts ir apņēmusies nodrošināt, ka atkritumu poligonos apglabā tikai 10% no valstī radītā sadzīves atkritumu daudzuma. Tā kā nešķirotie sadzīves atkritumi ir lielākā sadzīves atkritumu plūsma, ko nogādā atkritumu poligonos, valsts noteikusi ikgadēju DRN likmes pieaugumu, kas jāmaksā par atkritumu apglabāšanu. Līdz ar to tarifs par atkritumu apglabāšanu arvien turpina pieaugt. Tāpēc svarīgi ir būtiski palielināt dalīti savākto atkritumu apjomu, kurus var uzreiz nogādāt tālākai pārstrādei, nevedot apglabāt uz atkritumu poligonu.

Šogad, 2023.gadā, DRN likme, ko komersanti piemērojuši sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu aprēķinos, ir 95 EUR/t. Saskaņā ar decembrī Saeimas apstiprinātajām izmaiņām DRN likumā DRN likmes par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos turpmākajos gados būs šādas:

no 2024.gada 1.janvāra – 110 EUR/t;

no 2025.gada 1.janvāra – 120 EUR/t;

no 2026.gada 1.janvāra – 130 EUR/t.

Plašāka informācija par piemērotajiem tarifiem no 2024.gada 1.janvāra pieejama SPRK tīmekļvietnē.

Apkopojums par izmaiņām SPRK apstiprinātajos tarifos saistībā ar DRN likmes pieaugumu no 2024. gada skatāms SPRK sagatavotajā infografikā: https://ieej.lv/7Fudd

SPRK apstiprina sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu (EUR/t), kas tiek noteikts vienai nešķirotu sadzīves atkritumu tonnai, ko pieņem poligonā, un ietver visas izmaksas, kas saistītas ar nešķiroto sadzīves atkritumu plūsmas apsaimniekošanu atkritumu poligona un uz to attiecinātās infrastruktūras teritorijā.

SPRK apstiprināto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu maksā atkritumu apsaimniekotājs, nešķirotus sadzīves atkritumus nododot sadzīves atkritumu poligonā. Tarifu veido trīs komponenšu summa – sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma komponente, uzkrājuma komponente nākotnes DRN segšanai un DRN par apglabāto sadzīves atkritumu daudzumu pie spēkā esošās DRN likmes atbilstoši DRN likumā noteiktajam.

SPRK apstiprinātā tarifa izmaksas ir daļa no pašvaldības noteiktās atkritumu apsaimniekošanas maksas, ko par atkritumiem maksā iedzīvotāji.

Pārējās atkritumu apsaimniekošanas maksas sastāvdaļas atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un attiecīgajā administratīvajā teritorijā izvēlētais atkritumu apsaimniekotājs, veido izmaksas par darbībām, kas ar nešķirotiem un dalīti vāktiem sadzīves atkritumiem tiek veiktas no atkritumu savākšanas brīža līdz to nogādei uz atkritumu poligonu vai atkritumu turpmākas pārstrādes vietu.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!