Fоtо: Reuters/Scanpix/LETA

Ministru kabineta sēdē š.g. 23. novembrī apstiprināja grozījumus "Altum" īstenotās ES fondu atbalsta programmas nosacījumos par paralēlajiem aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai. Līdz ar grozījumiem turpmāk paralēlo aizdevumu varēs saņemt arī daudzdzīvokļu māju projektu attīstīšanas finansēšanai reģionos, kā arī veikti citi precizējumi, lai mazinātu Covid-19 negatīvo ietekmi uz saimnieciskās darbības veicējiem un veicinātu turpmāko ekonomikas attīstību valstī.

Turpmāk atbalsta programmas ietvaros varēs saņemt atbalstu daudzdzīvokļu māju projektu attīstīšanas finansēšanai ar paralēlo aizdevumu starpniecību, tādējādi veicinot mājokļa pieejamību Latvijā, nodrošinot dzīvojamā fonda veidošanos un mājokļu pieejamību uz tirgus nosacījumiem. Atbalsts netiks sniegts projektu īstenošanai Rīgā un Pierīgā, proti, Jūrmalas valstspilsētā, Rīgas valstspilsētā un Rīgas valstspilsētai piegulošajos novados (Mārupes novadā, Olaines novadā, Ķekavas novadā, Salaspils novadā, Ropažu novadā, Ādažu novadā).

Tāpat MK noteikumos precizēta norma, ka paralēlajam aizdevumam, ar kuru finansē saimnieciskās darbības veicēja iekārtu iegādi, varēs piemērot pamatsummas atmaksas atlikto termiņu līdz 36 mēnešiem, ja kredītiestādes finansējumam nav piemērots pamatsummas atliktais termiņš. Šobrīd MK noteikumi paredz, ka pamatsummas atliktais termiņš ir ne vairāk kā par 24 mēnešiem. Pamatsummas atlikšana līdz 36 mēnešiem labvēlīgi ietekmēs saimnieciskās darbības veicēju naudas plūsmu, tādējādi ļaujot uzņēmumam attīstīt un nostabilizēt savu saimniecisko darbību, lai varētu atmaksāt aizdevumu.

"Mājokļu trūkums Latvijas reģionālajās pilsētās joprojām ir viens no faktoriem, kas negatīvi ietekmē uzņēmējdarbības attīstību, jaunu darba vietu izveidi, augsti kvalificētu speciālistu piesaisti reģioniem. Ekonomikas ministrija pēdējo divu gadu laikā īstenojusi virkni pasākumu mājokļu pieejamības veicināšanai – gan jaunu mājokļu izveidei, gan esošo mājokļu atjaunošanai. Šī "Altum" aizdevuma programma ir vēl viens finansējuma avots, kas palīdzēs veicināt mājokļu pieejamību Latvijā un nekustamā īpašuma attīstītājiem nodrošināt daudzdzīvokļu māju būvniecību reģionos," teic ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

Kā zināms, paralēlo aizdevumu programmas ietvaros komersantiem un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām pieejami subordinēti ilgtermiņa investīciju aizdevumi ar paaugstinātu kredīta risku, lai veicinātu saimnieciskās darbības veicēju attīstību un konkurētspēju. Programma izstrādāta ar mērķi sekmēt saimnieciskās darbības veicēju attīstību un konkurētspēju, sniedzot finansējumu paralēlo aizdevumu veidā dzīvotspējīgu uzņēmējdarbības projektu īstenošanai. Paralēlos aizdevumus sniedz akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum". Paralēlais aizdevums tiek izsniegts vienlaikus ar komercbanku finansējumu gadījumos, kad darījums ir ar augstāka riska pakāpi. Paralēlā aizdevuma apjoms ir no 50 000 eiro līdz 5 000 000 eiro.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !