Foto: Shutterstock
ES likumdevēji vienojušies par būtiskiem noteikumiem, kas ļaus apkarot nelikumīga satura izplatīšanu tiešsaistē un aizsargās cilvēku pamattiesības digitālajā vidē.

Eiropas Parlaments un Padome ir panākušas politisko vienošanos par Digitālo pakalpojumu aktu. Tas kopā ar Digitālo tirgu aktu noteiks jaunus, lietotājiem drošākas un atvērtākas digitālās telpas standartus, kā arī vienlīdzīgākus konkurences apstākļus uzņēmumiem.

"Digitālo pakalpojumu akts noteiks jaunus standartus pasaulē. Iedzīvotājiem būs vairāk kontroles pār to, kā tiešsaistes platformas un lielie tehnoloģiju uzņēmumi lieto viņu datus. Mēs beidzot esam panākuši, lai tas, kas ir nelikumīgs bezsaistē, būtu nelikumīgs arī tiešsaistē. Eiropas Parlamenta nozīmīgi panākumi ir papildu pienākumi attiecībā uz algoritmu pārredzamību un dezinformāciju," uzsvērusi ziņotāja Kristela Šaldemose (S&D, Dānija). "Šie jaunie noteikumi sniegs plašāku izvēli lietotājiem un uzliks jaunus pienākumus platformām attiecībā uz mērķorientētām reklāmām, tostarp aizliegums vērst tās uz nepilngadīgajiem un ierobežota datu vākšana profilēšanas nolūkos".

Kādus pasākumus paredz

Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem starpniecības pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, tiešsaistes platformām, sociālajiem plašsaziņas līdzekļiem un tirdzniecības vietām, būs jāveic pasākumi, lai pasargātu lietotājus no nelikumīga satura, precēm un pakalpojumiem.

- Algoritmu pārredzamība: Eiropas Komisijai, kā arī dalībvalstīm būs piekļuve ļoti lielo tiešsaistes platformu algoritmiem.

- Nelikumīga tiešsaistes satura (arī produktu un pakalpojumu) strauja izņemšana: skaidrāka paziņošanas un rīcības procedūra, kas dos lietotājiem tiesības tiešsaistē ziņot par nelikumīgu saturu un uzliks straujas rīcības pienākumus tiešsaistes platformām.

- Pamattiesību aizsardzība tiešsaistē: stingrāki pasākumi, kas nodrošinās paziņojumu apstrādi bez patvaļas vai diskriminācijas un ievērojot pamattiesības, tostarp vārda brīvību un datu aizsardzību.

- Atbildīgāka tiešsaistes tirdzniecība: interneta veikaliem būs jānodrošina, lai patērētāju iegādātie produkti un pakalpojumi būtu droši, tostarp jāpastiprina pārbaudes par tirgotāju sniegtās informācijas patiesumu un izlases kārtībā jāveic pārbaudes, lai novērstu nelikumīga satura parādīšanos platformās.

- Digitālās vardarbības upuru aizsardzība, īpaši pret digitālu attēlu kopīgošanu bez saskaņošanas ("atriebības pornogrāfija), nodrošinot tūlītēju izņemšanu.

- Sankcijas: tiešsaistes platformām un meklētājprogrammām varēs uzlikt naudas sodu līdz 6% no to apgrozījuma pasaulē. Attiecībā uz ļoti lielām tiešsaistes platformām (kurām ir vairāk nekā 45 miljoniem lietotāju) ES Komisijai būs ekskluzīvas pilnvaras pieprasīt noteikumu ievērošanu.

- Atvieglotas prasības mazajiem uzņēmumiem: mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) būs vairāk laika pielāgoties jaunajiem noteikumiem, tādējādi tiks veicināta inovācija digitālajā ekonomikā. Komisija rūpīgi sekos līdzi jauno noteikumu ekonomiskajai ietekmei uz MVU.

Drošāka tiešsaistes telpa lietotājiem

- Jauni pārredzamības pienākumi platformām liks lietotājus plašāk informēt par principiem, pēc kuriem viņiem tiek ieteikts saturs, un nodrošinot iespēju izvēlēties vismaz vienu principu, kas nav balstīts uz profilēšanu.

- Tiešsaistes reklāma: lietotājiem būs vairāk kontroles pār viņu personas datu izmantošanu. Būs aizliegta mērķorientēta reklāma pamatojoties uz sensitīviem datiem (piemēram, seksuālo orientāciju, reliģiju, etnisko piederību).

- Nepilngadīgo aizsardzība: platformām, kas pieejamas nepilngadīgajiem, būs jāveic īpaši pasākumi viņu aizsardzībai, tostarp tiks noteikts pilnīgs mērķorientētas reklāmas aizliegums.

- Aizliegums slēpti manipulēt ar lietotāju izvēli: tiešsaistes platformas un veikali nedrīkstēs uzvedināt cilvēkus uz pakalpojumus iegādi, piešķirot lielāku redzamību kādai no izvēlēm vai mudinot lietotāju mainīt savu izvēli, izmantojot traucējošus uznirstošos logus. Turklāt pakalpojuma abonēšanas atcelšanai būs jābūt tikpat vienkāršai kā tā abonēšanai

- Kompensācija: digitālo pakalpojumu saņēmējiem būs tiesības pieprasīt kompensāciju par visiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies platformu veiktu pārkāpumu dēļ.

Stingrāki noteikumi ļoti lielām platformām

Ļoti lielām tiešsaistes platformām būs stingrāki noteikumi, samēroti ar ievērojamo apdraudējumu sabiedrībai, ko tās var radīt, izplatot nelikumīgu un kaitīgu saturu, tostarp dezinformāciju.

- Lielajām platformām būs jānovērtē un jāmazina sistēmiskie riski un katru gadu jāveic neatkarīgas revīzijas. Turklāt platformām, kas izmanto tā sauktās "ieteikumu sistēmas" (algoritmus, kas nosaka, ko lietotāji redz), būs jānodrošina iespēja izvēlēties vismaz vienu sistēmu, kas nav balstīta uz profilēšanu.

- Īpaši pasākumi krīžu laikā: ja notiek krīze, piemēram, ir apdraudēta sabiedrības drošība vai veselība, Komisija var pieprasīt, lai ļoti lielas platformas ierobežo jebkādus tūlītējus draudus. Šie īpašie pasākumi būs ierobežota līdz trim mēnešiem.

Turpmākie pasākumi

Pēc jaunā likuma tehniskas pabeigšanas un juridiski lingvistiskas pārbaudes tas vēl oficiāli būs jāpieņem gan Parlamentā, gan Padomē. Kad šis process būs noslēgts, jaunais akts stāsies spēkā 20 dienas pēc tā publicēšanas ES Oficiālajā Vēstnesī. Noteikumi būs jāpiemēro 15 mēnešu laikā.

No 23. līdz 27. maijam EP Iekšējā tirgus komitejas delegācija apmeklēs vairāku lielo uzņēmumu (Meta, Google, Apple u. c.) centrālos birojus Silīcija ielejā, lai klātienē pārrunātu Digitālo pakalpojumu tiesību aktu kopumu un citus digitālās jomas tiesību aktus, kas tiek gatavoti, kā arī, lai uzklausītu Amerikas uzņēmumu, jaunuzņēmumu, akadēmisko aprindu un valdības amatpersonu viedokli.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!