Miljonu zaudējumi


Lielie ES projekti: vislielākais risks Latvijai zaudēt naudu ir Krievu salā un Inčukalnā
Foto: LETA

Nesasniedzot EK apstiprinātos projekta mērķus, pastāv iespēja zaudēt daļu vai visu projektiem piešķirto ES finansējumu. Tas nozīmē, ka, nesasniedzot mērķi Krievu salas projektā, iespējams zaudēt pat visu EK piešķirto finansējumu 77,19 miljonu eiro apmērā, bet Inčukalna projektā galvenais risks ir zaudēt ES finansējumu 11,2 miljonu eiro apmērā -  projektā radušos sadārdzinājumu. "Par to ir jāgatavo EK lēmuma grozījumi un jāpārliecina EK, ka neparedzētie apstākļi, kas konstatēti projektā, nebija paredzami projekta apstiprināšanas brīdī, un to novēršanai nepieciešams izstrādāt jaunu tehnisko specifikāciju," uzsver FM.

Saistībā ar projektos identificētajiem riskiem ministrija ir informējusi EK, pēc kuras ieteikuma projektiem tika piesaistīti JASPERS jeb "Kopējā palīdzība projektu sagatavošanai Eiropas reģionos", kas ir EK, Eiropas Investīciju bankas un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas izveidots starptautisku ekspertu birojs, kas palīdz sagatavot lielo projektu dokumentāciju un atrisināt kādas saistītās problēmas.

Par Krievu salas projektu pašlaik panākta vienošanās, ka tas pēc projekta oficiālā beigu termiņa tiks klasificēts kā nefunkcionējošs jeb projekts būs pilnībā pabeigts, mērķi sasniegti un projekta rezultāts ir izmantojams pēc ES izdevumu attiecināmības termiņa pēdējās dienas, kas ir 2015.gada 31.decembris.

"Šāda iespēja ir paredzēta ES vadlīnijās, un paredzams, ka projekts kļūs funkcionējošs līdz 2019.gadam, kad paredzēts pabeigt stividoru pārvākšanos uz Krievu salu," skaidro FM.

SM piebilst, ka līdz šim projekta īstenošanas vietās ir veiktas vairākas pārbaudes, kurās būtiskas atkāpes no projektā plānotām darbībām nav konstatētas. Savukārt, lai nodrošinātu projekta īstenošanas atbilstību ar SM noslēgtajai vienošanās un EK lēmumiem, Rīgas Brīvostas pārvalde ir izstrādājusi risku vadības rīcības plānu, kura ieviešanai ik mēnesi seko līdzi kā SM, tā arī FM kā ES fondu vadošā iestāde.

Tags

Eiropas Savienība Finanšu ministrija Krievu sala Lasāmgabali

Comment Form