Pētījums: vienā dzīvoklī satilpina pat vairāk nekā 400 uzņēmumu
Foto: Shutterstock

Cik uzņēmumus var satilpināt vienā dzīvoklī? Izrādās, pat vairāk nekā 400. To atklāj "Lursoft" veiktais pētījums, kurā analizētas adreses, kurās reģistrēts visvairāk uzņēmumu.

Kopumā top 100 populārākajās adresēs reģistrēti 6,5 tūkstoši uzņēmumu, savukārt vispopulārākajā adresē – Vīlandes ielā 12-3, Rīgā – pat 435 uzņēmumi.

Vienā dzīvoklī 435 itāļiem piederoši uzņēmumi

It visu šajā adresē reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālā ieguldījumus veikuši pārstāvji no Itālijas. Kopskaitā šajā adresē reģistrēto uzņēmumu dalībnieku vidū atrodamas 292 fiziskas personas no Itālijas. Alesandro Siniskalči (Alessandro Siniscalchi) kā dalībnieks reģistrēts pat 34 šajā adresē reģistrētajiem uzņēmumiem, savukārt Pjērs Pododže (Pier Felice Poddogje) – 30.

Lielākā daļa no Vīlandes ielā 12-3 reģistrētajiem 435 uzņēmumiem reģistrēti pirms 4-5 gadiem (70,80%), un pēdējos trīs gados tiem nav piepulcējies neviens jauns uzņēmums. Tiesa, lai arī tie dibināti jau pirms vairākiem gadiem, tikai divi no adresē reģistrētajiem uzņēmumiem – SIA "Company Service Solutions" un SIA "Gemini Group" – iesnieguši pārskatus par saimniecisko darbību 2018. gadā. Abu uzņēmumu apgrozījums aizpagājušajā gadā bijis nulle eiro, un tie abi strādājuši ar zaudējumiem. "Company Service Solutions" gadījumā tie bijuši 15,09 tūkstoši eiro, savukārt "Gemini Group" – 225 eiro.

Ar ko nodarbojas šie itāļiem piederošie uzņēmumi, kas cieši saspiedušies vienā dzīvoklī Vīlandes ielā 12? 82,76% gadījumu tie snieguši informāciju, ka sniedz neklasificētus individuālos pakalpojumus. Izpētot, kas ietilpst šajā nozarē, "Lursoft" secinājis, ka šī NACE apakšnozare ietver tetovēšanas salonus, eskorta un iepazīšanās dienestu pakalpojumus, tāpat arī dažādus ar monētām darbināmus pašapkalpošanās automātus, piemēram, fotokabīnes, arī astrologu darbību u.tml.

Ar laiku, visticamāk, Vīlandes ielā 12-3 reģistrēto uzņēmumu skaits saruks, jo 92 no šajā adresē reģistrētajiem 435 uzņēmumiem ir izbeigta darbība, savukārt vēl 72 ir apturēta saimnieciskā darbība, bet 16. martā vēl vairākiem šajā adresē reģistrētiem uzņēmumiem, balstoties uz Uzņēmumu reģistra lēmumu, izbeigta darbība, līdz ar to atceltas arī amatpersonas.

Apskatītā adrese – Vīlandes iela 12-3 – nebūt nav vienīgā, kurā reģistrēts liels skaits uzņēmumu. Pēc Lursoft rīcībā esošajiem datiem, Latvijā ir kopskaitā deviņas adreses, kurās juridisko adresi reģistrējuši 100 vai vairāk uzņēmumu. Tās visas – Rīgā.

Atšķirībā no Rīgas Klusajā centrā esošās Vīlandes ielas 12-3, pārējās adreses, kurās arī reģistrēts vairāk nekā 100 uzņēmumu, neatrodas galvaspilsētas centrā. Tā, piemēram, Baltā ielā 1B ir reģistrēti 186 uzņēmumi, un to īpašnieks teju katram uzņēmumam ir cits, piedevām, ārvalstu ieguldījumi atrodami gandrīz trešdaļai – 30,65% no visiem uzņēmumiem. Jāteic, ka starp Baltā ielā 1B reģistrētiem uzņēmumiem ir arī augstāka gada pārskatu iesniegšanas disciplīna – tos iesnieguši 56,5% no visiem uzņēmumiem, savukārt apzinīgākie starp top 100 adresēm ir Pulkveža Brieža ielā 28A reģistrētie uzņēmumi. Šajā biroja ēkā no 45 reģistrētajiem uzņēmumiem gada pārskatus par 2018. gadu iesnieguši visi bez izņēmuma. Apzinīgie ir AS "New Hanza Capital" un KS "Pillar Holding Company" piederošās kapitālsabiedrības.

Starp apzinīgajiem jāizceļ arī Ķelnes ielā 1 reģistrētos uzņēmumus, kur no 51 adresē reģistrētā uzņēmuma pārskatus par 2018. gadu iesnieguši 49 uzņēmumi, savukārt pārējie divi reģistrēti pēdējo divu gadu laikā, līdz ar to pārskats par 2018.gadu tiem nav bijis jāiesniedz.

Analizējot datus par top 100 populārākajām adresēm, redzams, ka augstākā disciplīna gada pārskatu iesniegšanā ir uzņēmumiem, kuru juridiskā adrese reģistrēta kādā no biroju ēkām nevis daudzdzīvokļu namu dzīvokļiem. Šie uzņēmumi ne tikai disciplinētāk iesniedz gada pārskatus, bet arī retāk nonākuši starp firmām, kuru saimnieciskā darbība apturēta vai arī reģistrēti citi apgrūtinājumi.

Itāļi nesmādē arī Pļavniekus

Jāteic, ka liels skaits itāļiem piederošu uzņēmumu reģistrēti ne tikai Rīgas Klusajā centrā, bet arī samērā necilā daudzdzīvokļu mājā galvaspilsētas mikrorajonā – Ulbrokas ielā 1-38. "Lursoft" pieejamā informācija rāda, ka šajā 62,7m2 nelielajā dzīvoklī satilpuši 46 uzņēmumi. Pilnīgi visu šajā adresē reģistrēto kapitālsabiedrību dalībnieki ir fiziskas personas no Itālijas, un tikai vienā gadījumā persona vienlaikus ir dalībnieks divos uzņēmumos.

Teju visas šajā adresē reģistrētās firmas norādījušas, ka nodarbojas ar tirgus un sabiedriskās domas izpēti. Ar atsevišķiem izņēmumiem tie visi reģistrēti 2013. un 2014. gadā un pēdējo pārskatu iesnieguši vien par 2017. gadu, norādot, ka to apgrozījums šajā pārskata gadā bijis nulle eiro. No visiem Ulbrokas ielā 1-38 reģistrētajiem uzņēmumiem nodokļu parāds reģistrēts pusei, tiesa, parāda apmērs visiem ir identisks – 210 eiro –, un saimnieciskā darbība apturēta vien diviem uzņēmumiem, bet vienam, SIA "Aurora Project", gadu pēc reģistrācijas 2012. gadā uzsākts likvidācijas process, kas turpinās vēl aizvien.

Jāsaka, ka šobrīd Latvijā reģistrētas kopskaitā četras adreses, kurās reģistrēti vismaz 10 uzņēmumi, kas pilnībā pieder fiziskām personām no Itālijas. Bez jau pieminētās Vīlandes ielas 12-3 un Ulbrokas ielas 1-38, itāļi iecienījuši arī Balto ielu 1B, kurā reģistrēti 16 itāļiem piederoši uzņēmumi, kā arī Maskavas ielu 291 k-2-43, kurā patlaban mājvietu raduši 12 dienvidu zemes uzņēmējiem piederoši uzņēmumi.

Gan Vīlandes ielā 12-3, gan arī Ulbrokas ielā 1-38 reģistrētos uzņēmumus saista ne tikai fakts, ka abos gadījumos it visu uzņēmumu īpašnieki ir fiziskas personas no Itālijas, bet arī šo uzņēmumu gada pārskatu sagatavotāji. "Lursoft" atlasītie dati apliecina, ka 43,68% no visiem Vīlandes ielas 12-3 un 71,74% no visiem Ulbrokas ielā 1-38 reģistrēto uzņēmumu iesniegtajiem gada pārskatiem sagatavojusi Līga Dzērve. Daļu no abās adresēs reģistrēto uzņēmumu gada pārskatiem sagatavojuši arī Juris Ansons un Karīna Ansone.

"Lursoft" izpētījis, ka savi uzņēmumi pieder arī iepriekšminētajiem gada pārskatu sagatavotājiem. Piemēram, Karīna Ansone ir divu grāmatvedības ārpakalpojumu sniegšanas uzņēmumu īpašniece un vadītāja vienlaikus. 2012. gadā dibinātajam SIA "BFDS Prim" šobrīd reģistrēts jau 14,09 tūkstošu eiro liels nodokļu parāds, bet 2013. gadā dibinātajam SIA "BFDS Pro" – 2,19 tūkstošu eiro nodokļu parāds. Šo abu uzņēmumu kopējais apgrozījums 2018. gadā bija 66,38 tūkstoši eiro, bet peļņa – nepilns tūkstotis eiro. Abiem uzņēmumiem VID piemērojis liegumu komercķīlu reģistrācijai, pārreģistrācijai, pārjaunošanai un grozīšanai.

Nodokļu parāds – katram piektajam

"Lursoft" analizējis arī datus par top 100 adresēs reģistrēto uzņēmumu nodokļu parādiem. Nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro, reģistrēts 21% no top 100 populārākajās adresēs reģistrētajiem 6583 uzņēmumiem.

Izrādās, vislielākais parādnieku īpatsvars meklējams Virbu ielā 2, Rīgā, kur no šajā adresē reģistrētajiem 84 uzņēmumiem nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro, uz šā gada februāri bija reģistrēts 57,14%. Pēc VID sniegtās informācijas, šo uzņēmumu kopējais nodokļu parāds ir 683,69 tūkstoši eiro.

Nekustamo īpašumu starpniecības kompānijas "RBA Realty" atrodamā informācija rāda, ka Virbu ielā 2 pieejamas biroju telpas nomai platībā no 16 līdz pat 325 m2, un to ikmēneša nomas maksas ir 2 EUR/m2.

Nomai pieejamās telpas gan kosmētisko remontu pēdējo gadu laikā nav redzējušas, taču tas, kā liecina "Lursoft" apkopotā statistika, nebūt nav atturējis šos vairāk nekā 80 uzņēmumus reģistrēt savu darbību tieši Virbu ielā 2. Šeit reģistrēts liels skaits dažādu tirdzniecības uzņēmumu, firmas, kuru ikdiena saistīta ar bāru darbību, un pat kāds uzņēmums, kas nodarbojas ar aprūpes centru pakalpojumiem. Tas ir SIA "Health Technologies", kas līdz 2010. gada vidum bija zināms ar nosaukumu SIA "Santeks Holding" un savulaik nodarbojies ar interneta pakalpojumu sniegšanu.

Internetā pieejamā informācija par "Health Technologies" darbību ir ļoti skopa, savukārt "Lursoft" izziņa liecina, ka uzņēmumam pagājušā gada septembrī apturēta saimnieciskā darbība, savukārt pirms mēneša Uzņēmumu reģistrs "Health Technologies" darbību izbeidzis. Uzņēmumam uzkrāts 48,80 tūkstošu eiro liels nodokļu parāds, un tam jau kopš 2018. gada februāra nav aktuālu amatpersonu, savukārt "Health Technologies" īpašniekiem Raimondam Lauceniekam pērn pasludināta maksātnespēja.

Juridiskā adrese – sākot no 240 eiro gadā

"Lursoft" izpētījis, ka sludinājumu portālā "ss.com" atrodami vairāki sludinājumi, kuros piedāvāts iznomāt juridisko adresi. Atkarībā no Rīgas mikrorajona, kurā tā atrodas, mainās arī pakalpojuma cena. Piemēram, lai reģistrētu juridisko adresi Latgales priekšpilsētā, Avotu ielā, gadā būs jāšķiras no 240 eiro, savukārt Klusajā centrā, Strēlnieku ielā – no 300 eiro gadā. Tiesa, ir uzņēmumi, kuri par šādu pašu cenu piedāvā arī beztermiņa juridiskās adreses nomu.

Adrešu klāsts neaprobežojas tikai ar Rīgu, tiek piedāvāts savu uzņēmumu reģistrēt arī Ogrē, Jūrmalā.

Zinot, ka uzņēmumiem ir ļoti svarīgi būt pieejamiem savā juridiskajā adresē, firmu iznomātāji nodrošina arī vairākas iespējas korespondences saņemšanai. Piemēram, e-pastā, "WhatsApp", kā arī vēstulēm var braukt pakaļ pats, ja nevēlas, lai adreses iznomātājs tās atvērtu un fotografētu vai skenētu nosūtīšanai elektroniski.

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit.

Comment Form