PTAC decembrī sāks ģeobloķēšanas aizlieguma uzraudzību
Foto: Shutterstock

No šā gada 3. decembra Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) sāks uzraudzīt ģeobloķēšanas aizlieguma ieviešanu, pirmdien lēma Ministru kabinets (MK).

Par ģeogrāfisko bloķēšanu sauc diskriminējošu praksi, kad vienas Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts tirgotāji liedz piekļuvi savām mājaslapām, mobilajām lietotnēm vai citām tiešsaistes saskarnēm citu ES dalībvalstu klientiem, kuri vēlas veikt pirkumus internetā.

Tāpat arī ģeogrāfiskā bloķēšana ietver klientu pāradresāciju bez klienta piekrišanas uz citu mājaslapas versiju, kas ir mērķēta uz noteiktas valsts tirgu, pamatojot savu rīcību ar klienta valstspiederību, dzīvesvietu vai uzņēmējdarbības vietas veikšanu. Ģeogrāfiskā bloķēšana attiecas arī uz praksi, kad citas dalībvalsts patērētājam tiek liegts pabeigt pirkumu vai tiek lūgts apmaksāt pirkumu ar citas dalībvalsts maksājumu karti.

Šī gada 3. decembrī stāsies spēkā ES Regula (ES) 2018/302, ar ko novērš nepamatotu ģeogrāfisko bloķēšanu un citus diskriminācijas veidus iekšējā tirgū klientu valstspiederības, dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības veikšanas vietas dēļ.

Regulas mērķis ir novērst nepamatotu ģeogrāfisko bloķēšanu un citus diskriminācijas veidus, kuru pamatā ir tiešā vai netiešā klientu diskriminācija pēc trim pazīmēm: valstspiederība, dzīvesvieta, uzņēmējdarbības veikšanas vieta.

Saskaroties ar nepamatotu ģeogrāfisko bloķēšanu, Latvijas patērētājam ir tiesības vērsties pēc palīdzības PTAC. Turklāt regula aizsargā ne vien patērētājus, kuri ir fiziskās personas, bet arī uzņēmējus, kas iegādājas preces un pakalpojumus gala patēriņam. PTAC arī sniegs konsultācijas ģeogrāfiskās bloķēšanas jautājumos, kā arī par iespējām, ko Latvijas patērētājiem un uzņēmumiem pavērs ģeogrāfiskās bloķēšanas regula.

Ja PTAC konstatēs patērētāju tiesību pārkāpumu, kas skars patērētāju grupas intereses – patērētāju kolektīvās intereses –, un tas varēs radīt zaudējumus vai kaitējumu patērētājiem, arī atsevišķam patērētājam, PTAC, izvērtējis pārkāpuma raksturu un būtību, kā arī citus aspektus, būs tiesīgs ierosināt, lai ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs rakstveidā apņemas noteiktā termiņā novērst izdarīto pārkāpumu. Tāpat PTAC būs tiesīgs uzdot ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam izbeigt pārkāpumu un veikt noteiktas darbības tā ietekmes novēršanai, nosakot termiņu šo darbību izpildei. PTAC arī būs tiesīgs ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja rakstveida apņemšanos ievietot PTAC mājaslapā vai pieņemto lēmumu daļēji vai pilnībā ievietot savā mājaslapā un publicēt laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Ar publicēšanu saistītos izdevumus sedz ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs. Kā informēja Ekonomikas ministrija (EM), PTAC varēs veikt arī vairākas no iepriekšminētajām darbībām.

Ģeogrāfiskās bloķēšanas aizliegums ļaus patērētājiem un uzņēmumiem, atrodoties Latvijā, noskaidrot preču sortimentu un cenas, kas tiek piedāvātas citu valstu patērētājiem, kā arī iegādāties preces no citām mājaslapu versijām. Ja Latvijas patērētājs vai uzņēmums izpilda visus tirgotāja noteiktos vispārīgos nosacījumus, tirgotājiem citās ES dalībvalstīs vairs nebūs iespējas atteikt darījumu Latvijas patērētājiem vai uzņēmējiem, balstoties tikai uz viņu valstspiederību, dzīvesvietu vai uzņēmējdarbības veikšanas vietu.

Diskriminācija tiek novērsta arī attiecībā uz preces vai pakalpojuma iegādes darījuma apmaksas iespējām. Ja tirgotājs pieņem citas ES dalībvalsts noteiktu maksājumu veidu vai noteiktu kredītkartes vai debetkartes zīmolu, tad tirgotājam nav tiesību atteikt maksājumu tikai tādēļ, ka tas ir veikts no Latvijas, vai arī izmantojot Latvijā izdotu karti.

Taču jāņem vērā, ka regula neuzliek par pienākumu tirgotājam veikt piegādi visā ES teritorijā, tādēļ patērētājiem un uzņēmumiem, veicot pirkumus internetā, vienmēr rūpīgi jāiepazīstas ar tirgotāja vispārīgajiem piekļuves un piegādes nosacījumiem, atgādina EM.

Tags

Eiropas Savienība Ekonomikas ministrija Ministru kabinets Patērētāju tiesību aizsardzības centrs PTAC

Comment Form