Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) ir vienīgā no Latvijas augstskolām, kas iekļuvusi starp labākajām 40 augstskolām starptautiskā reitinga "World's Universities with Real Impact" (WURI) sadaļā, kur tiek vērtēta augstskolu kapacitāte uzņēmējspēju veicināšanā un uzņēmējdarbības vides attīstībā.

RTU ierindojusies 36. vietā, un tas ir labākais rezultāts ne tikai Latvijā, bet arī Baltijā, jo vēl šajā kategorijā pirmajā piecdesmitniekā izdevies iekļūt Vītauta Dižā Universitātei un Tartu Universitātei, taču tās ierindojušās aiz RTU, attiecīgi iegūstot 41. un 42. vietu.

Reitinga kategorijā "Uzņēmējdarbības gars" īpaši novērtētas RTU studentiem sniegtās iespējas darboties Studentu inovāciju grantu programmā, trenējot inovatīvo domāšanu, jaunrades prasmes un radot jaunus produktus, tā jau studiju laikā attīstot savas uzņēmējdarbības spējas. Šī programma tika atklāta 2019. gadā, izmantojot pašas universitātes un Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējumu, kas ļauj studentiem saņemt stipendijas par piedalīšanos jaunradi veicinošajās aktivitātēs. Trīs gadu laikā plānots biznesa ideju attīstībā ieguldīt ap 400 tūkstošiem eiro, bet stipendijās – 1,2 miljonus eiro.

Programmā tiek īstenotas septiņas aktivitātes visu studiju līmeņu studentiem, gan sadarbojoties ar uzņēmumiem, gan citām augstskolām. Piemēram, RTU īsteno Latvijā vēl nebijušu uzņēmējdarbības un zinātnes sadarbības iniciatīvu "Industriālais doktors", lai attīstītu pētniecības un uzņēmējdarbības ciešāku sadarbību un sekmētu inovāciju radīšanu. Pirmais RTU industrijas sadarbības partneris ir LMT.

Savukārt sadarbībā ar Latvijas Universitāti RTU īsteno programmu "Demola Latvia", kurā studenti piedāvā inovatīvus risinājumu konceptus biznesa definētām problēmsituācijām. Tāpat tiek īstenotas pirmsinkubācijas un inkubācijas programmas studentu ideju, to skaitā zinātņietilpīgu ideju komercializācijai.

RTU ir radīta inovāciju radīšanai veicinoša vide, jo RTU darbojas Dizaina fabrika, kas, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, sniedz gan tehnisko atbalstu prototipu radīšanā, gan arī nodrošina iespēju papildināt zināšanas uzņēmējspēju attīstīšanai.

WURI ir jauna starptautiska universitāšu reitingu sistēma, kas izveidota, lai novērtētu universitāšu ieguldījumu sabiedrības attīstībā, fokusējoties uz universitāšu sasniegumiem radošuma un inovāciju veicināšanā. Šo reitingu sistēmu nodibinājusi Hanzas savienības universitāšu līga ("Hanseatic League of Universities"), kurā apvienojušās augstskolas, kas koncentrējas uz inovācijām studijās un zinātnē.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !