Kas ir Skats.lv

Skats.lv ir Latvijas interneta portāls, kas, sekojot pasaulē aktuālajām tendencēm interneta mediju nozarē, piedāvā mūsdienīgu veidu, kā iegūt informāciju - īsi, izsmeļoši un vizuāli spēcīgi.

Mēs portāla apmeklētājam garantējam tiešām interesantus, saistošus vēstījumus par svarīgo Latvijā un pasaulē, mūsdienās un vēsturē, skaisto un neglīto, nopietno un izklaidējošo. Vēstījumu būs mazāk nekā tradicionālos ziņu portālos, tāpēc arī šeit nebūs liekas mazsvarīgas informācijas.

Atšķirībā no tradicionālajiem medijiem Skats.lv forma būs lakoniska. Daudzu desmitu bilžu vietā tikai dažas, bet pašas skaistākās. Garu aprakstu vietā īsi, bet informatīvi piesātināti un lasītājam vērtīgu informāciju sniedzoši.

Skats.lv uzskata, ka mūsu lasītājs ir gudrs, zinātkārs, ar labu humora sajūtu, moderns. Mūsu lasītājs māk tērēt savu dārgo laiku jaunas informācijas uzzināšanai - un tieši tāpēc, lai gan uzzinātu tiešām ko vērtīgu, gan izdarītu to ātri, tiek piedāvāts tāds informācijas pasniegšanas veids, kādu to redzat portālā Skats.lv

Skats.lv piedzimis 2014.gada 19.maijā.