Foto: Krists Luhaers

Katru gadu Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) saņem vairākus tūkstošus dāvinājuma vienību, kas papildina ar vērtīgiem jaunieguvumiem gan grāmatu un periodikas kolekcijas, gan dažādos speciālos krājumus. 2023. gadā dāvinājumu daudzveidības spektrs bijis plašs – sākot no Ukrainas pirmās lēdijas Olenas Zelenskas iniciētā starptautiskā grāmatu projekta un Ukrainas grāmatu plaukta līdz pat dzērienu un sērkociņu kastīšu etiķešu kolekcijai.

Pateicoties 2022. gada rudenī Ukrainas pirmās lēdijas Olenas Zelenskas (Олена Зеленська) iniciētā, starptautiskā grāmatu dāvinājuma projekta "Украïнська книжкова поличка" ietvaros saņemtajam dāvinājumam, 2023. gada sākumā LNB Uzziņu un informācijas centrā tika izveidots Ukrainas grāmatu plaukts.

LNB saka paldies Ukrainas vēstniecībai Latvijā, Ukrainas Valsts labdarības fonda bibliotēkai, kā arī individuāliem dāvinātājiem Veronikai Čekaļukai, Izolinai Frankivai, Oļegam Krištālam, Vitalijam Rozhdaievam, Valērijai Subotinai, Romānam Turijam par iespēju šo īpašo kolekciju papildināt.

2023. gada novembra beigās LNB savas vizītes laikā Latvijā viesojās Baltkrievijas opozīcijas līdere Svjatlana Cihanouska. Viņa dāvinājumā pasniedza grāmatas, no kurām daļa to oficiālajai varai nepieņemamā satura vai autoru dēļ ir izdotas Varšavā, Prāgā vai citur Eiropā. Tāpat grāmatas baltkrievu valodā LNB dāvinājuši Ksenija Ceraškova un Maksims Koroļovs.

Pērn LNB krājumā nonākušas arī vērtīgas un unikālas liecības par latviešu kultūras un sabiedrisko dzīvi ārpus Latvijas. 2023. gadā grāmatas un citus vēsturiskus izdevumus LNB dāvinājuši Latviešu kultūras biedrība "Tilts" (ASV), Amerikas Latviešu apvienība, Anita Batarags un Maira Bundža (ASV), Sarma Muižniece-Liepiņa (ASV), Jurim Bļodniekam (ASV), Čikāgas Latviešu biedrībai un Dacei Ķezbers (ASV), "Daugavas Vanagu" fonda Latviešu dokumentācijas centrs "Straumēni" un Inese Auziņa-Smita (Lielbritānija), Kanādas Latviešu Centrs Toronto un Aija Zihmanis.

Šogad LNB krājumu ir papildinājuši arī Oregonas Latviešu centra bibliotēkas, Kolorādo Latviešu centra Denverā, Ivetas Gravas (ASV), Ilzes un Jura Raudsepu (ASV), Jura Rozīša (Zviedrija), Maijas Strēlnieks (ASV), Ivara Zuševica (ASV), Andras Bendrups (Austrālija) dāvinātie materiāli. Īpaši jāpiemin Smoļenskas apgabala sabiedriskās organizācijas "Latviešu kopiena "Saknes"" dāvinātais izdevums par latviešiem Smoļenskā.

2023. gadā LNB ir saņēmusi dāvinājumā divas lielākas kolekcijas. Sandra Kalniete, politiķe, Eiropas Parlamenta deputāte, diplomāte un rakstniece, LNB ir uzdāvinājusi kolekciju, kas saistīta ar viņas vīru, arhitektu Ansi Reinhardu (1941–2023) – to veido personīgā arhīva materiāli, vēsturiskas fotogrāfijas, skices, ar Anša Reinharda ģimeni un sabiedrisko darbību saistīti materiāli, viņa veidotās materiālu kopas par Latvijas vēsturi u. c. Kolekcijas materiālu klāsts ir plašs un daudzveidīgs, tās apstrādei būs nepieciešams ilgāks laiks, norāda LNB pārstāvji.

Otra privātā kolekcija ir Brigitas Eihmanes dāvinājums. Viņa ir nodevusi sava vīra, bijušā vēstnieka un diplomāta Jāņa Eihmaņa (1942–2022) daudzu gadu garumā ar lielu mērķtiecību un izpratni veidoto personīgo, profesionālo bibliotēku – vairāk nekā 600 grāmatas, pārsvarā angļu valodā, par vēsturi, politiku, filozofiju, ekonomiku, sociālajām zinātnēm, kas ir vērtīgs papildinājums jau esošajam LNB krājumam minētajās nozarēs.

2023. gads nav bijis izņēmums ar apjomīgu dāvināto materiālu klāstu LNB speciālajos krājumos. Šogad saņemtie dāvinājumi:

Alekseja Apīņa Reto grāmatu un rokrakstu lasītavas krājumā:

rokraksti (25 lapas) – sarakste, vēstules, – no Laimas un Gunta Bērziņiem, kas papildina jau iepriekš dāvinātāju nodotos materiālus;

19 heraldiska satura fotogrāfijas; dāvinātājs: Vilnis Drone;

vairāki reliģiska satura seniespiedumi, kas izdoti Latvijā latviešu valodā; dāvinātājs: Brigita Ellere;

reliģiska satura 18. gadsimta pirmās puses seniespiedums; dāvinātājs: Jānis Grundbergs;

reliģiska satura 17. gadsimta seniespiedums latviešu valodā; dāvinātājs: Ruta Konstante;

reliģiska satura 19. gadsimta seniespiedums latviešu valodā; dāvinātājs: Līvija Putāne;

gada civiltiesību krājums vācu valodā ar Jelgavas advokāta Jūliusa Šimaņa (1845–1911) bagātīgām piezīmēm, eksemplārs no advokāta privātbibliotēkas; dāvinātājs: Gabriels Superfins (Vācija);.

Jan Paul Hinrichs (Nīderlande) veidota antoloģija, mūsdienu izdevums – saturā dāvinātāja seši latviešu valodas dzejoļu tulkojumi nīderlandiešu valodā: maztirāžas, bibliofils izdevums;

grāmata ar Sv. Pētera bazilikas (Vatikāna) projektiem un skicēm – grezns lielformāta maztirāžas, bibliofils izdevums; dāvinātājs: Vatikāna Apustuliskā bibliotēka.

Karšu lasītavas krājumā:

ievērojamā latviešu kartogrāfa un grāmatizdevēja Pētera Mantnieka (1895–1979) pēc II Pasaules kara trimdā, Briselē izdotās kartes un atlanti, materiāli no ģimenes arhīva; dāvinātājs: George Jacobson (Kanāda), Pētera Mantnieka mazdēls;

slavenā flāmu kartogrāfa Gerharda Merkatora Livonijas karte no atlanta franču valodā, ko 1609. gadā Amsterdamā izdevis kartogrāfs Judoks Hondijs, šāda izdevuma LNB krājumā vēl nebija; dāvinātājs: Sandra Kalniete;

vairāk nekā 70 dažādas mūsdienu Latvijas tūrisma kartes; dāvinātājs: Mareks Kilups;

80 mūsdienu Latvijas topogrāfisko karšu lapas mērogā 1:10 000; dāvinātājs: Aivars Markots.

Sīkiespiedarbu lasītavas krājumā:

vairāk nekā 40 dažādu dzērienu un sērkociņu kastīšu etiķetes; dāvinātājs: Vilnis Drone;

Rīgas Ebreju kopienas centra rīkoto pasākumu afišas, reklāmas, sludinājumi, 144 vienības, kas dod plašu ieskatu kopienas aktivitātēs un kultūras dzīvē; dāvinātājs: Rīgas Ebreju kopienas centrs.

Alfrēda Kalniņa Mūzikas lasītavas krājumā:

nošizdevumi, saistīti ar Austrālijas Kultūras dienām, 48 vienības; dāvinātājs: Andra Bendrups;

baltvāciešu komponista nošu rokraksti; dāvinātājs: Helmuts Šeunhens (Vācija);

Leona Amoliņa darbi – nošizdevumi, 21 vienība; autora dāvinājums;

notis, t. sk. Ilzes Arnes manuskripts, grāmatas par mūziku; dāvinātājs: Lolita Fūrmane;

komponista Jāņa Līcīša (1913–1978) manuskripti, piecas vienības; dāvinātājs: Rūta Līcīte;

komponista Jāņa Kaijaka (1931–2021) rokraksti, materiāli no nošu personīgās bibliotēkas, vairāk nekā 400 vienību; dāvinātājs: komponista meita;

latviešu un ārzemju orķestra mūzikas materiāli, 106 vienības; dāvinātājs: Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris;

Romualda Jermaka darbi (nošizdevumi), vairāk nekā 300 vienības; autora dāvinājums;

nošizdevumi, garīgā mūzika, 27 vienības; dāvinātājs: Dagnija Krugale;

ārzemju komponistu pūšaminstrumentu skaņdarbi, vairāk nekā 80 vienības; dāvinātājs: Mārcis Kūlis;

Alvila Altmaņa darbi (nošizdevumi), trīs vienības; autora dāvinājums;

Jura Ķeniņa darbi (nošizdevumi), četras vienības; autora dāvinājums.

Audiovizuālās lasītavas krājumā:

videokasetes, vairāk nekā 40 vienības: Melburnas Latviešu biedrības jauktā kora "Rota" koncerti un saviesīgi pasākumi, Austrālijas latviešu Kultūras dienu ieraksti (1983–2010); dāvinātājs: Andra Bendrups;

izcilu klasisko operu uzvedumu un koncertu ieraksti (Vāgners, Pučīni, Verdi, Doniceti u. c.), džeza klasika, filmas par mūziku, DVD, 50 vienības: dāvinātājs: Rūta Muižniece;

ārzemju klasiskās mūzikas ieraksti, CD, 121 vienība – simfoniskā mūzika, kamermūzika, instrumentālā un vokālā mūzika; dāvinātājs: Daiga Bondare;

latviešu 20. gadsimta 90. gadu un 2000. gadu sākuma populārās mūzikas ieraksti, CD, audiokasetes, 81 vienība; dāvinātājs: Kintija Antiņa;

ārzemju klasiskās mūzikas ieraksti no dažādām izdošanas valstīm (Čehija, Austrija, Vācija, ASV, Norvēģija, Dānija, Zviedrija), skaņuplates, 380 vienības; dāvinātājs: Dace un Liene Dindones (ASV);

Arī 2023. gadā Audiovizuālās lasītavas krājumā ir turpināts darbs ar agrāk saņemtu, lielāku dāvinājuma kolekciju apstrādi:

galvenokārt Vācijā izdotās 20. gadsimta 70.–80. gadu skaņuplates, pamatā ar akadēmiskās mūzikas žanru ierakstiem, 172 skaņuplates; no Astrīdes Ivaskas personīgās kolekcijas;

latviešu kultūras un sabiedrisko pasākumu ieraksti audiokasetēs no Jāņa Bļodnieka personīgā arhīva, 54 vienības: koncertu un pasākumu ieraksti (ērģelnieces K. un I. Gutbergas, Latviešu biedrības jauktā kora "Rota"), Austrālijas Radio latviešu programmu ieraksti, Ņujorkas draudzes, Pasaules Brīvo latviešu apvienības valdes, Amerikas Latviešu apvienības (ALA) un ALA Latviešu institūta sēžu ieraksti laika periodā no 1972. gada līdz 1998. gadam; dāvinātājs: Juris Bļodnieks (ASV).

Konrāda Ubāna Mākslas lasītavas krājumā:

trimdas latviešu grafikas kolekcija – estampi, zīmējumi, akvareļi, ap 150 vienību (Margaritas Biezaites, Gvido Augusta, Kārļa Saukas, Vijas Spoģes-Erdmanes, Ludmilas Meilertes u. c. darbi); dāvinātājs: Laima Asja Bērziņa;

trimdā izdotas atklātnes un atklātņu komplekti, 25 vienības; dāvinātājs: Inese Auziņa-Smita.

Arī 2023. gadā LNB ir saņēmusi dāvinājumus no ārvalstu vēstniecībām Latvijā un ārvalstu organizācijām: Eiropas Savienības Tiesas, Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības, Gētes institūta Rīgā, Polijas vēstniecības Latvijā, "Fridtjof Nansen Institute Foundation of Armenia" (Armēnija), Lietuvas Martina Mažvida Nacionālās bibliotēkas, "Instytut Pamieci narodowej" (Polija), "Vereinigte Kurlandische Stiftungen" (Vācija), "Baltische Vereniging" un Jana Prigodas (Nīderlande), "Chogyam Trungpa Rinpoche Library Project" (ASV).

Vairāk nekā 200 vērtīgu grāmatu par Japānas, Ķīnas un Taivānas kultūru un sabiedrību ir saņēmusi LNB Baltijas Austrumāzijas pētniecības centra (AsiaRes) bibliotēkas lasītava. Tās LNB dāvinājuši "Nippon Foundation/Read Japan Project", "Window of Shanghai", "Taiwan Resource Centre for Chinese Studies", "Korea Foundation".

Tāpat LNB saņēmusi vairāku Latvijas valsts institūciju, sabiedrisko organizāciju un izdevēju, kā privātpersonu dāvinājumus. Tāpat daudzi LNB ārvalstu viesi un arī Latvijas iedzīvotāji turpinājuši papildināt Tautas grāmatu plauktu tautasgramatuplaukts.lv, dāvinot savu īpašo grāmatu.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!