Foto: LETA

“Labdien! Ko darīt, ja pašvaldība nespēj nodrošināt bērnu nokļūšanu mācību iestādē? Kompensācijas pašvaldībā neesot paredzētas. Pēc vairākas reizes iesniegtiem iesniegumiem (sešus mēnešus) nekādas rīcības nav bijis,” pēc padoma “Latvijas Vēstneša” (LV) portāla “E-konsultāciju” sadaļā vaicā Gatis.

Atbild Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks Aino Salmiņš, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Pašvaldību departamenta direktors Viesturs Razumovskis un portāla pārstāvis Sarmis Mikuda: “Saskaņā ar Pašvaldību likuma 4. pantu pašvaldības autonomajās funkcijās ietilpst pienākums gādāt par iedzīvotāju izglītību, tostarp nodrošināt iespēju iegūt obligāto izglītību un gādāt par pirmsskolas izglītības, vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības un pieaugušo izglītības pieejamību, kā arī organizēt sabiedrisko transportu. Savukārt Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 14. punkts noteic, ka pašvaldība nodrošina transportu izglītojamo nokļūšanai izglītības iestādē un atpakaļ dzīvesvietā, ja nav iespējams izmantot sabiedrisko transportu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) informē, ka izglītojamo kategorijas, kā arī gadījumus, kad izglītojamajiem ir tiesības saņemt kompensāciju normatīvajos aktos noteiktajā apmērā par braukšanas izdevumiem, noteic Ministru kabineta noteikumi par braukšanas maksas atvieglojumiem. Tādēļ katrā konkrētajā gadījumā, ja izglītojamais nokļūšanai uz izglītības iestādi un atpakaļ dzīvesvietā izmanto sabiedrisko transportu, nepieciešams iepazīties ar minētajiem noteikumiem, kas ir saistoši ikvienai pašvaldībai. Proti, ja iestājas konkrētajos Ministru kabineta noteikumos noteiktie priekšnosacījumi kompensācijas par braukšanas izdevumiem saņemšanai, pašvaldībai nav pamata iesniegumu neizskatīt un atteikt kompensāciju.

Savukārt gadījumos, kad, piemēram, pašvaldība patstāvīgi nodrošina izglītojamo pārvadājumus, iepriekš minētie Ministru kabineta noteikumi nav piemērojami, jo izglītojamajiem nav nepieciešams izmantot sabiedrisko transportu nokļūšanai uz izglītības iestādi un atpakaļ dzīvesvietā. Lai noskaidrotu attiecīgo pakalpojumu pieejamību, jāvēršas konkrētajā pašvaldībā.

Informējam, ka pašvaldībām ir tiesības noteikt papildu izglītojamo kategorijas vai lielākus kompensāciju apmērus uz brīvprātīgās iniciatīvas pamata, izvērtējot pašvaldības finanšu iespējas un ņemot vērā pašvaldības iedzīvotāju vajadzības un pieprasījumu. Pašvaldība brīvprātīgo iniciatīvu īsteno, izdodot saistošos noteikumus.

Arī Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks Aino Salmiņš uzsver, ka pašvaldības skolēnu kompensācijas nosaka saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, kas publicēti attiecīgo pašvaldību mājaslapās, kur ar tiem iespējams iepazīties. Detalizētu informāciju var iegūt VARAM, kas reģistrē pašvaldību saistošos noteikumus.”

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!