Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI
Šķiet, pļavas ar savvaļas zirgiem lielākoties asociējas ar Islandi, kur šādi skati ir visai ierasta lieta. Taču arī Latvijā varam vērot šos apbrīnojamos kustoņus brīvā dabā, un viena no šādām vietām atrodas uz salas aiz Jelgavas pils – tās ir Lielupes palienes pļavas, kurās ganās vairāk nekā 80 savvaļas zirgi.

Kā skaidrots vietnē ''Visit Jelgava'', šīm pļavām piešķirts Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju statuss ''Natura 2000'', jo pļavās sastopama nozīmīga augu un putnu daudzveidība. Teritorija ir piemērota mierīgām pastaigām un dabas bagātību iepazīšanai, ņemot palīgā botānisko ceļvedi vai dodoties pļavās gida pavadībā, kurš iepazīstinās ar savvaļas zirgiem, augiem un citām dabas vērtībām.

''TūrismaGids'' jau iepriekš ir stāstījis – applūstošās Lielupes pļavas ir dabas liegums, kurā iekļautas Jelgavas pilsētas pļavas Lielupes krastos, un tā ir viena no bioloģiski vērtīgākajām teritorijām Zemgalē. Lielupes palienes pļavas ir dzīvesvieta 27 retām un aizsargājamām augu un dzīvnieku sugām. Arī senās atmatas, krūmāji un mitrāji, kas atrodas liegumā veido papildu dzīvotnes liegumā ligzdojošām putnu sugām. Pļavās sastopamas dabiskiem zālājiem raksturīgas augu sugas – kamolainā pulkstenīte, krūmu sīpols, vītolu staģe, meža tulpe, parastā vīgrieze. Kā arī šeit sastopams vesels palieņu putnu komplekss – grieze, ķīvīte, ormanītis, dzeltenā cielava.

Kopš 2007. gada pļavas 120 hektāru platībā apsaimnieko Latvijas Dabas fonds. Galvenais uzdevums – cīnīties ar aizaugumu. Pils salā šo darbiņu paveic savvaļas "Konik" zirgu pulks, kurā nu jau ganās vairāk nekā 80 savvaļas zirgu. Zirgi ir lielisks pļavu apsaimniekotājs, taču tie arī patīk cilvēkiem, kuri reizēm neņem vērā ierobežojošo aploku un mēģina ganāmpulkam tuvoties. Taču tie ir īsti savvaļas dzīvnieki, kas dzīvo saskaņā ar dabas likumiem un bara noteikumiem, un tuvoties tiem nevajag!

2018. gada vasarā pļavās izveidots arī 19,2 metrus augsts skatu tornis ar labiekārtotu piknika vietu, kas ļauj novērtēt savvaļas zirgu, putnu, divu upju un pilsētas panorāmu no augšas. Līdz augšējam skatu laukumam ved koka kāpnes, bet torņa pirmajā līmenī var iekļūt arī cilvēki ar kustību traucējumiem. No skatu torņa Pils salas ziemeļu virzienā arī sākas 3,2 kilometrus gara Veselības taka – ņem vērā, ka uzturēšanās tajā aizliegta putnu ligzdošanas laikā no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, "Tūrisma Gids" aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību ceļot un apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!