Foto: DELFI

Trešdien, 24. februārī, oficiāli tiks atklāta renovētā Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Ābelīte", kas atrodas Katrīnas ielā 5a. Lai gan bērnudārzs patiešām ir skaists, to jau kopš gada sākuma novērtējuši arī vecāki, tomēr ir ģimenes, kurām jaunais dārziņš rada neērtības. Kālab? Tādēļ, ka līdz šim "Ābelīte" atradās Stabu ielā 22, kas ir pašā Rīgas centrā, turpretī renovētais bērnudārzs ir ļoti neērts vietas ziņā ģimenēm, kas dzīvo vecā dārziņa apkārtnē. Ir pat vecāki, kuri šo Rīgas domes soli sauc par genocīdu pret pilsētas centrā dzīvojošajām ģimenēm.

Portāls Cālis.lv vērsās Rīgas pašvaldībā, lūdzot atbildīgajiem departamentiem plašāk paskaidrot, kas notiks ar ēku Stabu ielā, cik izmaksājusi ēkas Katrīnas ielā renovācija, vai dome ir respektējusi vecāku vēlmes pirms bērnudārza pārcelšanas.

Uz atklāšanu gan Ušakovs, gan Ameriks un žurnālisti

Renovēto ēku, kur jau kopš gada sākuma strādā PII "Ābelīte", 24. februārī pulksten 11 atklās Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs, priekšsēdētāja vietnieks Andris Ameriks, Īpašuma departamenta direktors Oļegs Burovs un Izglītības un kultūras un sporta departamenta direktors Guntis Helmanis, aicināti arī plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.

Jaunais bērnudārzs Katrīnas ielā ir ierīkots 983,20 kvadrātmetru lielā ēkā, kas jau sākotnēji bija celta kā pirmsskolas izglītības iestāde. Apkārt bērnudārzam ir 4216 kvadrātmetru liela teritorija, kas ir labiekārtota ar jaunām rotaļu iekārtām. Jaunajā pirmsskolas izglītības iestādē būs vietas 92 bērniem.

Vai ģimenes no centra tiek piespiedu kārtā izsūtītas

Daudzi vecāki savu sašutumu par "Ābelītes" likvidēšanu Stabu ielā jeb pārcelšanu uz ostai tuvo rajonu, pauda jau tad, kad domē lēmums bija pieņemts. Tomēr daži vecāki nespēj tā īsti samierināties līdz pat šim laikam.

Lūk, kādas mammas viedoklis par pašvaldības lēmumu: "Iepriekšējais dārziņš, protams, bija katastrofālā stāvoklī, gadu desmitiem neremontēts un nekopts, kas, manuprāt, diezgan skaidri norāda uz apzinātu pašvaldības interesi šīs telpas novest līdz apkārtējos apdraudošam stāvoklim un no bērnudārza atbrīvoties. Jaunais dārziņš, protams, ir skaists - plašs, tīrs, moderns, atbilstošs 21. gadsimta prasībām, tomēr tas neatrodas tur, kur pieteikušies bērni, kas apmeklēja pirmo "Ābelīti" – centrā.

Ja vecākiem rindas dēļ izvēlētā pašvaldības bērnudārza vietā nākas izmantot privāto pakalpojuma sniedzēju, tad Rīgas pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 173,10 eiro apmērā un kopā ar valsts līdzfinansējumu kopsummā vecākiem tiek nodrošināts līdzfinansējums 228 eiro apmērā.

Ja nekļūdos, tagad Centra rajonā ir palikuši tikai divi vai trīs bērnudārzi, kuros rindas sniedzas tūkstošos, un centra bērniņiem nekas cits neatliek kā piespiedu kārtā apmeklēt maksas dārziņus vai pretendēt uz vietu citu rajonu dārziņos, kuros priekšroka ir deklarētajiem, līdz ar to viņi atkal nonāk rindas galā - cik garš, tik plats. Tāds savdabīgs "genocīds" pret konkrēta Rīgas rajona iedzīvotājiem sanāk…"

Pēc šobrīd spēkā esošajiem saistošajiem noteikumiem uz bērnudārzu izvēli nav noteikts mikrorajonu princips, kas paredz, ka bērniem bērnudārzos ir prioritātes pēc deklarētās dzīvesvietas (kā prioritāte ir noteikta dzīvesvietas deklarācija Rīgas administratīvajā teritorijā, attiecībā pret citās pašvaldībās deklarētiem bērniem).

Sūdzību no vecākiem nav

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta sabiedrisko attiecību vadītāja Indra Vilde portālam Cālis.lv stāsta, ka bērni iestādi jaunajās telpās apmeklē jau no šī gada sākuma, kā tas bija paredzēts.

Līdzko uzsāka īstenoties iecere par bērnudārza pārcelšanos uz jaunajām telpām, ievērojot labas pārvaldības principus, tika rīkota aptauja par to, vai vecākiem, kuru bērni jau apmeklē šo iestādi, neradīsies lieki sarežģījumi, jo tiks mainīta iestādes atrašanās vieta. Tā kā iestādes pārcelšanās bija departamenta ietekmēta, tad departaments arī risināja tās situācijas, kurās vecāki norādīja, ka viņiem iestādes jaunā atrašanās vieta nav ērta un, laižot bērnu bērnudārzā, viņi ar šādu pavērsienu nebija rēķinājušies. Tie bija atsevišķi gadījumi, un departaments izskatīja vecāku vēlmes un lūgumus piemeklēt citu pirmsskolas izglītības iestādi, un nodrošināja iespēju bērniem turpmāk apmeklēt šīs citas, vecāku norādītās iestādes, norāda Vilde.

Savukārt gadījumos, kad vecāki, kuri savu bērnu bija pieteikuši rindā uz "Ābelīti" un vēl tikai gaidīja uz vietu iestādē, tika informēti, ka iestādes turpmākā atrašanās vieta tiks mainīta, un ja viņiem šī jaunā iestādes atrašanās vieta ir ērta, savu lēmumu var nemainīt, savukārt, ja nav ērta, ir iespēja izvēlēties reģistrēt mazuli citā iestādē.

"Sūdzības no vecākiem par iestādes atrašanās vietas maiņu neesam saņēmuši, taču vairākkārt esam saņēmuši informāciju no iestādes, ka vecāki, iepazīstoties ar iestādes jauno mājvietu, ir izteikuši atzinību un prieku par jaunajām telpām, labiekārtoto rotaļu laukumu u.tml.," atzīmē Vilde.

Atbildot uz vecāku izteikto komentāru, Vilde atzīst, ka centra bērnudārzi vienmēr bijuši ļoti pieprasīti, jo, visticamāk, vecāki, izvēloties savam mazulim bērnudārzu, to izvēlas tuvumā vai nu dzīvesvietai, vai arī darbavietai. Ja raugās pēc agrākā teritorijas sadalījuma, bijušajā Centra rajonā šobrīd ir četri pašvaldības bērnudārzi, taču centra apkaimē – ap 14 pirmsskolas izglītības iestādes. Piemēram, bērnudārzi Vesetas ielā, Grostonas ielā, Tomsona ielā u.c. pēc vēsturiskā sadalījuma ir Vidzemes priekšpilsētā, taču faktiski centra apkaimē.

Pēc šobrīd spēkā esošajiem saistošajiem noteikumiem uz bērnudārzu izvēli nav noteikts mikrorajonu princips, kas paredz, ka bērniem bērnudārzos ir prioritātes pēc deklarētās dzīvesvietas (kā prioritāte ir noteikta dzīvesvietas deklarācija Rīgas administratīvajā teritorijā, attiecībā pret citās pašvaldībās deklarētiem bērniem), taču šajos noteikumos ir paredzētas vairākas citas prioritātes, piemēram brāļu un māsu prioritāte u.c. Ja vecākiem rindas dēļ izvēlētā pašvaldības bērnudārza vietā nākas izmantot privāto pakalpojuma sniedzēju, tad Rīgas pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 173,10 eiro apmērā un kopā ar valsts līdzfinansējumu kopsummā vecākiem tiek nodrošināts līdzfinansējums 228 eiro apmērā.

Par ēku Stabu ielā 22 – izsole, "Ābelītes" renovācija izmaksā pusmiljonu eiro

Rīgas domes Īpašuma departamenta sabiedrisko attiecību un mārketinga jautājumu projektu vadītāja Baiba Gailīte portālam Cālis.lv norāda, ka "Ābelītes" ēkas Stabu ielā tehniskais stāvoklis bija slikts un tās izvietojums (apkārtesošā teritorija) nenodrošināja ērtu piekļūšanu un bērniem nepieciešamas fizisko aktivitāšu iespējas. Nams, kas jau sākotnēji tika būvēta kā dzīvojamā māja, nebija piemērots pirmsskolas izglītības iestādes funkcijas nodrošināšanai.

Foto: DELFI

Arī ēkas īpašumtiesību jautājums ilgu laiku bija nesakārtots, jo nams nepiederēja pašvaldībai, kas pasliktina ēkas kopējo tehnisko stāvokli. Telpu atjaunošana un pārbūve pašvaldībai šobrīd izmaksātu vairākus miljonus eiro. Tādēļ Rīgas dome 2015. gada 27. janvārī pieņēma lēmumu "Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamā Rīgas brīvostas pārvaldei piederošā nekustamā īpašuma Katrīnas ielā 5a, Rīgā, pārņemšanu bez atlīdzības Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā" un PII "Ābelīte" pārcelšanu uz atjaunotu ēku Katrīnas ielā, kas jau sākotnēji bija celta kā pirmsskolas izglītības iestāde.

Sūdzības no vecākiem par iestādes atrašanās vietas maiņu neesam saņēmuši, taču vairākkārt esam saņēmuši informāciju no iestādes, ka vecāki, iepazīstoties ar iestādes jauno mājvietu, ir izteikuši atzinību un prieku par jaunajām telpām, labiekārtoto rotaļu laukumu u.tml.
Indra Vilde, RD Izglītības, kultūras un sporta departamenta sabiedrisko attiecību vadītāja

2015. gadā tika veikta Katrīnas ielas 5a nama renovācija PII "Ābelīte" izvietošanai. Darbus pēc RD Īpašuma departamenta pasūtījuma veica PS "Rere meistari – būve". Darbu kopējās - 590 000 eiro, bez pievienotās vērtības nodokļa.

Foto: DELFI

Ēkā izveidotas četras grupas, pirmsskolas izglītības iestādē nodrošinot vietas 92 bērniem. Pirmajā stāvā ir atjaunotas telpas divām grupiņām, medicīnas māsu kabineti, kā arī telpas personālam. Otrajā stāvā arī atjaunotas telpas divām grupiņām, kabinets metodiķei un logopēdam. Visas telpas aprīkotas ar jaunām mēbelēm un darbam nepieciešamajām iekārtām. Pagrabstāva telpās izbūvēts virtuves bloks ar atbilstošām ēdināšanas iekārtām un ierīkota jauna fizisko aktivitāšu zāle, stāsta Gailīte.

Renovācijas darbu gaitā tika veikti sekojoši darbi:

  • telpu pārplānošana;
  • elektroinstalācijas nomaiņa;
  • apkures sistēmas nomaiņa;
  • vājstrāvu nomaiņa;
  • ūdensvada un kanalizācijas nomaiņa;
  • teritorijas labiekārtošana - nojumes atjaunošana, bērnu laukumu iekārtošana ar firmas "Proludic" rotaļu un fizisko aktivitāšu iekārtām, laukumos ir ieklāts gumijas segums;
  • uzstādīts teritorijas apgaismojums;
  • iestādes teritorijā uzstādīta videonovērošana;
  • virtuves bloka virtuves tehnoloģisko iekārtu uzstādīšana;
  • mēbeļu un iekārtu uzstādīšana.

Par ēku Stabu ielā 22 tiks rīkota nomas tiesību izsole.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!