Nodarbinātajiem no 25 gadu vecuma, kuri vēlas iegūt apliecinājumu darba gaitā vai personiskajā dzīvē iegūtajām profesionālajām zināšanām un prasmēm kādā profesijā, ir iespēja saņemt izmaksu kompensāciju 90-100 procentu apmērā par profesionālās kvalifikācijas eksāmena nokārtošanu un kvalifikācijas iegūšanu, vēstīts Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) mājaslapā.

Šo iespēju ar Eiropas Savienības (ES) fondu un valsts budžeta finansējumu sniedz Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveides projektā.

Kvalifikācijas novērtēšanu jeb iespēju nokārtot eksāmenu piedāvā izglītības iestādes, kurām ir noslēgts deleģējuma līgums ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu (IKVD), kas regulāri papildina izglītības iestāžu un profesiju sarakstu. Šobrīd apliecību ir iespējams iegūt gandrīz 170 dažādās profesijās.

"Iespēja nokārtot eksāmenu un iegūt valsts atzītu dokumentu būs noderīga tiem nodarbinātajiem, kas vēlas paaugstināt savu konkurētspēju darba tirgū vai uzlabot karjeras iespējas jau esošajā darba vietā, kā arī tiem, kas izglītību ir ieguvuši vienā nozarē, tomēr faktiski strādā citā. Pieejamās izmaksu kompensācijas ir nozīmīgs atbalsts esošajā ekonomiskajā situācijā," pauž VIAA Pieaugušo izglītības departamenta direktore Elīna Purmale – Baumane.

Iespēju nokārtot eksāmenu, iegūt kvalifikāciju un saņemt izmaksu kompensāciju kopš 2017. gada izmantojuši jau vairāk nekā 1250 nodarbinātie. Starp populārākajām kvalifikācijām ir aprūpētājs, Valsts policijas jaunākais inspektors, lokmetinātājs, pavārs, bibliotekārs un elektrotehniķis.

Nokārtot kvalifikācijas eksāmenu un iegūt valsts atzītu dokumentu var 34 izglītības iestādēs un eksaminācijas centros gan Rīgā, gan arī citās lielākajās Latvijas pilsētās, piemēram, Daugavpilī, Liepājā, Rēzeknē, Ventspilī, Valmierā, kā arī Latvijas novados. Ar izglītības iestāžu un piedāvāto profesiju klāstu var iepazīties IKVD mājaslapas sadaļā "Profesionālās kompetences novērtēšana".

Lai pieteiktos kvalifikācijas eksāmenam, jāizvēlas viena no IKVD sarakstā norādītajām profesionālajām kvalifikācijām un izglītības iestāde, kas nodrošina eksāmenu kārtošanu. Izvēlētajā iestādē var saņemt vismaz divas 60 minūšu bezmaksas konsultācijas par profesijas standarta prasībām un profesionālās kvalifikācijas eksāmena norisi. Tālāk izvēlētajā izglītības iestādē ir jāiesniedz iesniegums, kas apliecina vēlmi novērtēt savas profesionālās kompetences un jāveic samaksa par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Pretendentam iesnieguma iesniegšanas brīdī ir jābūt vismaz 25 gadu vecam un nodarbinātam – darba ņēmējam vai pašnodarbinātai personai.

Pēc pieteikuma apstiprināšanas izglītības iestādē var kārtot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Ikviens, kurš eksāmenā ieguvis vismaz piecas balles, ir tiesīgs saņemt profesionālās kvalifikācijas apliecību.

Profesionālās kvalifikācijas eksāmens ir maksas pakalpojums, un maksa par eksāmena kārtošanu dažādās profesijās ir noteikta attiecīgo MK noteikumu cenrādī. Nodarbinātie no 25 gadu vecuma var saņemt izmaksu kompensāciju 90 procentu apmērā Eiropas Sociālā fonda projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" ietvaros. Savukārt nodarbinātie, kam ir vismaz 25 gadi un kas nāk no mājsaimniecībām, kurām piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības statuss, var saņemt izmaksu kompensāciju 100 procentu apmērā.

Lai kompensētu radušās izmaksas, nodarbinātajam VIAA ir jāiesniedz iesniegums par eksāmena kārtošanas izmaksu kompensēšanu, pievienojot klāt nepieciešamos dokumentus. Iesniegumu var iesniegt klātienē, sūtot pa pastu vai sūtot parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Informāciju par pievienojamiem dokumentiem var atrast mājaslapā "macibaspieaugusajiem.lv", sadaļā "Kā pieteikt izmaksu kompensāciju".

Pēc dokumentu saņemšanas VIAA izvērtē iesniegtos dokumentus un personas atbilstību projekta mērķa grupai.

Eiropas Sociālā fonda projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" jeb Mācību pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, ieguldot vairāk nekā 45 miljonus eiro. Projekta īstenotājs ir VIAA sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !