Apbalvoti 'Gada balvas' enerģētikā laureāti
Foto: Pixabay.com

Piektdien, 12. decembrī, apbalvoti Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) un AS "Latvenergo" rīkotā ikgadējā konkursa "Gada balva" laureāti un AS "Latvenergo" studiju noslēguma darbu konkursa uzvarētāji.

AS "Latvenergo" sadarbībā ar LZA pasniedza "Gada balvu" par zinātniskajiem sasniegumiem, lai motivētu Latvijas zinātniekus veikt pētījumus, īpaši lietišķos pētījumus enerģētikas attīstības un inovāciju vides veicināšanai. Svinīgajā pasākumā Gada balvas laureātus un studiju noslēguma darbu konkursa uzvarētājus sveica Dr. sc ing. Āris Žīgurs, AS "Latvenergo" galvenais izpilddirektors, un Dr. habil. art. Ojārs Spārītis, LZA prezidents.

Apbalvošanas ceremonijas atklāšanā Āris Žīgurs, AS "Latvenergo" valdes priekšsēdētājs, sacīja: "Gada balva tiek pasniegta jau 16. gadu pēc kārtas. Starp balvas saņēmējiem, kā ierasts, ir gan pieredzes bagāti zinātnieki, gan tie, kas atrodas šī aizraujošā ceļa sākumā."

Galveno – profesora A. Vītola vārdā nosaukto Gada balvu par izcilu mūža devumu enerģētikā 2014. gadā saņēma: Dr. habil. sc. ing. Zigurds Krišāns – par izcilu devumu enerģētikā un par darbu kopu "Ilgtspējīgas attīstības dinamiska vadība – metodes lielām enerģētikas sistēmām".

"Gada balvu" par nozīmīgu devumu enerģētikā šogad saņēma: Dr. sc. ing. Kārlis Ketlers, RTU EEF Elektrisko mašīnu un aparātu katedras vadītājs, profesors. Kā arī balvu saņēma Ilmārs Stuklis, eksperts AS "Latvenergo" Izpētes un attīstības daļā.

Balvas par panākumiem enerģētikā jaunajiem zinātniekiem saņēma: Dr. sc. ing. Svetlanai Berjozkinai; Dr. sc. ing. Ilzei Priedītei; Dr. sc. ing. Romānam Petričenko; Dr. sc. ing. Aleksandram Suzdaļenko; Dr. sc. ing. Renātai Varfolomejevai.

Septīto gadu AS "Latvenergo" rīko arī studiju noslēguma darbu konkursu četrās kategorijās: kvalifikācijas darbs, bakalaura darbs, inženierprojekts, maģistra darbs.

Kategorijā kvalifikācijas darbs apbalvojumu saņēma: Ēriks Čiaps par darbu "Fīderpunkta 44 relejaizsardzības rekonstrukcija" un Danils Babašs par darbu "Ģeodēziskie darbi elektrotīklu ierīkošanā".

Kategorijā bakalaura darbs apbalvojumu saņēma: Laima Korsaka par darbu "Kabeļu bojājuma vietas meklēšanas uzlabošana"; Jevgēnija Jeļjaševiča par darbu "Daļējo izlāžu diagnostika rotējošās mašīnās"; Kristīne Ļeonova par darbu "Apakšstacijas vadības sistēmas optimizācija, izmantojot optisko šķiedru"; Līga Pozņaka par darbu "Elektroenerģijas patērētāju uzvedības analīze viedo skaitītāju gadījumā"; Sanita Ārmane par darbu "Konteksta platformas izstrāde kontekstu atpazīstošiem pakalpojumiem"; Andrejs Cehanovičs par darbu "Spriegumaktīvie darbi 10—35 kV ietaisēs".

Kategorijā inženierprojekts apbalvojumu saņēma: Matīss Bebrišs par darbu "Vēja ģenerators ar pastāvīgajiem magnētiem"; Edgars Bedrītis par darbu "Transformatoru apakšstacijas Nr.2565 un tai pievienotā elektroepgādes tīkla rekonstrukcija".

Kategorijā maģistra darbs apbalvojumu saņēma: Andris Kronbergs par darbu "Kombinēta energoelektronikas pārveidotāja izpēte un izstrāde alternatīvo enerģijas avotu integrēšanai elektroapgādes sistēmā"; Mihails Jaloveckis par darbu "Objekta "Mārasciems" apgaismojuma dimmēšanas metožu analīze"; Artis Riepnieks par darbu "Vadāmības traucējumu noteikšana un izpēte zemsprieguma elektrotīklā viedajām mērīšanas sistēmām"; Miķelis Dzikēvičs par darbu "Skaitlisko vērtību modelēšana saules enerģijas akumulācijas tvertnei ar termiski stratificētiem fāžu pārejas materiāliem".

Kā arī kategorijā maģistra darbs apbalvojumu saņēma: Ieva Pakere par darbu "Zema oglekļa centralizētā siltumapgādes sistēma, integrējot pazeminātu temperatūras režīmu"; Maksims Ivanovs par darbu "Ciparu sakaru kanālu izmantošana pretavārijas automātikā"; Zane Broka par darbu "Elektroenerģētikas latviešu terminoloģijas stāvoklis un attīstības problēmas"; Kristaps Kozuliņš par darbu "Rūpniecības uzņēmuma 10/0,4 kV apakšstacijas zemējumietaises pēc standartiem LVS NE 50542 un LEK 048 salīdzinājums".

Tags

Andris Kronbergs Āris Žīgurs Latvenergo Ojārs Spārītis

Comment Form